Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ριζική αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ s
771234
567126
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.543
Ριζική αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ
Τα σενάρια του ΥΠΟΙΚγια αντιστάθμιση των επιπτσεων από τις νέες αντικειμενικές αξίες
κάθε χρόνο με τον φόρο αυτό , διασφαλιστεί η αποφυγή των επιπλέον επιβαρύν
σεων για τη συντριπτική Πλειονότητα των ιδιοκριση με το 2021. Η μεταρρύθ - κτητν . Συνολικά το σύστημα υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να έχει μια νέα δομή και διάρ
θρωση με βασικό στόχο, Παρά τις μεταβολές στις
εφαρμοστεί από το 2022, θα πρέ- αντικειμενικές αξίες, να μην αυξηθούν τα δημόσια
έσοδα Που προβλέπονται στον κρατικό Προϋπο
των 6,3 εκατομμυρίων ιδιοκητν. Το ΥΠΟΙΚ είναι κλιμάκια και συντελεστές υπολογισμού του φόρου, λογισμό από τον ΕΝΦΙΑ, Στο Πλαίσιο της μεταρ
ρύθμισης του ΕΝΦΙΑ, θα επαναξιολογηθεί και ο
2021 στη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για αυξήσεις των αντικειμενικν τιμν στο μεγαλύτερο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβαρύνει
τα φυσικά πρόσωπα με αστική ακίνητη Περιουσία
( κτίσματα και εντός σχεδίων Πόλεων ή οικισμν,
μένου οι χρεσεις της συντριπτικής πλειονότητας συντελεστές , καθς υπάρχουν κ άλλες Παράμετροι εκτάσεις γης) συνολικής αντικειμενικής αξίας με
Αλλαγές εκ βάθρων στη νομο
θεσία για τον ΕΝΦΙΑ είναι αναγ
κασμένη να Προωθήσει η κυβέρνηση, προκειμένου κατά την
εκκαθάριση του φόρου το 2022
να μην Προκύψουν αυξήσεις
στα Πληρωτέα Ποσά για τη συντριπική Πλειονότητα
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμν
Επαναξιολογείται
και ο συμπληρωματικός
φόρος
να μην αυξηθούν το 2022 σε σύγ
Μόνο στους άνω των 60
η χορήγηση του AstraZeneca
> Τι θα γίνει για όσους
εκκρεμεί ο εμβολιασμός
με τη δεύτερη δόσn
μιση του ΕΝΦΙΑ που θα λάβει
χρα εντός του 2021, στε να
Πει να Προ βλέπει κατ' αρχήν ανακατατάξεις σε
σελ. 6
Πλέον υποχρεωμένο να Προχωρήσει μέσα στο
στε να αντισταθμιστούν οι επιπτσεις από τις
Μείωση μ/καποφασίζει
η Γ.Σ. της Vivartia
τον ΕΝΦΙΑ με Παρεμβάσεις σε όλες τις βασικές τμήμα της επικράτειας της χρας . Δεν φθάνουν
Παραμέτρους υπολογισμού του φόρου, Προκει- όμως μόνο οι παρεμβάσεις στα κλιμάκια και τους
των 6,3 εκατ. ιδιοκτητν, οι οΠοίοι επιβαρύνονται
Που θα απαιτηθεί να αλλάξουν Προκειμένου να
γαλύτερης των 250.000 ευρ. σελ. 5
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το οικονομικό
ανοικοκύρεμαν του ομίλου της Vivartia, με το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καλεί
τους μετόχους σε έκτακτη γενική συνέλευση
στις 30 Ιουνίου προκειμένου να εγκριθεί η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. σελ. 12
Τα εισαγόμενα αγαθά
Πυροδοτούν ανατιμήσεις
Μόλις 117 οι άδειες
αχρυσής βίζας στο 5μnvo
Με +28,2% ο δείκτης τιμν Απριλίου
Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν το
πρτο πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος Μάιος) οι επιδόσεις του προγράμματος
Χρυσή Βζα, με αποτέλεσμα οι χορηγήσεις
αδειν Πενταετούς διαμονής στη χρα μας σε
Πολίτες τρίτων χωρν να περιοριστούν στις
μόλις 117 νέες άδειες. σελ 10
Ως προαναγγελία σημαντικν λωτν έπεται, υπάρχει ήδη Πρό
ανατιμήσεων στην αγορά λιανικής βλεψη για σημαντική αύξηση
εκλαμβάνεται από την αγορά η
κατακόρυφη αύξηση του δείκτη
τιμνεισαγωγν στη βιομηχανία . καταναλωτή γύρισε σε θετικό έδα
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε αύξηση
του δείκυη τιμν των εισαγόμενων ένα σερί 12 μηνν αρνητικής με
βιομηχανικν αγαθν κατά 28,2% ταβολής Που ήταν απόρροια της
για τον μήνα Απρίλιο, Που αντανακλά βασικά τις σημαντικές ανατιμήσεις των Πετρελαιοειδν, των
μετάλλων και των ηλεκτρονικν ρισμού για τον μήνα Ιούνιο, κα
υπολογιστν, εν καταγράφονται θς ήδη αποτυπνεται σις τιμές
και μεισεις σε άλλες κατηγορίες λιανικής η επιβάρυνση από το
αγαθν . Δεδομένου ότι η μετα - ράλι στις πρτες ύλες και στα
βολή του δείκτη τιμν κατανα
του Πληθωρισμού κατά τον τρέ
χοντα μνα. Ήδη, ο δείκτης τιμν
τον Μάιο- ύστερα από
Στο άγνωστο βαδίζει
ο τουριστικός κλάδος
ύφεσης Που Προκάλεσε το lock
down. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αναμένεται η εξέλιξη του Πληθω
Περιορισμένες παραμένουν οι κρατήσεις
για τον ελληνικό τουρισμό και είναι άγνωστο
αν τελικά μετουσιωθούν σε πραγματικές
αφίξεις, εν ορισμένες από τις βασικές αγορές
για τη χρα μας, όπως είναι η βρετανική, nη
ρωσική και οι σκανδιναβικές, Παραμένουν κλεστές . σελ. 7
Εσπασε ο πάγος Μητσοτάκη-Ερντογάν
Το cθετικό κλίμαν Που επικράτησε στηm χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίn Ερντογάν , στο περιθριο της χθεσινής Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤO, στις Βρυξέλλες συνέβαλε στο να σπάσει ο Πάγος μεταξύ των δύο ανδρν. σελ. 16
καύσιμα. σελ.4
Πρτη έκδοση
από την Κομισιόν
Πράσινο
για ενισχύσεις
30 εκατ. σε μμε
των κατασκευν
Folli Follie
Υβριδικήν
ενίσχυση
ΔΕΥΤΕΡΟ DEAL ΜΕ ICB
ενεργειακν
έργων
Επένδυση
20 ΕΚΑΤ. ΠΑΧΟΛΙΓΟΥΝΤΙΑΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ >30
Ευρωπαϊκή Ένωση
10ετές ομόλογο-Ταμείο Ανάκαμψης
Κομισιόν
ΠΕΦΤΟΥΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ >13
Φόρμουλα για υβριδικήν ενί
σχυση έργων μεταφοράς ή απο
θήκευσης φυσικού αερίου για
ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι
το 2030 υιοθετεί η Ε.Ε. με βάση
όσα έγιναν στη Σύνοδο του Συμ
βουλίου Υπουργν Ενέργειας της
Κοινότητας, η οΠοία πραγματο
Ποιήθηκε την Παρασκευή 11/6,
στο Λουξεμβούργο. σελ. 9
Το Πρτο ιστορικό βήμα Προς το οινό χρέος κάνει
σήμερα η E.Ε. με την έκδοση του Πρτου 10ετούς
ομολόγου για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι Αντέχουν
στιγμής από την Κομισιόν, στόχος αυτής της Πρτης
έκδοσης είναι η άντληση 10 δισ. ευρ , εν έως το
τέλος της χρονιάς η Ε.Ε. σχεδιάζει να ανιλήσει από
τις αγορές για το Ταμείο Ανάκαμψης 80 δισ. Την ιστο
ρική έξοδοο ης Ε.Ε. στις αγορές επιβεβαίωσε χθες ο
επίτροπος Προϋπολογισμού Ποχάνες Χαν. σελ. 3
Πράσινο φως) στην υλοΠοίηση
του ελληνικού καθεσττος εγ
γυήσεων και επιχορηγήσεων 30
εκατ. ευρ για τη στήριξη μμε
από τον κατασκευαστικό τομέα
Που Πλήττονται από την Πανδημία έδωσε χθες η Κομισιόν . Το
ελληνικό Πρόγραμμα εγκρίθηκε
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου
κρατικν ενισχύσεων. σελ . 3
σελ.4
ΤτΕ: Αξες-μισθματα
Μοχάμεντ Α. Ελ-Εριάν
Πρόεδρος του Queens College,
στο πανεπιστήμιο του Cambridge
Η επιστροφή
της χρηματοπιστωτικής
απειλής;
οι τιμές
γραφείων,
καταστημάτων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα