Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Κλημερινή οιπονομική ειδική ερμερδο Διατηρίζων Δημαρσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7390
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Απήσειs για
Μειωμένα ενοίκια:
Τέλ0s χρόνου
για τIs δηλσειs Covid
το πρόγραμμα |
κοινωνικού
τουρισμού
του ΟΑΕΔ
Η πληρωμή έγινε προκαταβολικά με βάση
για τον Μάιο.
Συγκεκριμένα:
"Κούρεμα
είχαν οι επιχειρήσεις
λιανεμπόριο,
πολιτισμό ,
τις δηλσεις COVID
του Απριλίου , ωστόσο
Την Πέμπτη 17 Ιουοι ιδιοκτήτες ακινήτων
νίου και ρα 23:59 | καλούνται να υποβά εστίαση,
λήγει η ποθεσμία για λουν έως και την Τρίτη αθλητισμό , τουρισμό ,
την υποβολή ηλε
κτρονικν αιτήσεων
δικαιούχων και παρό χων τουριστικν καταλυμάτων , καθς
και ακτοπλοϊκν εταιρειν , για τη συμμετοχή
Πρόγραμμα Κοινωνι
κού Τουρισμού 2021συνέχεια στην 11
15/6/2021 τις δηλσεις μεταφορές
COVID για τα μειωμένα
ενοίκια του Απριλίου.
Συγκεκριμένα όπως
συνέβη και τον Απρίλιο
έτσι και για τον μήν
Μάιο, μετά την καταβολή της αποζημίωσης , οι ιδιοκτήτες
πρέπει να υποβάλλουν
τη δήλωση Covid.
Όπως και τις πφοηγούμενες φορές η
δήλωση είναι υποχρεόλους.
όσες επβάλλονται πε ριοριστικά μέτρα.
Μειωμένο ενοίκιο
κατά 40% ίσχυε μόνο
για την κύρια κατοικα
των εργαζομένων ου
τίθενται σε αναστολή
εργασίας καθς και
για τη φοιτητική κατοι .
κία των εξαρτμενων
μελν αυτν.
Οι ιδιοκτήτες-φυσικά
πρόσωπα που δεν έλα βαν καθόλου ενοίκιο
aποζημιωθούν
θα αποζημιωθούν στο υπόψη ο κύριος ΚΑΔ
60% του συμφωνημέ
νου μισθματος .
Οι ιδιοκτήτες ακινή- 4η Ιανουαρίου 2021 και
των που θα λάβουν το
60% του ενοικίου θα
αποζημιωθούν για το
50% της ζημιάς.
Σύμφωνα με την απόφαση ξεκαθαρίζεται
ότι για επιχειρήσεις
που δεν ήταν ενεργές υπόψη ο ενεργός κύτην 4η Ιανουαρίου
κατά την ημερομηνία
έναρξής τους από την
εντεύθεν.
Σε περίπτωση που η
επχείρηση
ημερομηνία έναρξης
υποκαταστήματος
μετά την 4η Ιανου ρίου 2021 , λαμβάνεται
Συνεχίζεται
το αλαλούμ ωτική γιa
δήλωσε
καθς όσοι εισπρά.
με τιs
ξουν αποζημίωση αλλά όπως και τους προ δεν υποβάλλουν δή φορολογικές λωση θα πρέπει να επστρέψουν τα χρήματα.
Το μοντέλο αποζημίωσης ήταν το ίδιο κι
ηγούμενους μήνες στο
80% του αρχικού μισθματος, εν τα νομικά πρόσωπα ου
εκμισθνουν ακίνητα
δηλσειs
λαμβάνεται
ριος ΚΑΔ υποκαταστή,
συνέχεια στην 10
Αναδρομικά:
Η απόφαση
Στην ΑΑΔΕ ακόμα
περιμένουν να στείλει
τα στοιχεία για τις
αναστολές το Υπουρ.
Υείο Εργασίας
Πάνω από μισό μήνα
έχει, τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα
του ΤΑΧΙ Snet για την
υποβολή των φορολογικν δηλσεων για
συνέχεια στην 2
και τα Δρα
Σελίδα 9