Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 15.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6806
ΓΣΕΒE:
Ζητά παράταση δήλοσης επέχτασης Εταγγελματικόν Μισθόσεον
Οι υπουργοί της ΕΕ υοθέτησαν το σχέδιο συμπερασμάτων για το Κύμα Αναχαινίσεων
Εθνικ Στη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργν Ενέργειας της Ευρωπαϊ κής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Ιου
νίου, στο Λουξε μβούργο, συμμετείχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κστας Σκρέχς . Στα κύρια θέματα της ατζέντας
της Συνόδου ήταν η αναθερηση του Κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της ενέργειας η ευρωπαϊκή στρατηγική
για το υδοογόνο, ο νέος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Κατερίνα
Μουζουράκη εντάσσεται
στη Διεύθυνση
Marketing της Sunlight
Η Κατερίνα Μουζουράκη,
Senior Corporate Affairs
and Sustainability Manager,
αναλαμβάνει επικεφαλής
του νέου τμήματος Εταιρ για μείωση κατά τουλάχιστον 55% των εκπομπν
αερίων του θερμοχηπίου έως το 2030, καθς και η
αποδοχή του σχεδίου συμπερασμάτων του Συμβουλίου
σχετικά με το Κύμα Ανακαινίσεων >, αναφέρει ανακοίνωση. Αναλυτικά :
"Οκ. Σκρέκας τόνισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει την πρά
σινη μετάβαση στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, υιοθετντας ένα συνεκτκό σχέδιο δράσης για τον βισιμο
μετασχηηματισμό της ελληνικής οικονομίας,
Υποθέσεων
Βισιμης Ανάπτυξης που
εντάσσεται στη Διεύθυνση
Marketing της Sunlight.
Στο πλαίσιο των νέων της
καθηκόντων αναλαμβάνει
την εταιρική επικοινωνία,
τις σχέσεις με εγχρια και
διεθνή ΜΜΕ και ενδιαφερ όμενα κοινά, καθς και την
επίβλεψη του σχεδιασμού
και της υλοποίησης της στο ατηγικής Environme ntal,
Social, and
(ESG)
στοχεύοντας στην
στο έφεια χαι τη Βισιμη
Ανάπτυξη.
Κατείχε τη θέση της Διευθύντοιας
Ελλάδας
Adriatic Pipeline , από το
2016 έως σήμερα. Με πάνω
από 20 χρόνια εμπειρίας,
έχει συνεισφέρει καθοριστιστη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικής και πλά
νων εταιρικής επικοινωνίας
για περισσότερες από 20
ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις, έχοντας αποκτήσει εκτενή εξειδίκευση
διομηχαν
γατη διμίνση τον αμακύν πην
Νέα 24ω0η απεργία
στα καράβια την Τετάρτη
Governance
εταιρείας,
εξωτης
Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη το σχέδιο νόμου
Επικοινωνίας
Πειραιά
Σύνδεσμος των Ακτοπ
κατηγορίες λόων(ΣΕEN), η συζήτηση
των οποίων αναμένεται
να προσδιοριστεί πιθανότατα αύριο το πρωί
εικοσιτετράωρη
τοδικείο
υπουργείου
Τουρισμού.Στόχος
Trans
πανελλαδική απεργία σε
πλοίων , για την Τετάρτη
16 Ιουνίου 2021 και από
νομοσχεδίου είναι αφενός η ρύθμιση ζητημάτων
που θα συμβάλουν μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη
του ελληνικού τουρισμού και αφετέρου η διευθέτ
ηση επιμέρους τεχνικής φύσεως ζητημάτων που
συνδέονται με τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και χρήζουν αποτελεσματικότερης αντιμετπι
σης. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2021 και ρα 14:00.Το συγκεκριμένο σχέδιο
νόμου διαρθρνεται σε τρία μέρη . Στόχος του
πρτου μέρους του σχεδίου νόμου
τις 00:01 τα ξημερματα
έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα , εξήγγειλαν τα 13
ναυτεργατικά σωματεία, νομοσχεδίου, την αναμε αφορμή το εργασια κό νέωση των συλλογικν
νομοσχέδιο. Σύμφωνα με
πληροφορίες
της κινητοπο ίησης αναμένεται να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα στο ποωΤην
απόσυρση
συμβάσεων εργασίας και
την κατάργηση του νόμου
για τις οργανικές συνθέεπιβατηγν
εναντίον
πλοίων
κλάδο της ενέργειας
Created by Universal Document Converter