Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
NP Ασφαλιστική: Ανοδος παραγωγής 6,5% το πρτο τετράμηνο
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5996 Τρίτη 15.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Για ποιους
Η Κατερίνα Μουζουράκη
Μπαράζ πληρωμν
>>> ελ.
>>> ελ
επιταχύνεται
η έκδοση
σύνταξης
από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την
εντάσσεται στη Διεύθυνση
Marketing της Sunlight
ερχόμενη εβδομάδα
Με τροπολογία που κατατί εται στο νομοσχέδιο για την
Προστασία της Εργασίας, το
υπουργείο Εργασίας και
Uheso: Αλμα
διεθνός
Κοινωνικν
Υποθέσεων
θεσπίζει το Αναλογιστικό
Ισοδύναμο, που αφορά στη
ρύθμιση με ενιαίους κανόνες
-και σύμφωνα με την ευρω
παίκή νο μοθεσίαδυνατότητας να μεταφέρον
συνταξιοδοτικά
δικαιμαπα από και προς το
ελληνιό
σύστημα , για τους εργαζομένους στα ευρωπαϊκά όργανα
ή διεθνείς oργανισμούς, που
έχουν καταγράψει χρόνο
ασφάλισης και στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
ασφαλιστικό
Με ποσοστό 9209%
0410 10
10 010 10
Με τις ρυθμίσεις αυτές,
σημεινει το υπουργείο
Εργασίας , ανοίγει ο δρόμος
για την επάυση ενός προβ
λήματος που έμενε ανοιχτό
για πάνω από μια πενταετία
και είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο ανθρπους οι οποίοι
είχαν εργαστεί, χυρίως, σε
ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς και δεν μπορούσαν να μεταφέρουν στο
Ελληνικό συνταξιοδοτικό
σύστημα τα ασφαλιστικά
τους δικειματα, βάσει των
προβλέψεων της ενωσιακς
νομοθεσίας .
η 0CM και οι μέτοχοι Διοίκησης
0 101 0
Έπειτα από την υποβολή
την 06.05.2021 της προαιοετικής δημόσιας πρότασης αντιστοιχούν σε ποσοστό
από την εταιρία OCM
Lukembourg Healthcare
Greece S.a r.l.> (ο <Προ-μάτων Ψήφου της Εται τείνων>) για την απόκτηση ρίας.
του συνόλου των κοινν,
ονομαστικν, μετά ψήφου
μετοχν