Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10432 - ΕΤΟΣ 37o - TΙΜΗ 1 - ΣΑBΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Διάλογος με την Τουρκία,
αλλά με σεβασμό
στο Διεθνές Δίκαιο
Σελ. 4
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΗ
πανακν
Διαπληκτισμοί
Τσίπρα-Τασούλα και
διακοπή συνεδρίασης
Τής ΣΕ
Σελ. 7
ΕΡΕΥΝΑ ΕY
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ
Το δίδαγμα
Οι αποεπενδύσεις
παγκοσμίως
επιταχύνονται
από τον Covid-19
Στόχος η αύξηση τν εμβολιασμν
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
Το Πιο σημαντικό δίδαγμα της Πανδημικής κρίσης είναι ότι η οικονομία
μας βρίσκεται για μια ακόμη φορά
αντιμέτωπη με τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της. Η μεγάλη εξάρτησή
Σελ. 2
τις ωπηρεσίες , και ειδικότερα από τον τουρισμό και την εστίαση, αναδεικνύεται η αχίλλειος πέρνα
της διατηρησιμότητας της ευημερίας
της ελληνικής κοινωνίας επισημαίνει
στην ετήσια έκθεσή του το Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Το μέγεθος της αναπτυξιακής Πρό κλησης για τη χρα μας είναι μεγάλο
και Πρέπει να αναληφθούν σημαντι κές θεσμικές Πρωτοβουλίες και Παρεμβάσεις Που θα υπερβαίνουν το σημερινό στενό Πλαίσιο μέσων και στό χων και την ιδεοληπτική ΠροκατάληΨη στον σχεδιασμό της οικονομικής
Πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της κερδοφορίας
του επιχειρηματικού τομέα . Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα γίνει
εφικτή μόνο εφόσον επαναπροσδιοριστεί η ασκούμενη πολιτική βάσει
των Προτεραιοτήτων και των στόχων
της οικονομικής, της κοινωνικής και
της Περιβαλλοντικής συνοχής και βιω σιμότητας.
ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Σελ . 16
ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑ e-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
4 Λαχαναγορά
Πέντε μενόλες αλεές
Καλές τιμές και
δυνατές αγορές
για επαγγελματίες
καταναλωτές
μεγαλες αλΜάγε
ΟΠΟ0Τμεραστα μετρα
Σελ. 9
Σελ. 2
Ο λογικός