Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

28oC, 21:00

22oC - Υγρασία 46%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:07

€0.80

Ç åðéäçìßá ôçò êáñáìðßíáò

Το αγρίεμα που πάθαμε είναι διηθητικό. Η απογοήτευση από τον άλλο, κρυφή, υποτιμoύμενη, αλλά βαριά, κρυμμένος γίγαντας πάνω στην πλάτη σε κάθε βήμα μας. Όπως στο πεδίο της οικονομίας η φτώχεια είναι μεταδοτική ώστε τα χρέη να δημιουργούν αλυσίδα, έτσι ακριβώς
είναι και στο πεδίο της ψυχολογίας η απελπισία και η βία, ως εκτόνωση ή και ως το τελευταίο μήνυμα που εκπέμπουμε προς τα
εγκόσμια. Ήδη μας εμπλέκει ή θα μας εμπλεξει, ό, τι και να κάνουμε. Μέσα σε ακριβώς ένα (1) μήνα, καραμπίνα στην Κέρκυρα
σκοτώνει δύο, στον Αγχίαλο άλλον, στη Ναυπακτία άλλον, στην Κέρκυρα, στην Αλεξανδρούπολη και στο Βόλο τινάζει στον αέρα τα
μυαλά που της πατούν τη σκανδάλη, στο Ηράκλειο απειλεί την οικογένειά της, στον Πύργο απειλούνται με αυτήν παιδιά που παίζουν,
το ίδιο στο Αγρίνιο, στην Εύβοια τραυματίζει νεαρό. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5371

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ôñåéò ãéá ôï åñãïóôÜóéï óêïõðéäéþí
• Óå ìéá åâäïìÜäá,
ç áðïóöñÜãéóç
ôùí öáêÝëùí
• Öèéíüðùñï (;)
ïé óõìâÜóåéò

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις είναι οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Κέρκυρας με αναθέτουσα αρχή
το νέο Διαβαθμικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Ιονίων Νήσων. Η
διαδικασία υποβολής των προσφορών έληξε χθες αργά το μεσημέρι, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση για την επαναδημοπράτηση του έργου θα γίνει την
Παρασκευή 18 Ιουνίου.
ΣΕΛΙΔΑ

ÄéÞìåñï äñÜóåùí
óõëëïãÞò õëéêþí
áíáêõêëþóéìùí 5»
ÐñÜóéíåò ãùíßåò
áíáêýêëùóçò
ôñéþí ôá÷õôÞôùí
9»

6»

200 ÅÃÊÁÔÁËÅËÅÉÌÌÅÍÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ ÐÅÑÉÌÅÍÏÕÍ ÔÏ ÃÅÑÁÍÏ ÔÏÕÓ. Ξεκίνησε από τον ανάδοχο του έργου, η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και στην Δ.Ε Κερκυραίων. Μέχρι σήμερα έχουν καταγράφει 200 εγκαταλελειμμένα οχήματα σε ολόκληρο το Δήμο. 8»

Äùñßóôå åìâüëéá óôéò ×þñåò
ðïõ äåí Ý÷ïõí íá áãïñÜóïõí

«Επρόκειτο να είναι μια συζήτηση μεταξύ των μεγάλων δημοκρατιών
του κόσμου – μετατράπηκε σε ένα γιγαντιαίο τσίρκο για τα μέσα ενημέρωσης, στον οποίο χρειάστηκε να χαιρετηθούμε μεταξύ μας πολλές
φορές», είπε ο οικοδεσπότης, πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 4»

ÅðéôÝëïõò óýìâáóç
ãéá ôïí ÃéáëëéíÜ 7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα