Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΟΧιτικη
Διαφένεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
10 Ιουνίου 2021 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 ο Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 057- Τιμή φύλλου 1.00έ
Το EΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου
www.ant1aigaiou.gr
105.0 PAΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -EΝΕΧΥΡΑ
Πολυτεχνείου 18, ΧΙΟΣ .24 Οροφος, Α' ραφείnίονονι δημοττού κήμου Τηλ. 22710 80896, 6986 672146 , www.chiosenehiro.gr
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41 224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θotenet.gr.
Πανελλήνιες 2021. Εεκινούντη Δευτέρα
γα τα Εγικά Λύκεια και τη Τρίτηγια τα ΕΠΑΛ
Ασφαλή τρίτη χρα χαρακτηρίζει για πρτη φορά
η ελληνική νομοθεσία την Τουρκία
Αφορά αιτούντες άσυλο από Συρία, Αφνανιστάν, Πακιστάν Μπαγκλαντές και Σομαλία
Τουρκία ορίζεται ωs ασφαλήs χρα , για αιτούντες άσυλο από Συρία.
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία, σύμφωνα με ΚΥΑ
των Υπουργείων Εξωτερικν και Μετανάστευσηs και Ασύλου . Λαμ
βάνονταs υπόψη την πρόσφατη εισήγηση τns Υπηρεσίαs Ασύλου και όλεs
TIs επικαιροποιη μένες πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση στην
Τουρκία αναφορικά με τιs συνθήκεs διαβίωσns και τα ανθρπινα δικαιματα
συγκεκριμένων κατηγοριν αιτούντων διεθνούs προστασίαs , n Kοινή Υπουρ
γική Απόφαση αναγνωρίζει Πωs η Τουρκία πληροί όλες εκείνες τιs Προϋπο
θέσεις για την ανάληψη από πλευράs tns , tns εξέτασηs απημάτων διεθνούs
Προστασίαs απούντων με χρα καταγωγής τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία, καθ ' ότι αποδεδειγμένα δεν κινδυνεύουν στη γείτονα χρα λόγω φυλήs, θρησκείαs , ιθαγένειαs, Πολιτικν
Πεποιθήσεων ή συμμετοχής τοUS σε ιδιατερη κονωνική ομάδα και δύνανται
να αιτηθούν τη χορήγηση ασύλου στην Τουρκία έναντι τns Ελλάδαs .
Συνέχεια στη σελίδα 8
Συνέχεια στη σεβ. 8
Παγελλαδική 24ωρη απεργία
Ανιδράσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο
0λοι εκείνοι που κουνάνε σήμερα ο δάκτυλο είναι ατοί που δεν μπόρεσαν να κάνουν το έα!
Εμε5 Βα τα κάνουμε όλα και αν όχ α αυτή τη θητεί θα α οίοκληρσουμε στην επόμενη
Συνέντευξη του Δημάρχου Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη στον P/ΣΑΝT1 Αιγαίου
αλεσμένοs στην
εκπομπή Χωρίs
φόβο αλλά με
Πάθ0s του P/Σ ΑΝT1
σχετικές Παρατηρήσειs και ερωτήσειs του Κ. Κυδνη. Όσον αφορά τη
μέχρι τρα διοίκηση του Δήμου υποστήριξε ότι απαρότιη Λέσβοs και
θεωρ ότι n Xos δεν Πρέτει να διασπαστεί σε Περισσότεροus Δήμου .
Πριν από αυτό στην Χίο είχαμε οκτ Δήμουs και είδαμε τι συνέβαινε.
Βέβαια υπάρχει Περιθριο βελτισεων και στην γραφειοκρατία και
αλλούν.
Αγαίου, Που μεταδίδε
ται ζωντανά κάθε Τε τάρτη στιs 12.30, ήταν
αυτή τη φορά ο Δή.
μαρχ0s Χίου, κOs Σταμάτης Κάρμαντζns.
Εξ αρχής ο κOs Κάρμαντζns δήλωσε ότι
δεν είναι επαγγελματίαs
Πολιτικός και ότι εργάΖεται από α δεκατρία του χρόνια με τριάντα εννέα χρόνια ένσημα συνολικά και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα, μετά από
Σχετικά με τα χρήματα Που αντλεί και διαχειρίζεται ο Δήμοs Χίου ανέ
φερε ότι αο Δήμοs δεν είναι μηχανή να κόβει χρήματα . Είμαστε υπερήφανο, γιατί μεισαμε τα ανταποδοτικά τέλη κατά 10% για τουs
ιδιτες και κατά 20% για τουs επικειρηματίες Αυτό δεν έχει ξαναγίνει
τα τελευταία είκοσι χρόνια. Βέβαια οι αντιπολτεύσεις είχαν και Πάλι Παράπονο και Προχρησαν σε ενστάσεις οι οποίεs καθυστέρη σαν τιs δια
δικασίες αλλά ο δημότηs να είναι σίγουρos ότι θα μειωθούν στο
μέλλον και άλλο τα ανταποδοικά με γενναίαμείωση καιότι από του
χρόνου θα δει διαφορά στουs λογαριασμούς τουν.
Συνέχεια στη σελίδα 11
Selftests: Τέλος η δωρείν διάθεση
από τις 19 Ιουνίου στα φαρμακεία
Συνέχεια στη σελ. 20
Πρόκληση της Τουρκίας με παράνομη ΝAVΤEX και κινήσεις νοτίως της Χίου
οτίωs τnsΧίου κινούνταν το Πρωί τns Τετάρτηs το τουρκικό ερευνητικό σκάφ0s Tubitak Marmara. Από την κίνηση του πλοίου δεί 1χνει ότι το προηγούμενο βράδυ μέχρι τιs Πρτες Πρωινές ρε
έκανε κάποιου είδous έρευνεs ή τουλάχιστον έτσι ήθελε να δείξει στα
συστήματα καταγραφής τns Πορείαs των Πλοίων. Στην περι οχή βρίσκεται
μια εβδομάδα, από την στιγμή Που ξεκίνησε από το Κουσάντα σι στιs2
Ιουνίου. Κατά δήλωση του ίδιου του πλοίου, βρίσκεται σε αποστολή
"καταγραφής " (survey operation) και σε κατάστα ση "περιορισμένηs ικανότητας αλλαγής Πορείαs" (Restricted Manoeuvrabil ity) . Αυτή την στιγμή
κινείται ανάμεσα Χίο και Ικαρία με ταχύτητα Περίπου 4 ν.μ./ρα.
selftest
Συνέχεια στη σελίδα 6
Συνέχεια στη σεβ. 11
ΔΙΑ ΒΑ ΤΕ
ΣΗ ΜΕΡΑ
ΑΤο ΨΗ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
δυναγερμός: Μoλυσμοτική βλένα εισβάλει στο Αγαίο
Επιμέλεια: Κωνσταντίνοs Κυδνηs
N. Μταράκης: Απαραίmτη η αληλεγύη από όλα τα κφάτ- μέλη στο μεααναστευπκό
Σεβίδα 3
Σεβίδα 4