Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουνίου
(Κιθιμερινή οικονυμική ειδική εgμρίδα Διακηρύξευν Δημοιρσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7387
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Φορολογικές δηλσειs 2021:
Το Taxisnet... ξέχασεν να μεισει
την προκαταβολή φόρου
στιs επιχειρήσειs
Παράταση
έωs 30/6
για τιs 100
δόσειs στοus
δήμουs
- Αντιμέτωποι με μια έκπληξη έρχονται δεκάδεs επαγελματίεs οι oπooι ξεκνούν να υποβάλλουν
us φορολογικές τοus δηλσειs και διαπιστνουν ότι το ΤΑXIS έχει ξεχάσει να τοus συμπερλάβει
σuιs μεισειs τns nροκαταβολήs φόρου Πoυ έχει απoφασίσει το οικονομικό επιτελείο τηs κυβέρνησηs.
100% και όχι στο 70% ή
στα αντίστοιχα μει
ωμένα ποσοστά για τις
νέες επχειρησε
Η σχετική απόφαση
δημοσιεύθηκε αφού
όμως είχε ανοίξει η
πλατφόρμα και πλέον η
Αρκετοί νέο , αλλά
και παλιοί επχειρημαΌσες λιγότερες δό - τίες οι οποίοι ξεκίνησεις επιλέξει ο οφειλέτης
μεγαλύτερο θα είναι
το "κούρεμα- των
προσαυξήσεων
Νέα προθεσμία για
την ένταξη των οφει
λέτν στη ρύθμιση καταβολή φόρου να
των 100 δόσεων προς
συνέχεια στην.
σαν να συμπληρνουν
τη φορολογική τους
δήλωση, διαπίστωσαν
ότι το σύστημα έχει
αξεχάσειν να μεισει
τη δική προκαταβολή αλλαγές στο σύστημα
τους . Έτσι αντί η προτόσο
είναι στο 70% , στο
55%, στο 35% ή στο
27,5% ανάλογα με το
είδος της επιχείρησης .
αναμένεται να γίνουν
τις επόμενες ημέρες,
με αποτέλεσμα τα Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ,
ΕΠΕ, ΟΕ ,ΕΕ , ΙKE) προς
το παρν να μην μπορούν, να ολοκληρσουν την υποβολή της
Τα 29δισ. ευρ είδαν η δική τους προέφτασαν
οι Προσφορές
για το 10 ετές
ομόλογο
γελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ατομικές
τινό εκκαθαριστικό για
καταβολή να παραμένει στα προ μείωσης δηλωσης τους.
επίπεδα . Δηλαδή αυτή
τη στιγμή στα Νομικά μετά τις μεισεις , για
Πρόσωπα (ΑΕ , ΕΠΕ,
ΟΕ, ΕE , IΚE) ο υπολογι σμός της προκαταβολής γινεται στο
Υπενθυμίζεται
επιχειρήσεις, αγρότες: σεις με εισοδήματα
Ο συντελεστής της
επιχειρηματική
Τροκαταβολή
προκαταβολής φόρου δραστηριότητ .
εισοδήματος μεινε.
Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας
φόρου ισχύουν τα
εξής:
1. Ελεύθεροι επα ται στο 55% από 100%.
Η μείωση στο φόρο θα με καθαρά κέρδη
αποτυπωθεί στο φε συνέχεια στην 10
Voucher
200 ευρ για
δωρεάν
τάμπλετ και
λάπτοΠ
-0.89%
Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή με το επ.
τόκιο να υποχωρεί.
τελικά στις 85 μονάδες
βάσης + mid swap, που
με ταφράζεται σε απόδοση 0,94%. Το τελικό
επιτόκιο τοποθετήθηκε
ακόμα χαμηλότερα και
στις 82 μ.β + mid swap .
δηλαδή στην περιοχή
του 0,9%, Οι προσφο
συνέχεια στην 2
VA1400781 196
Σελίδα 9