Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
παλίΤΗΣ
ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ 1ι1 1ΟΥΝΙΟΥ 2021 Ν ο 161 1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕ ΩΣ 201 8 ΕΤΟΣ
4ο ΤΙΜΗ 1.50E
Ασφαλή τρίτη
χραχαρακτηρίζει
για πρτη φορά
η ελληνικήνομοθεσία τπν
ΤουρκίαΤΕΙΧΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΗΣΤΗΝ.
ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΙΑΝΑΣΤΟΝ
| ΕΛ 10-12 |
1 ΡOLITISCHIOS PODCAST ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Από την Καλλιμασιά στο
Μικρό Θέατρο της
Επιδαύρου
ΔΙΧΑΖΕΙ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΩΡΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝ ΕΤΑΙ
ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ