Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Υπερκάλυψη αναγκών ρευστότητας Δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|ΠΡΙΚΗ μι!! a
91 771234
567140
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.540
Υπερκάλυψη αναγκν
ρευστότητας Δημοσίου
Τζόζεφ Ε.
Στίγκλιτς
Βραβευμένος με Νόμπελ
Οικονομικν, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο
Columbia
Η κόκκινη γραμμή
του πληθωρισμού >2
5,85 δισ. ευρ στην Ελλάδα
από το Κοινωνικό Ταμείο
Στα 36 δισ. τα διαθέσιμα, μετά τα 2,5 δισ. της χθεσινής έκδοσης για 10ετές ομόλογο
Η απασχόληση των νέων, οι υπηρεσίες Παιδικής
φροντίδας , n υγειονομική Περίθαλψη , n στέγαση
και η καταπολέμηση της φτχειας είναι οι βασκοί τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚT+) την περίοδο 2021-2027,
ο κανονισμός του οποίου εγκρίθηκε από την
ολομέλεια της Ευρωβουλής . Η Ελλάδα θα εν σχυθεί με 5,845 δισ. ευρ. σελ . 7
Η υπερπροσφορά χρήματος
Προς την Ελλάδα ανοίγει νέους
δρόμους στην οικονομική Πολ
τική. Προκειμένου να ικανοπο
ήσει την τεράστια ζήτηση Που
εκδηλθηκε χθες για την από
κτηση ελληνικού 10ετούς -Προ
σέγγισε τα 30 δισ. ευρ και είναι
η δεύτερn μεγαλύτερη Που έχει εκδηλωθεί ιστορικά-ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 2,5 δισ. ευρ, με επιτόκιο
κάτω από 0,9%, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος για να καλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον Που
των φετινν εκδόσεων στα 11,5 δισ. ευρ Πάνω
από τον φετινό ετήσιο στόΧο.
Με την εκταμίευση Πρόσθετων καμψης να έχει μπει στο τελικό στάδιο, το οιοΠόρων συνολικού ύψους 2,5 νομικό επιτελείο βρίσκεται κοντά στο τέλος της
δισ. ευρ μέσω του Προγράμπανδημίας με... γεμάτα ταμεία. Αν γινόταν σήμερα
ματος SURE Που δενείχαν Προυπολογιστεί, με το Πρόγραμμα χθες, τα ταμειακά διαθέσιμα θα ξεπερνούσαν τα
δανεισμού να ξεπερνά τον ετήσιο στόχο ήδη από το Πρτο
με την εκταμίευση των Πόρων του Ταμείου ΑνάΣτα 30 δισ. η ζήτηση
οι φετινές εκδόσεις
Κάτω από 0,9%
το επιτόκιο
η εκταμίευση των 2,5 δισ. ευρ Που αντλήθηκαν
36 δισ. ευρ. Ακόμη και στις 18 Ιουνίου, Που
είναι η ημερομηνία εκκαθάρισης του ομολόγου,
τα Ταμεία του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα έχουν
Πάνω από 34 δισ. ευρ. Αυτό σημαίνει ότι τα δε
δομένα έχουν αλλάξει και επιτρέπουν Προσαρμογές στηv οικονομική Πολιτική. σελ. 3
εξάμηνο-αναμένεται ότι ο ΟΔΔΗ θα... υποχρεωθεί
να εκδσει και νέο ομόλογο μέσα στο β ' εξάμηνο
από τον ΟΤΕ έως το 2024
υπάρχει για τους ελληνικούς τίτλους, αλλά και
Τη δέσμευση του ΟΤΕ γα την υλοποίηση επενδυτκού πλάνου ύψους 2 δισο. ευρ έως το 2024
επανέλαβε χθες η διοίτηση του Ομλου κατά τη δάρκεα τις ετήσας γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Πρτος στόχος είναι η Πληθυσμιακή κάλυψη 60%
με δίκτυο 5G μέχα το τέλος του 2021. σελ. 13
Πόλεμος για τη δωρεάν
διάθεση των self tests
.Σαφάριν της ΑΑΔΕ
με e- διασταυρσεις
Προειδοποίnση της κυβέρνησης
στους φαρμακοποιούς για διακίνηση
μέσω των σούπερ μάρκετ
Στόχος η βεβαίωση φόρων 1,3 δισ.
Επίσκεψη Μπάιντεν στην Ευρπη
Αναθερμαίνονται
οι ευρωατλαντικές σχέσεις
Στο φουλν βάζει τις μηχανές ρσεις, αποσκοπντας στην
του ελεγκτικού μηχανισμού, έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση
από το τέλος του τρέχοντος
μηνός, η Ανεξάρτητη Αρχή λογουμένων, καθς και στον
Δημοσίων Εσόδων, με κεντρι- εντοισμό της αποκρυβείσας
κή επιδίωξη την επίτευξη του
φετινού στόχου Που έχει τεθεί κεκριμένα στοιχεία θα τα επε
και με βάση το επιχειρησιακό ξεργαστούνοι αρμόδιες ελεγτης σχέδιο Προβλέπει τη βε - κτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,
βαίωση έως το τέλος του 2021
φόρων ύψους 1,3 δισ. ευρ.
Στο Πλαίσιο αυτό και ταυτότων υποχρεσεων των φοροΤέλος στον Πόλεμο του χάλυβα και των επιδοτήσεων προς τις εταιρείες κατασκευής
αεροσκαφν βάζουν Ε.Ε. και ΗΠΑ Παράλληλα,
συμφνησαν να συνεργαστούν για την αντιμε
τπιση της κλιματικής αλλαγής και του Covid-19.
Η Παρουσία, από σήμερα, του νέου Αμερικανού
Προέδρου στη γηραιά ήπειρο φέρνει νέο αέρα
στις ευρωατλαντικές σχέσεις. σελ. 18
ELF ,SEAL STERLZΑΤΟ Ρ
φορολογητέας ύλης. Τα συγΠροβαίνοντας σε διασταυρσεις με τα δεδομένα των δη
λσεων φορολογίας εισοδήματος Που υπέβαλαν οι ιδιο
Νομοσχέδιο
- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Νέα χαλάρωση των μέτρων απαγόρευσης
Έρχεται και νέος κύκλος από 1 ης Ιουλίου
χρονα με τmν υποβολή των φε
τινν δηλσεων φορολογίας κτήτες των ακινήτων αυτν
εισοδήματος ξεκινούν εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυΠρωτίστως για τα έτn 2018 και
σελ.6
2019. σελ. 5
. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ
Στο στόχαστρο
οι ανατιμήσεις
των σούπερ μάρκετ
7θεσμικές
Παρεμβάσεις
για την Πράσινη
ενέργεια
ΥΠό εξέταση
ιδιωτική
ΠΩΣ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΗΡΕΑΣ
ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ FMCGS
υγεία και
ανακύκλωση
Μαρία Σάκκαρη - Στέφανος Τσιτσιπάς
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Επιτροπή Ανταγωνισμού Υπ. Ανάπτυξης
Επενδύσεις
σελ. 12
Οι κλάδοι των ιδιωτικν υπη ρεσινυγείας και της ανακύκλω
σης Πρόκειται να βρεθούν στο
επίκεντρο της ΕπιτροΠής Ανταγωνισμού στο αμέσως επόμενο
διάστημα , με τις αρμόδιες υ
ρεσίες της ανεξάρτηuης αρχής να
εκκινούν η διαδικασία διενέρ
γειας κλαδικν μελετν . σελ. 15
Την επιβολή Προστίμων σε αλυσίδες σούπερ
μάρκετ για υπερβολικό περιθριο κέρδους εντός
της πανδημίας γνωστοποίησε χθες μέσω Twitter ΕΠιτόκιο 8,75%
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα
στην αγορά να μη γίνει εκμετάλλευση της συγκυρίας
των διεθνν ανατιμήσεων . Σημεινεται ότι τους
τελευταίους μήνες οι τιμές στο ράφι Πιέζονται από
μεγάλες ανατιμήσεις στις Πρτες ύλες. σελ 7
για το ομόλογο
των 600 εκατ.
τηςΤρ. Πειραις
Σειρά νομοθετημάτων, αλλά
και δευτερογενούς δικαίου απο
φάσεων, επτά τον αριθμό, προ
ωθεί το επόμενο εξάμηνο το
ΥΠΕΝ, στε να διαμορφωθεί
το κατάλληλο Πλαίσιο υλοποί
ησης επενδύσεων σε πράσινη
ενέργεια, αποθήκευση και ενεραποδοτικότητα. σελ .9
Δύο Έλληνες τενίστες
στους 4 του Ρολάν Γκαρός
ΓΑΧΑ 91334 002%)V
DOWJONES 3444714 (-044%)V
F5E 100 708101 (02%)
DAX 3015.581,14 (-038%) 1
(AC 40 656345 019%) A
ΧΡΥΣΟΣ 1888725 Y
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7106Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 12176Δ
3-SEAL STERLΖΑΤΙΟΝ ΡΟUCH
ASTERLZATION POUCH

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αν Χεκ: Νέες αποκαλύψεις για τα πραγματικά αίτια θανάτου της ηθοποιού
  Η έκθεση του ιατροδικαστή για τα πραγματικά αίτια του θανάτου της Αμερικανίδας ηθοποιού Αν Χεκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος…Αν Χεκ: Νέες αποκαλύψεις για τα πραγματικά αίτια θανάτου της ηθοποιού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ιταλία: 13 προσαγωγές στη Βερόνα για επιθέσεις κατά Μαροκινών φιλάθλων
  Η ιταλική αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή δεκατριών ατόμων, που σύμφωνα με τον Τύπο φέρονται να ανήκουν στον νεοφασιστικό χώρο. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, οι προσαχθέντες φορώντας μαύρες μπλούζες…Ιταλία: 13 προσαγωγές στη Βερόνα για επιθέσεις κατά Μαροκινών φιλάθλων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Εντείνονται οι ανησυχίες για ύφεση- Πτώση του S&P 500 για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση
  Με πτώση τερμάτισε ο δείκτης S&P 500 για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι συναλλασσόμενοι έχουν αρχίσει να αναλογίζονται το ενδεχόμενο ύφεσης και μαζί και την πιθανότητα μίας πιο παρατεταμένης περιόδου…Wall: Εντείνονται οι ανησυχίες για ύφεση- Πτώση του S&P 500 για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Διαβάστε αύριο στη «Ν»
  «Προσκλητήριο» στις ΜμΕ από την ευρω-κεφαλαιαγορά Ηχηρό καμπανάκι το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου Σήκωσε… μποφόρ στα containerships Άρχισε από τις τράπεζες ο χορός αύξησης των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις…Διαβάστε αύριο στη «Ν» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό το σενάριο «Αποκάλυψης» για την ουκρανική πρωτεύουσα
  Ο δήμαρχος του Κιέβου προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο ενός σεναρίου «Αποκάλυψης» στην ουκρανική πρωτεύουσα αυτόν τον χειμώνα στην περίπτωση που συνεχιστούν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές, αλλά τόνισε…Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό το σενάριο «Αποκάλυψης» για την ουκρανική πρωτεύουσα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ