Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
ΡΑΝ!DI S
COLLECTION 20ο211
Medicel Shop
EURO2020
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ .ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ
ο ΙΑΤΡΙΚΑ
με την κάλυψη
των ασφαλιστικν ταμείων. .
ΑΡΧΙΖΗΤΜΑΤ .
OsmoS
ΛΑΡΙΣΑ T2410 670 970
Χατζημιχάλη 81 & Αγχιάλου, Λάρισα . Τηλ. 2410 614478
www.cosmos.com.gr ο
larissancts
SSanef.
.ΠΕΜΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.EΒΔΟΜΑΛΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΡΙΣΑΣ . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 300- ΕΤΟΣ 8ο. ΙΜΗ1 ΡΩ.vwwlanssanet gr . imioglarssanst.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΕΕΚΙΝΗΣΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΥΜΠΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΒΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
για τον καρκίνο
του Πνεύμονη
240ΡΗ
ΑΠΕΡΠΑ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΙΣ 10 ΠM. ΣΥΤΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΗΗΗΝ ΚΕΝΤΡΚΗ ΠΛΗΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΕΛ. 2,46
ΙΛΙΟΝΥΣΗΣ ΤΗΜΠΟΝΕΡΑΣ
Δικηγόρος-εργατολόγος
ΟΚOΥPΓΟΥΛΙΑΝΗΣ:Ο ΚΟΣΜ ΟΣ ΞΕΣΑΛΩΝΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Τελειωτικό
χτύτημα
στον κόσμο
της εργασίας.
Κστας Γουργουλιάνης κι Ελένη Καρέτση ιλούν
στη larissanet Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου
για τον καριίνο του πνεύμονα είναι το κάπνισμα
Το Ιατρείο Προσυμπτωματικού Ελέγχου συνεργάζεται
με το Ιατρείο Αιακοπίς Καπνίσματος
. ΣΕΛ. 16
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
14/19
ΔΜ ΣΕΛEΜΔΟΥΜΥΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ερμηνεύτριος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
4 εκατ. ευρ για τις
ζιμές στα σχολεία
από τον σεισμό
ΤΟΠΛΕΥΡΟ
ΤΟΥΜΑΡΙΟΥΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
10 ΕΠΑΛΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΜΟΣΚΟΒΟΛΑΕΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΜΑΧΗΤΙ.
. ΣΕΛ. 12
ΙΓΡΗΤΟΡΗΣ ΝΠΑΦΗΣ
ΤΑΓΛΥΤΑ ΤΟΥΦΡΟΥΡΙΟΥ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ , Η ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
Η ζωντανή ιστορία
του Αγιοκάμπου!
0 λύπτης Μιχάλης Τόμπρος &
η προτομή του Πολύκαρπον Δαρδαίου
Καρπούζ: Από τους Φαρα,
της Αγγύπτον στο Μακρυχρι .
ΣΕΛ. 7
. ΣΕΛ 25
Syort