Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 10.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6803
Πού στοχεύει η Αθήνα
με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου
Για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης
Με 9.550 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ισάριθμες οθόνες αναβαθμίζεται για το 2021 ο εξοπλισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΛΕ) , του Υπουργείου Οικονομικν και
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακν Συστημάτων (ΓTΙΣ)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διαχυβέρνησης, μετά από κεντριοό
διαγωνισμόπου διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Δη μοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσε ων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορν .
Ανοιξε το βιβλίο
για το ομόλογο AT1
της Πειραις
Ξεκίνησε η διαδικασία για
την έκδοση του ομολόγου
AT1 από την Πειραις . Η
τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει ποσό 300 εκατ. ευρ,
χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί να αυξηθεί σε έως
και 600 εκατ. Η απόφαση
επ' αυτού θα εξαρτηθεί από
την τιμολόγηση κα τεχνικές
λεπτομέρειες
Το επιτόκιο αναμένεται να
κινηθεί περίπου στο 9% με
κάποιους από την αγορά να
εκτιμούν ότι μπορεί να είναι
Καταστηματάνχες θα μτορον
να δέχοτα μύνο εηβλιασμένους
Η σύμβαση, αναφέρει ανακοίνωση, θα αποσταλεί για
προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή της και η παράδοση του εξοπλισμού.
Ειδικότερα, μέσω του διαγωνισμού, πρόκειται να γίνει
προμήθεια για
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) σε επιτευχθείσες
μές 7.375.958 Ε (προ ΦΠΑ)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
και 89ο.
Συγκεκριμένα η αρχική
καθοδήγηση που δόθηκε
για το ομόλογο είναι για
κουπόνι 9-9,25% και ελάχιστο ποσό τα 300 εκατ. ευρ.
Η ιμολόγηση αναμένεται
σήμερα .
Θα είναι η πρτη έκδοση
Additional Tier I ομολογιν
από ελληνική τράπεζα, μετά
από πολλά χρόνια, εν η
κίνηση
πλάνο
Επόμενη εβδομάδα οι πρότες εγχρίσεις
εθνικν σχεδίων τοw Ταμείου Ανέχαμψης
Η πρόεδρος της Ευρω- μεγαλύτερο σχέδιο οικοπαϊκής
μιλντας σήμερα στην
Επιτροπής, νομικής ανάκαμψης στην
Ευρπη από το σχέδιο
Ολομέλεια του Ευρωπαϊ- Μάρσαλ>, ανέφερε η
εντάσσεται
κού Κοινο βουλίου στο
Στρασβούργο με θέμα το
Ταμείο
Ούρσουλα φον
Λάιεν. Πρόκειται για
ένα επίτευγμα-ορόσημον,
κεφαλαιακής
Δημόσια γνωμοδότηση για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικν και εργαζομένων
σε δομές φροντίδας υγείας ζήτησε από την Επιτροπή Βιοηθικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως είπε μιλντας στη Βουλή, η κυβέρνηση, λαμ
βάνοντας υπόψη αυτή τη γνωμοδότηση, θα αποφασίσει με ευαισθησία αλλά και σαφή προτεραιότ
ητα στη δη μόσια υγεία.
ενίσχυσης.
Τράπεζα
έδωσε
Ανάκαμψης,
Πειραις
δήλωσε ότι την επόμενη πρόσθεσε . Τα χρήματα
mandate
εβδομάδα η Επιτροπή θα
αρχίσει να εγκρίνει τα
πρτα εθνικά σχέδια
ανθεκτικότητας και ανά του Ταμείου Ανάκαμψης
θα αρχίσουν να εισοέουν
τις ερχόμενες εβδομάείπε
Goldman Sachs και UBS
Investment Bank ως παγκό
σμιους συντονιστές και στις
Credit Suisse , Deutsche
Bank και Morgan Stanley
ως joint bookrunners> να
ξεκινήσουν σήμερα ενημε
ρσεις επενδυτν .
δες>,
ακόμη,
καμψης.< Σε χρόνο-ρεκόρ τονίζοντας ότι η πρά
δημιουργήσαμε
Ταμείο
Next Genemtion Eυ) , το
σινη και η ψηφιακή ανά καμψη είναι έτοιμες να
ξεκινήσουν .
Ανάκαμψης
Created by Universal Document Converter