Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Από 16/6 η καταβολή υπόλοιπου μερίσματος 60,212/μετοχή
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5993 Πέμππη 10.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Νέα φέσια
Προσύμφωνο με Πλαίσιο
Μείωση των ληξιπρόθεσμων
>>> ελ .
>>> ελ
για μεταβίβαση ακινήτου
στη ΒΙΠΑ Μαγούλας
Φως στο τούνελ στις εκδόσεις
νέων συντάξεων
προς την
Εφορία στο
τετράμηνο
Στα 109 δισ. ευρ διατηρηθή
καν τα χρέη ιδιωτν και
επιχειρήσεων προς το Δημόσιο τον Απρίλιο, σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Εξ
αυτν τα 24,2 δισ. ευρ χαρ
ακτηρίζοντας ως ανεπίδεχτα
είσπρεξης, με αποτέλεσμα το
πραγματικό ύψος των ληξυπο
6θεσμων να φτάνει τα 848
δισ. ευρ , οριακά μειωμένο
έναντι του Μαρτίου 2021.
Σε ότι αφορά το συνολικό
κνέο ληξιπρόθεσμον (σ.σ.
που δημιουργήθηκε εντός της
χρονιές ) , αυτό ανέρχεται σε
2,561 διο . ευρ , εν την ίδια
περίοδο το 2020 είχε φτάσει
τα 2,43 δισ. ευρ ( αύξηση
κετά 5,3%) .
Περίπου στο 9%
Μόνο τον Απρίλιο προστέθηχε νέο ληξιπρόθεσμο χρέος
250 εκατ. ενπέρυσι την ίδια
περίοδο είχε φτάσει τα 222
εκατ. ευρ (αύξηση κατά
12,6%).Σε ό,τι αφορά τις
ειστράξεις 4μήνου ( εξαιρο
υμένων των μη φορολογικν
κατηγοριν) , σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ έφτασαν
τα 549 εκατ. ευρ το 2021 ,
εν την αντίστοιχη περίοδο
Ανοίγει το βιβλίο για το
ομόλογο ΑTΙ της Πειραιός
Ξεκινά η διαδικασία για
την έχδοση του ομολόγου γιν από ελληνική τράπεΑT1 από την Πειραις . Η
τράπεζα
Additional Tier I ομολοΤην αναγμαι ότητα εγρήγορσης των προαναχριτκν, αναχοιτικν και
εισαγγελικν αρχν καθς και την κατά προετεραιότητα διερεύνησης
των υποθέσε ων που άπτονται του οργανωμένου εγλήματος επισημαίνει
σε απάντησή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάη Χρυσοχοϊδη, ο εισαγγελέ ας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιτας.Ο αντατος
εισαγγελικός λειτουργός χοινοποίησε την απάντησή του και στους προϊσταμένους των Εισαγγελιν Εφετν της χρας με την εντολή ενημέρω
σης και των Εισαγγελιν Πρωτοδικν.
ζα, μετά από πολλά χρ νια, εν η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.
σκοπεύει
( αύξηση κατά 45,2%) . Οι
εισπράξεις έναντι νέου ληξι - αντλήσει ποσό 300 εκατ.
πρόθεσμου για τον Απρλιο
2021 ( εξαιρουμένων των μη
φορολογικν κατηγοριν) έως και 600 εκατ. Η απόφήταν 128 εκατ. ευρ , έναντι
99 εκατ. ευρ την αντίστοιχη
περίοδο του 2020 ( αύξηση τεχνικές λεπτομέρειες.
κατά 29,2%) .Ορικά μειωμένος εμφανίζεται ο συνολικός
aρυθμός οφειλετν, στα 3,937
εκατομμύρια , έναντι 3,991
εκατομμυρίων τον Μάρτιο.
Εξ αυτν έχουν υποστεί
αναγκαστικά μέτρα είστραξ
ης το 1,295 εκατομμύριο τον
Ατρλιο.
ευρ , χωρίς να μπορεί να
αποκλειστεί να αυξηθεί σε
Τράπεζα Πειραις
έδωσε
αση επ' αυτού θα εξαρτηθεί από την τιμολόγηση και
mandate
Goldman Sachs και UBS
Investment Bank ως παγκόσμιους συντονιστές και
Credit
οποίας παρέδωσε δύο φακέλο
υς με στοιχεία σχετικά με τον
Το επιτόκιο αναμένεται
να κινηθεί περίπου στο
9% με κάποιους από την
αγορά να εκτιμούν ότι
μπορεί να είναι και 8%.
Η απάντηση αυτή του
Πλιτα προς τον κ. Χρυσοχοΐδη έρχεται μετά την επίσχεψη τρόπο δράσης του οργανωμέ
του τελευταίου στον Αρειο
Πάγο , κατά τη διάρκεια της
Suisse,
Deutsche
νου εγκλήματος και των ανθ ρπων της ανύχτας,
Morgan Stanley ως  να ξεκινήσουν σήμερα ενημερσεις
επενδυτν.
Θα είναι η πρτη έκδοση
Created by Universal Document Converter