Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

27oC, 21:00

21oC - Υγρασία 49%-99% - Άνεμοι: Δ-ΒA 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:07

€0.80

Ôï ÌáéåõôÞñéïí óôçí ùñáßá ÐëáôáíéÜ êé ï Èüäùñïò Ãêñïýåæáò
Το νοσοκομείο υπήρξε πάντοτε, από γενέσεως ελληνικού κράτους, κομματικό φέουδο. Οι ικανοί να το διοικήσουν αναζητούνταν υποχρεωτικά ανάμεσα στους «δικούς» μας. Οι όποιοι άλλοι ικανοί ας περιμένουν την σειρά του κόμματος τους στη δίκην εκκρεμούς
αντικατάσταση των Αρχών, γενικώς και ειδικώς. Η περίοδος της κίνησής του εκκρεμούς γίνεται προσπάθεια να περιορισθεί με τις
κατάρες και τους ολοφυρμούς της εκάστοτε αντιπολίτευσης, που θεωρεί δημοκρατικά δίκαιο και επιβεβλημένο να αποδομήσει τους
άλλους, με κάθε τρόπο. Κι οι διοικούντες «αμύνονται του κομματικώς πατρίου εδάφους», κατ΄αρχάς ως έχοντες υποχρέωση απέναντι σε ‘κείνον που τους διόρισε και βεβαίως λόγω της προφανούς ενεργοποίησης του ενστίκτου αυτοσυντήρησης. 3»

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5370

ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΗΣ ΝΔ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Åñãáóßá «áêïñíôåüí» & öèçíÞ

Åëåýèåñï
ôï îåíý÷ôé
áðü 1çò Éïõëßïõ

ÃåíéêÞ áðåñãßá
óå äçìüóéï, éäéùôéêü
ôïìÝá ôçò ïéêïíïìßáò
ΑΘΗΝΑ. Ψηφίστηκε στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, επί της αρχής, το νομοσχέδιο «Για την Προστασία
της Εργασίας-Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης
190 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για την εξάλειψη της
βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας-Κύρωση της
Σύμβασης 187 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας για το
Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία-Ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ο
ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25. Επιφύλαξη για την Ολομέλεια
δήλωσε η Ελληνική Λύση.

16 íÝá êñïýóìáôá
ôçí ÔåôÜñôç 9/6,
óôçí ÊÝñêõñá 6»

ΑΘΗΝΑ. Νέα χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων για το
επόμενο χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη
ενημέρωση από το υπουργείο
Υγείας για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Από το
Σάββατο 12 Ιουνίου επεκτείνεται η κυκλοφορία κατά μία
ώρα. Περαιτέρω, ανακοίνωσε
ότι από την 1η Ιουλίου το μέÄÕÓÏÉÙÍÅÓ ÏÉ ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏ ÍÇÓÉ ÔÏÕ ÂÉÄÏ. Ανησυχητρο του περιορισμού της κυτικές χαρακτηρίζει τις εξελίξεις, ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει σε νέες δράσεις κλοφορίας σταματάει να ισχύει. Επίσης, από το Σάββατο 12
πληροφόρησης και ενημέρωσης. 9»
Ιουνίου θα επιτρέπεται η μουσική μονό σε εξωτερικούς χώÓå ëåéôïõñãßá ç ðëáôöüñìá ãéá ôéò «ËåõêÝò
ρους εστίασης στους οποίους
φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι
Ðåñéï÷Ýò» ôçò ôçëåïðôéêÞò êÜëõøçò 5»
πελάτες.

Ð Ü ë å ø á í ü ë á ô á ð á é ÷ í ß ä é á ï é ê ï ñ á ó ß ä å ò ô ï õ Í Á Ï Ê 1 4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα