Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4986 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Νεκρά ψάρια στον Καλέντζη
• Αναστατώθηκαν οι αγρότες
στα χωριά που βρίσκονται
εκατέρωθεν του ποταμού Καλέντζη, όταν είδαν το ποτάμι
αφρισμένο και ψόφια ψάρια
να επιπλέουν σε αυτό.
• Δύο ενδεχόμενα πρόκλησης του φαινομένου, ερευνά
η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & κτηνιατρικής της
Περιφερειακής ενότητας
Καρδίτσας.

s

Aγροτικά

Δήμοι

Θανάσης Παιδής:
Άμεση στήριξη στους
πληγέντες παραγωγούς σιτηρών της
Ελασσόνας

Επίσημη επίσκεψη
του Βουλευτή Γιώργου Κωτσού στην
Αργιθέα

s

Óåë. 16

«Πόλη με ποδήλατα - Όμορφη πόλη»
• Τη δράση
για το ποδήλατο οργάνωσε ο
Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με
την ΚΕΔΕ

s

Óåë. 11

Óåë. 5

s
Αντιπλημμυρική προστασία
Óåë. 6

• από την
Π.Ε Καρδίτσας στην
Τ.Κ Αμπελικού

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr