Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τns Hπeipou-1δρυτis Ευθ. Τάλλαs-Ειos 940-Αp Φυλλου 25070-Πέμπη 10 Ιουνίου 2021-0.00 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δασικοί χάρτες
Νέα παράταση για αντρρήσεις
Οr Χαρούλης
στο Festival Αγοράν
Όαση ελπίδων
οι υποδομές
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ9
Πρτη δομή
και έπεται συνέχεια
Βάσιμες υποψίες για αδήλωτα self test από εργαζομενους και αποφυγή rapid ή μοριακν τεστ
για επιβεβαίωση, με στόχο την <Προστασίαν των επιχειρήσεων από την απλεια Πελατν
ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ
ΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ντες anό άνοα και οι ραντιστές τους
θεια για βελτίωn της noιdτητος ζuής
τους , με τη λετουργία του Κέντρου.
Ημέρας της Εταρείας Ψυοκονωνκής Ερευνας και Παρέμβοσης
ΣΕΛΙΔΑ 8
Στον δρόμο
και τα κόμματα
Σεθέσες μάκης βρίσκει κ τα κέμματα η κατάθεon του νομοσχεδίου γι
Συνεχίζεται n
αnοκλιμάκωση και
στην Περιφερειακή
ενότητα Ιωαννίνων
με μόλις επτά
κρούσματα το
Πρoηγούμενο 24ωρ .
Την άρση επιπλέον
Περιοριστικν
μέτρων από το
Σάββατο ανακοίνωσε
ο υφυπουργός
Πολιτικής
Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων
καμίσουν και πολπικά οφέλη σπό την
Κολέαματα anό ΣΥΡΖΑκαι ΚΚΕ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΥΡΙΖΑ
(Θεαματικό αυτογκόλν
η επίσκεψη Αμυρά
ΣΕΛΙΔΑ 6
Τρίτη άποψη
κ. ΓΚΑΡΑΚΗΣ
Οι επιδράσεις
των αιολικν Πάρκων
στα μη βιοτικά
χαρακτηριστικά
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 5
Αθλητισμός
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
"ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γ ΕΘΝΙΚΗ
Σύγχρονος βιολογικός
μέχρι το τέλος του 2023
Ικανοποίηση και
Εξ ηροπονητές
oολιάζουν
το Πρωτάθλημα
δύο αστερίσκοι
ΣΕΛΙΔΑ 10
Έναν ούγφονο βολογικό καθαρισμό, ικανό να εξυnnρετή σει τις ανάγκες του λεκανοπεδίου γο τις επόμε Την ένταξη του Τaενολογικού Πάρκου στο Ταμείο
Ανάκαμψης χαιρετίζα η noράταξη 03 ζοντες Hneί .
pou. Πέρο , όμως, σnό τηνικονοποίnσn βάζα και
δύο αστερίακους. Ο ηρτος έχει να κάνει με τον σχεδιασμό Yα τν υλοποίηση του έργου κοι οδεύτερος
Dφορό την επιλογή των εταιρεν nou θ0 εγκατοΚΛ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
αΟ ΑΓΣΙ έχει και φέτος
Πρωταγωνιστικό ρόλου
γο επέκταoηnς και εκουγχφυνισμού της εγκατάστου ης εnεξεργοσίας οστικν λυμάτων, με τον πρό εδρο της
ΔΕΥΑ Αρn Μnopζκα κα τον δευθύνονα ούμβουλο της ετοιpeίας -Meοόγειος Α Ε - Δον οιο Γωργό .
nαυλa νο υnογρόφουν xθες τη ούμβαση, nου οη ματούοταί την έναρξη υλαποίησnς Ρεαλίστικό χαρακτή .
pioεο κ uργόπου λος τον οτόχο ολοκλήρωσης του έργου μέοι το τέλος της χρηματοδοτικής nεpιόδο
του ΕΣΠΑ 20tc 2020, στισ μαίνοντας , άλλωστε, ότι εναι δύοκολο να πepάoα ως έργο αγέφυρα, στο στο
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΟHΑ θα κυλοφορήσει
Eανά το Σάββατο
12 Ιουνίου , λόγω τιs
σιμμετοχis των
εργαλύμενων στα ΜΜΕ
στη σημερnή
24ωρη απεργία .
ΓΠΑΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ 0 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΣυνειδητό ψεύδος τα περί οργάνωσης
συνεδρίου τιμής για τον Αλή Πασά
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα