Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Τι αναφέρει
η αυτοψία της
Υψηλής Γέφυρας
Σερβίων
- Δεν υπάρχει
στεγάνωση του
καταστρώματος,
σημαντική
διάβρωση
των χαλαρών
οπλισμών

σελ ~ 14

Κωστής
Μουσουρούλης:
Το ΣΔΑΜ θα
μπορούσε να
χαρακτηρισθεί
ως μανιφέστο
για μια
καλύτερη ζωή

σελ ~ 7

Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός
Σύλλογος: Μέχρι
τις 19 Ιουνίου η
διάθεση των
δωρεάν Self tests

Τεράστια η ζημιά στον
κάμπο του Βελβεντού
- Μετά τον παγετό,
ήρθε το χαλάζι

τιμή 0,50 €

Όχι από το δημοτικό συμβούλιο
για το φωτοβολταϊκό σταθμό
«Πτελέα 2» - Τι υπόσχεται
η Kiefer στην Φτελιά
σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
για τη συναίνεση των τοπικών
κοινωνιών στην περιβαλλοντική
πολιτική - Όταν ο κλιματικός
νόμος «παραβιάζει δικαιώματα
των επόμενων γενών»

σελ ~ 5

Απολυτήριο λυκείου
και γυμνασίου
στο gov.gr

σελ ~ 15

Αρ. φύλλου

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7484

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

σελ ~ 2

σελ ~ 3

Βαγγέλης Σημανδράκος:
«Δεν έχουμε ανάγκη από
προστάτες της κτηνοτροφίας»
- Τι αναφέρει η Αποκεντρωμένη
για τη σύγκρουση συμφερόντων
συμβούλων του Δ.Σ. Κοζάνης