Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Χαμηλό
το Ποσοστό εμβολιασμν
στην Πελοπόννησο > σελ. 7
Τηλεοπτικά γυρίσματα
στο Κυπαρίσσι για τη σειρά
του Μ. Μανουσάκη > σελ 11
Γράφει ιστορία η Μ. Σάκκαρη
| στο Ρολάν Γκαρός
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 1Ετος 25-| Αριθμός 6136 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Οχυν από ο ΔΣ Μονεμβασίας στις Μελέτες Περιβαλλοντικν Επιπτσεων
Πυρκαγιά
στην Ποταμιά
Φάριδος
Ξέσπασε
Δημοτικό στοΠ
σε αιολικά στον/Μαλέα
το μεσημέρι της Τρίτης
Πυρκαγιά ξέσηασε γύρω
στις 3.00 μμ της Τρίτης 8/6 σε
δασική έκταση στην ευρύ τερη Περιοχή Ποταμιάς Φ .
ριδος Δ. Σηάρτης
Άμεσα κινητοΠοιήθηκαν
ισχυρές δυνάμεις της ΠυροοΒεστικής από διάφορες
Υπηρεσίες της Πελοποννήσου , αποτελούμενες από 31
Πυροσβέστες , μία ομάδα neζοπόρου τμήματος κι έντεκα
οχήματα , εν σπό σέρος
στην επιχείρηση κατάσβεσης
συνέδραμαν τέσσερα αερο σκάφη . Στην μάχη επιστρα
τεύτηκαν και υδροφόρες
δήμων , αλλά και ιδιωτικά
μέσα nολιτν.
Επικεφαλής της επιχείρησης είναι ο περιφερειακός
διοικητής Πυροσβεστικν
Υπηρεσιν Πελοηοννήσου ,
Αρχιπύραρχος Αθανάσιος
Κολυβήρας.
Στην Περιοχή έπνεαν αυξηΤριχείλης: Η υλοποίηση των έργων βλάπτει την Ποιότητα ζωής
Αρνητικά γνωμοδότησε το Δη- λάου και στη θέση Κριθίνα Μαλέα.
μοτικό Συμβούλιο του Δ . Μο - [μεταξύ Βελανιδίων και Αγίου
νεμβασίας επί της έγκρισης των Νικολάου . Enίonς, το συμβού-να συμμετάσχει στη συνεδρίαση λάδας & Ιονίου. Εnπλέον , η
Μελετν Περιβαλλοντικν Επ - λιο γνωμοδότησε αρνητικά και του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωμοδότηση του Σμοτος
πτσεων των δύο αιολικν για τις επόμενες μελέτες των Πελοποννήσου , εν οι nαpa - anoφασίστηκε να κατατεθεί στη
Πάρκων στη θέση Αγία Κυ - nεριβαλλοντικν επιπτσεων Πάνω αnoφάσεις θα κοινοποι - διαβούλευση Πou είχε ξεκινήσει
ριακή, νότια των Βελανιδίων εnί σχεδιαζόμενων αιολικν ηθούν
και ανατολικά του Αγίου Νικο - Πάρκων στη χερσόνησο του Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και στην Aοκεντρωμένη ΔιοίΤο συμβούλιο κατέληξε ακόμα κnση Πελοποννήσου , Δυτ . Ελunουργό για το συγκεκριμένο θέμα.
συνέκεια σελ
Η αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ
στη Λακωνία
το έργο της κατάσΒεσης δυσχέρανε και το δύσΒστο της
ηεριοχή .
Διαβούλευση της Περιφέρειας με τους φορείς του νομού
Συνεχίστηκε τη Δευτέρα 7/6 ,
με τηλεδιάσκεψη στην οπoίa
μετείχε και ο ηεριφερειάρχης
Παναγιτης Νίκας , η διαβούλευση αnό την Περιφέρεια Πε λοποννήσου
οικητικούς και φορείς της ΠΕ
Λακωνίας για το νέο ΕΣΠΑ
2021-2027
σμένες-αναλογικά με τις σημαντικές ανάγκες της Περιφε ρειας- Πιστσεις nou διαθέτει
το νέο Περιφερειακό Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ .
Περί τα 700.000.000 ευρ με
την υπερδέσμευση, σημεινοντας ότι είναι απολύτως
anoραίτητα μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά ηρο γράμματα.
αυτοδι Κατά την τοποθέτηση του , ο
περιφερειάρχης επισήμανε για
μία ακόμα φορά τις περιορι συνέχεια σελ Β
91lakonikos.gr
Η ειρωνεία
που δίδασκαν
οι αρχαίοι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ
του Νίκου Κωνσταντόρα
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα