Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

28oC, 21:00

22oC - Υγρασία 53%-100% - Άνεμοι: NΔ-Β 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:06

€0.80

Êáé íÜôáíå ï ÌÜíïò, êáëÜ èá Þôáíå...

Η νομοθετική επιχείρηση Χατζηδάκη είναι ενταγμένη στην καλύτερη χρονική αξιοποίηση της εργασίας. Ως εμπόρευμα βεβαίως
και υπό το καθεστώς των νέων ψηφιακών δεδομένων. Αυτά ως γνωστόν διεύρυναν τις δυνατότητες «αποθήκευσης εργασίας» ενώ επιτάχυναν κάθε δραστηριότητα στην υπηρεσία της ταχύτερης δυνατής περιστροφής του κεφαλαίου στη μονάδα του χρόνου. Σύμφωνα με μια
οπτική που αποδίδεται στις τελευταίες χρονικά προσεγγίσεις του Κ. Μαρξ, η απαίτηση της μεγαλύτερης περιστροφής ενυπάρχει στις
επιδιώξεις του κεφαλαίου παιδιόθεν επειδή μαστίζεται από τον καρκίνο της τάσης του ποσοστού κέρδους να πέφτει όσο αυξάνεται η
παραγωγή και η ενθυλάκωση της υπεραξίας της εργασίας. Στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα αξιών αυτή η επιδίωξη είναι εγγενής. 3»

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5369

ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ÁãêÜèé ôá óõóóùñåõìÝíá óêïõðßäéá
Åðß îõñïý áêìÞò
êáé óôá ÷ñïíéêÜ üñéá
ôïõ ðñïãñÜììáôïò

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 11η Ιουνίου
και μια εβδομάδα μετά αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή.
«Ξεπεράσαμε το επικίνδυνο
στάδιο για την ακύρωση του
διαγωνισμού για το εργοστάσιο της Κέρκυρας και έχουμε
προσφορές. Όλες οι μεγάλες
εταιρείες ανά την Ελλάδα που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των απορριμμάτων έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον για το
έργο», τόνισε στην «Ε» ο τεχνικός σύμβουλος του νέου Διαβαθμικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Κάρδαρης.
ΣΕΛΙΔΑ

9»

ÖÕÔÑÙÓÁÍ (!) ÔÁ ÄÅÌÁÔÁ ÓÊÏÕÐÉÄÉÙÍ ÐÏÕ ÑÉÆÙÓÁÍ ÓÔÏ ÔÅÌÐËÏÍÉ.

Με συνεργασία των
τριών δήμων της Κέρκυρας και του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων αναμένεται να γίνει η μεταφορά των απορριμμάτων από το χώρο, όπου αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στο Τεμπλόνι, όπως τόνισε στην «Ε», ο τεχνικός σύμβουλος του νέου Διαβαθμικού ΦΟΔΣΑ
Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Κάρδαρης. H ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ • ΣΕΛΙΔΑ 9»

Ðéóþðëáôá ï ðñþôïò ðõñïâïëéóìüò, áéöíéäéÜóôçêå
»
ôï èýìá, ëÝåé ï éáôñïäéêáóôÞò
H

Ïäüò Êáðïäßóôñéá
óôï êåíôñéêüôåñï
ðÜñêï
ôçò ËùæÜíçò 5»

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ • ΣΕΛΙΔΑ 8

ÍÝá ÄÓ óå ÏëõìðéÜäá, Á÷éëëÝá êáé ÏäõóóÝá 14»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα