Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4985 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Σκοταδιστική απόφαση…
• Ιερέας τέθηκε σε
αργία επειδή χρησιμοποίησε κουταλάκια μιας χρήσης στη Θεία Κοινωνία
• Πρόκειται μια σκοταδιστική απόφαση του μητροπολίτη Ιωαννίνων
Μάξιμου και την πρώτη τιμωρία κληρικού για θέμα
δημόσιας υγείας…

s

Υγεία

Δήμοι

Η Πολιτική Συνοχής
βοηθά να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
της φέτας και των άλλων
ελληνικών τροφίμων

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Αργιθέας

s

Εργα
Ασφαλτοστρώσεις σε Καλλιφώνι και
Μυρίνη από τη
Δημοτική Αρχή
Καρδίτσας

s
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 3

Óåë. 6-7

s

Óåë. 4

Óåë. 5