Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι νέες αντικειμενικές αξίες σε 243 δήμους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ0ΡΙΚΗ μs
771234
567126
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.538
Οι νέες αντικειμενικές
αξίες σε 243 δήμους
Intrakat-Γαία Άνεμος
Επενδύσεις 1 δισ. στις ΑΠΕ
Την επέκτασή της στις Ανανεσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) ανακοίνωσε χθες η κατασκευαστική Intrakat με την απορρόφηση
της Γαία Ανεμος Α.Ε., η οποία διατηρεί
συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν λάβει
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 823,55
MW και από φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος
208 MW. Οι επενδύσεις που θα γίνουν στις
ΑΠΕ είναι της τάξεως του 1 δισ. ευρ στην
Ακίνητα: Πς μεταβάλλονται οι τιμές ζνης-Τι θα ισχύσει για τον ΕΝΦΙΑ
8ετία. σελ. 12
Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ζνης, Που
στις Περιοχές Που εντάσσονται για Πρτη φορά κριμένα σε 1.331 ζνες (το 13% των υφιστάμε λη , τη Φιλοθέη , τον Διόνυσο, τη Βούλα, τη Σα
στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της
αξίας τωνακινήτων φτάνουν, όπως στην Ιθάκη,
μέχρι και 250% , ή στις Περιοχές όπου ισχύει σαλα, φτάνουν έως και 50%. Από τους αναλυτιήδη το σύστημα έως και Πάνω από 100%, όπως κούς Πίνακες Που Παρουσιάζει n N για τις με
στη Σαντορίνη, φέρνουν οι νέες αντικειμενικές ταβολές των αντικειμενικν αξιν στους 243
αξίες των ακινήτων Που θα τεθούν σε ισχύ από μεγαλύτερους δήμους της χρας Προκύπτουν δημοσιονομικά ουδέτερον για τον ΕΝΦΙΑ , αφού
την 1η Ιανουαρίου 2022, συμπαρασύροντας αυξήσεις έως 75%, που καταγράφονται μεταξύ
ανοδικά και 20 φόρους και τέλη. Αμετάβλητες άλλων σε Δάφνη, Κερατσίνι, Ζωγράφου, Χαϊδάρι , μοσιονομικό αποτέλεσμα, Περίπου 2,6 δισ.
Παραμένουν μόνο 2.729 ζνες, συνιστντας το Δραπετσνα, Περιστέρι , Mοσχάτο, Καισαριανή , ευρ , υποσχόμενο αλλαγές στην κλίμακα του
27% των υφιστάμενων ζωνν , μείωση Παρου<Λουκέταν Προβλέπει το ΒEA
σιάζουν οι τιμές σε λίγες Περιοχές και συγκε- μεισεις καταγράφονται στην Kηφισιά, την Εκά
Δυσοίωνο βλέπουν το μέλλον τους οι περισσότερες βιοτεχνικές επΙχειρήσεις , καθς η
πανδημία επιδείνωσε την ήδη δυσμενή κατάστασή τους, εν κρίνουν ότι τα μέτρα
στήριξης δεν ήταν αρκετά για να μετριάσουν
τις επιπτσεις. Μάλιστα, η μία στις δύο επιχειρήσεις φοβάται ότι εάν συνεχιστεί n
υπάρχουσα κατάσταση στην οικονομία δεν
θα καταφέρει να τα φέρει εις πέρας , βάζοντας λουκέτο. σελ . 6
νων) , η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 11% , ρωνίδα, το Ελληνικό και αμετάβλητες παραμέ
νουν οι ακριβές ζνες σε Ψυχικό και Μαρούσι.
Το νέο Πλαίσιο τιμν , Που θα εφαρμοστεί το
2022, Παρουσίασε χθες το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης, Που όΠως υποστηρίζει θα είναι
εν σε εξαιρετικές περιπτσεις, όπως στα Φάρ
θα αποφέρει το ίδιο με τα τελευταία χρόνια δηφόρου κατοχής ακινήτων, σελ. 3-5
Κομισιόν
Κρατικές ενισχύσεις
για περιβάλλον και ενέργεια
Τσίμπησαν και τον Απρίλιο τα νέα
ληξιπρόθεσμα χρεη προς το Δήμόσιο
Οδικός χάρτης της ΑΑΔΕ
για τα τεκμήρια διαβίωσης
Την αναθερηση των κατευθυντήριων γραμμν για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς
του περιβάλλοντος και της ενέργειας
(ΚΓΕΠΕ) Προωθεί η Κομισιόν , καλντας όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρn να υποβάλουν τις
Παρατηρήσεις τους με σκοπό να στηρίζουν
έργα για την Προστασία του περιβάλλοντος,
καθς και μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας της παραγωγής ενέργειας σελ. 8
Σε 2332 διο ευρ στο α τετράμηνο 2021
Διευκρινίσεις για τους κωδικούς 781-782
Προσυμπληρωμένα στους κο συμπληρωμένα τα ποσά που ειδικούς 781-782 του εντύπου E1
φορολογίας εισοδήματος φυσικν
ΠροσΠων θα είναι, εντός της τρέ καταβολή . Σε κάθε περίπτωση
χουσας εβδομάδας, τα Ποσά της
Ειστρεπτέας Προκαταβολής , κα
θς και των Αποζημισεων Ειδικού ΣκοΠού Που έλαβαν οι υπό- τός του 2020 με οφειλές στη φο
χρεοι στο Πλαίσιο των μέτρων στή ρολογική διοίκηση, λόγω είσπραριξης Που λήφθησαν για την αντιμετιση των επιπτσεων από
την Πανδημία. Θα Πρέπεινα ανα
φερθεί ότι και στον κωδικό 999
του εντύπου Ε3 της δήλωσης φο - διαβίωσης ή απόκτησης περιουρολογίας εισοδήματος θα είναι
σέπραξαν οι επιχειρήσεις, εντός
του 2020, ως Επιστρεπτέα Προ
Πράσινο στον κανονισμό για
το Ταμείο Δίκαι ης Μετάβασης
Πάντως, όπως αναφέρεται και σε
σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ,
τα Ποσά που συμψηφίστικαν εν
Εγκρίθηκε χθες οριστικά ο κανονισμός για τη
θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
θα συμβάλει αποφασιστικά στην άμβλυνση
των κοινωνικοοικονομικν επιπτσεων
για τις περιφέρειες που εξαρτνται σε
μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα (άνθραξης μειωμένου μισθματος, δεν
αναγράφονται στη δήλωση, καθς
οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύνανται να καλύψουν τεκμήρα
σελ. 7
σιακν στοιχείων. σελ. 7
ηχρηματοδότηση από το Ταμείο στην
Ελλάδα. σελ. 8
Ποιοι είναι
οι επιταχυντές
της ελληνικής
εξωστρέφειας
Νέο ομόλογο
E.Ε.-Ευρωβουλή
ΠΡΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΔ
Πός θα εφαρμοστεί
ηψηφιακή
nΤρ. Πειραις κάρτα εργασίας
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΗΗΕTΗ
εκδίδει
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΑΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΕ ΑΣΦΙΕΗ
Τρία διαδοχικά στάδια
Απρίλιος-Εξαγωγές
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΑΤΗΝ ΕΛΛΑΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ >2
Νέο ομόλογο ΑT1 , η αξία
του οΠοίου υπολογίζεται με
ταξύ 300 και 400 εκατ. ευρ,
θα εκδσει εντός της εβδομάδας η Τράπεζα Πειραις. Τη
διαδικασία έκδοσης και τα χαρακτηριστικά του νέου ομολόγου ΑΤ1 ανακοίνωσε χθες
η τράπεζα. σελ. 13
Σετρία διαδοχικά στάδια θα ενεργοποιnθεί η Ψηφιακή
Κάρτα Εργασίας, Που έχει ως στόχονα ελέγχει σε πραγ
ματικό χρόνου το ωράριο απασχόλησης του κάθε ερ
γαζόμενου. Ο στόχος είναι η κάρτα, που θα μπορεί να
λειτουργείκαι μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέ
φωνο, να ενεργοΠοιηθεί εντός του a' εξαμήνου του
2022, σε συγκεκριμένους κλάδους της οκονομίας. Για
τοθέμα έγινε χθες συνάνηση ανάμεσα στους υπουργούς
Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σελ 6
Υn. Εργασίας
Ισχυρότατη άνοδο, Που φτάνει
το 50% , κατέγραψαν τον Περα σμένο Απρίλιο οι εξαγωγές , Η
σημαντική αυτή αύξηση οφεί
λεται εν Πολλοίς στα Πετρελαιοειδήκαύσιμα και στις α' ύλες
Που είχαναύξηση 134% και 119%
αντίστοιχα, εν θετική συμβολή
έχουν κι άλλοι κλάδοι. σελ . 10
Μενέα
Κριτήρια
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ -ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΤΙΜΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
οι αναστολές
συμβάσεων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ουάσιγκτον: Ανησυχία από τη στρατιωτική συνεργασία Μόσχας-Τεχεράνης
  Την έντονη ανησυχία των ΗΠΑ για την ολοένα και πιο στενή συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο της Ρωσίας με το Ιράν εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον…Ουάσιγκτον: Ανησυχία από τη στρατιωτική συνεργασία Μόσχας-Τεχεράνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πούτιν: Εξετάζουμε την «ιδέα των Αμερικανών» για προληπτικό πλήγμα
  Λίγες ημέρες μετά την προειδοποίησή του ότι ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου αυξάνεται αλλά η Ρωσία δεν θα χτυπήσει πρώτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως η Μόσχα εξετάζει το…Πούτιν: Εξετάζουμε την «ιδέα των Αμερικανών» για προληπτικό πλήγμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Ερντογάν παίζει με τον Πούτιν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
  Ηταν 12 Οκτωβρίου όταν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναγόρευε την… Τουρκία στον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης: «Μετά την απώλεια των αγωγών Nord Streams στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας,…Ο Ερντογάν παίζει με τον Πούτιν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Το… χέρι του θεού Μαρτίνες έστειλε την Αργεντινή στα ημιτελικά
  Η Αργεντινή είναι στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ! Η «Αλμπισελέστε» μπορεί να… αυτοκτόνησε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και να επέτρεψε στους Ολλανδούς να στείλουν το ματς στη…Το… χέρι του θεού Μαρτίνες έστειλε την Αργεντινή στα ημιτελικά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Εύα Καϊλή: Διεγράφη και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές της Ευρωβουλής
  Η Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να θέσει εκτός Ομάδας την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Η αναστολή της συμμετοχής της Εύας Καϊλή στην Ομάδα…Εύα Καϊλή: Διεγράφη και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές της Ευρωβουλής - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ