Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ
ΜIΝΟΑN LINES
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Έτoς ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
19.081
Σελίδα 23
CRETΕ
HOMES
ΜΕΛΕΤΗ . ΠΩΛΗΣΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
www.crete-homet,com
www.peponis.gr
Τ: 28410 28804
Εnτυχίες γία Ραφαϊλάκηκαι Εενικάκη
Ιστο Πανέλλήνιο Πρωτάθλημα στίβου
Κυκλοφορό σύνειδητά
ΑΠΟ ΤΟ 990
Νέα αύξηση στις αντικειμενικές
-Η Υφυπουργός Τουρισμού
μιλάει στην (Α
για την πρακτική
των σπουδαστν
Σταθερές στα περισσότερα χωριά του Δήμου Αγ. Νικολάου
της ΑΣΤΕ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 3
Γενική είναι η κατ αρ χήν εικόνα nou σχημάτισε
χθες . μετά την επίσημη
δημοσίευση των αναθεωρημένων αντικειμενικν
αξιν στο Δήμο Αγίου
Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομι .
κν και Κοινωνικν Θε .
μάτων , Θυμάς Χαριτάκς .
Το γενικό συμπέρασμα
που εξάγεται όπως είπε
ο αντιδήμαρχος στην A- γορν) από 600 σε 55 .
ΝΑΤΟΛΗ, είναι ότι στις
ΗΟΜΕ Ι CREΤΕ
Reoi Estote & Property Monogemen
Φάνης Παλαμιανάκης
τρεις ζνες στον Αγιο Ν .Οι αντικειμενικές a- κόλαο ακολουθεί σε γε - κόλαο , παραμένουν αμε Περισσότερες ζνες του κολουθούν τις εμπορικές νικές γραμμές την γενική τάβλητες είπε ο αντιδήΔήμου , οι αυξήσεις κυ - αξίες και αυτό είναι ένα τάση ολόκληρης της χ - μαρχος και πρόσθεσε:
. Τις μεγαλύτερες αυ 60% των ζωνν η μέση ξήσεις, 45% και 40% aΔήμου οι αντικειμενικές παραβλέψει κανείς , Επι - αύξηση ήταν 18% , στο ντίστοιχα, επέβαλε το Υ.
αξίες παρέμειναν σταθε . Πλέον η εικόνα noυ δίνει 27% των ζωνν Παρέμει . πoυργείο Οικονομικν
των αξιν στον Αγιο Nμαίνονται από 7 %-10% , αδιαμφισβήτητο γεγονός , ρας Συγκεκριμένα στο
Στο 40% των ζωνν του το onoio δεν μπορεί να
www.home-it-crete.com
ρές και στο 60% αυξή τοΥπουργείο Οικονομι ναν αμετάβλητες και στο στην Κριτσά και στην
θηκαν , Στα χωριά σε 50 κν με τις νέες αντικει - 13% οι αντικειμενικές α - ηλάκα , όπου σημεινονται και οι μεγαλύτερες
αυξήσεις σε επίπεδο Δή μου Αγίου Νικολάου. Συεμπορικό ενδιαφέρον Ζνη-την κεντρικότερη Υκεκριμένα στην Κριτσά
αυξήθηκαν. Σε μόνο τρεις στην αγορά ακινήτων . Εξ-της πόλεως του Αγίου από 500 αυξάνεται σε
800 ευρ και στην Πλάκα,
(Εηρολίμνη) από 550 μει . ματιά στις αντικειμενικές 2050 ευρ, που αντιστοι - η τιμή ζνης από 90 αυ θηκε στα 500 ευρ στη αξίες της χρας συνο -χεί σε ποσοστιαία αυ . ξάνεται σε 1250 ευρ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 5
ζνες οι αντικειμενικές μενικές αξίες , επιβεβαι - ξίες μειθηκαν , , είπε ο
αξίες παρέμειναν σταθερές Σε περίπου 65 ζνες λαος εξακολουθεί να έ .
οι αντικειμενικές αξίες
νει ότι ο Αγιος Νικό- αντιδήμαρχος
Αύξηση έγινε στην Α.
10 ΧΡΟΝΙΑ
ΜAΖΙ ΣΑΣ!
Η πρτη σας τυλογή
και φετος το καλοκαίρι
ζνες-στη Βουλισμένη άλλου από μια γρήγορη Νικολάου από 1850 σε
Λατσίδα (Ζούρβας και A - λικά , η αναπροσαρμογή ξηση 10%, Οι υπόλοιπες
Για να απαλλαγείτε
| από ανεπιθύμητους
επισκέπτες .
SKALA)
VIRDI 4Μo
ΑΠΟΑΥΗΑΝΤΙΚΗ
kimmidol
tollection
.ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΩΟΗΣΗΣ ΠΤΗΝΝ
.ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΙ
. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΤΗ ΟΙΜΟΝ
DOGSBYBELUCHI,
Μ. Σφακιανάκη 2, Αγιος Νικόλαος
2841021719 (Κυριάκές ανοιχτά)
wWw.paletinoshop.gr
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
" ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημά σας!
- ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
Αγιος Νκόλαος-Τηλίφωνο και Φαξ 20410-32327
6948-515827 και 6907-550.034
Ο 0 Skala Fusion Taverna
Ο :30 28410 22712
www. skalataverp , gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα