Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 08.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6801
Πειραις:
Βyαίνει στις αγορές με έκδοση Additional Tier 1ομολόγου
Υπόσχεση Χρ. Σταίχούρα για αλλαγές στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ
γα μία στις δίο ζόνες
Μέση αύξηση 8% σε 13.808 ζνες, όπου εφαρμόζεται πλέον το σύστημα
του αντικειμενικού προσδιορισμού της εξίας των ακινήτων, ανακοίνωσε
το υπουργείο Οικονομικν, με τον Χρ . Σταϊκούρα να διαβεβαινει πως
οι αυξήσεις αυτές δεν συνεπάγονται αυτόματη αύξηση του ΕΝΦΙΑ, προ
αναγγέλλοντας μείωση συντελεστν του φόρου. Όπως αναχοίνωσε ο
Καραμολέγκος:
ΟΒ Ανδρικόπουλος
αναλαμβάνει
αναπληρωτής CEO
εταιρεία
ΑΡΤΟΒΙΟ ΜΗΧΑΝΑ
Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Χρ Τριαντόπουλος , στο 55% των
ζωνν έρχονται μέσες αυξήσεις 19,5%, στο 21% η μέση μείωση φτάνει
το 14,7% , εν για το 24% των ζωνν οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
γνωστοποιεί στο επενδυτικό
κοινό ότι ο κος Βασίλειος
Ανδρικόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή
Διευθύνοντος Συμβούλου
δυνάμει της από 25.05 .2021
απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρ ειας
που συγκροτήθηκε σε σμα.
Σε 133 ζνες οι οποίες επεκτείνονται, η μέση αύξηση είναι
41%, εν στο 40% των 3.478 νέων εντάξεων, η μέση αύξηση
είναι 26%.
Ο υπουρός Οικονομικν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το 2022, εν διαβεβαίωσε ότι οι όποιες μεταβολές δεν θα φέρουν αύξηση του
φόρου, καθς σχεδιάζονται αλλαγές συντελε στν . Αν έφ ερε
ότι θα επιβαρυνθούν περιοχές που υποφορολογούνταν τα
προηγούμενα χρόνια, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παρά
δειγμα ζνης στη Μύκονο, όπου η τιμή ήταν 1.200 ευρ και
αυξάνεται τρα κατά 200%.
Μηρανομ Στρτημής Ιρήρεας
Ανδρικόπουλος
κατέχει εμπειρία 25 ετν σε
θέσεις υψηλής διοικητικής
ευθύνης σε Πολυεθνικές
και Ελληνικές επιχειρήσεις
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό .
Είναι πτιχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει
ρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου
( ΑΣΟΕΕ) και έχει μετε
παιδευτεί
Motor Oi: Από Τετάρτη
επανεκχινούν ο εγορές ιδίων μετοχν
Αθηνν
Harvard
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της 17ης Ιουνίου 2020
BusinesS School και στο
INSEAD σε θέματα Χρημα τοοικονομικής Διοίκη σης
και Εξαγορν και Συγχωνεύσεων . Υπήρξε Ειδικός
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας σε θέματα Ανάπτυξης και Ετιχειο
ηματικότη τας , Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρίας
Green Cola Hellas , Διευθύνων Σύμβουλος της εται ρίας ΝOVAL Property,
μέλος
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Μια σειρά ρυθμιστικν πρωτοβουλιν έχει αναλάβει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου
να ανταποκριθεί στο μετασχηματισμό της αγοράς
ηλεκτρισμού , που υπαγορεύ εται από τις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, σε συνδυασμό με την
απανθρακοποίηση.
Motor
OilMOH προγράμματος.
+0,14% κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε την
επανέναρξη των αγορν
ίδιων
Ως ημερομηνία έναρξης
των αγορν ορίστηκε η
Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.
μετοχν
Οι συναλλαγές θα πραγ
πλαίσιο του εγκεκριμέ-ματοποιούνται μέσω του
νου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευ ση
Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν κρίσιμο παρονομαστή την ευστάθεια του Συστήματος και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελληνικής πρότασης για τη
διεκδίκηση Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας
από την Κομισιόν .
μέλους
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΕΠΕΥ.
ΟTOR OIL
Ομίλου
Created by Universal Document Converter