Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

27oC, 21:00

21oC - Υγρασία 46%-95% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:05

€0.80

Ðþò ìðïñåßò âñå Ìðüñéò;

Οι Κερκυραίοι έμποροι διαμαρτύρονται ότι εργαλειοποιούνται τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού για να νομιμοποιείται η άγρα των επιβατών της κρουαζιέρας.
Αναλόγως κοιτώντας τη μεγαλύτερη εικόνα, αποδίδεται στη βρετανική κυβέρνηση διαφορετικό κίνητρο των υγειονομικών για την
σύνταξη της περίφημης λίστας με τους προορισμούς στις διεθνείς μετακινήσεις. Μπορεί όλα να είναι συμπτώσεις όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας προκαλεί. Η χώρα άνοιξε για να δεχθεί τον τελικό του τσάμπιονς λίγκ στο ποδόσφαιρο με την συμμετοχή δυο αγγλικών ομάδων. Κι αμέσως μετά ξανάκλεισε για τους εγγλέζους με την επίκληση της ινδικής μετάλλαξης του κορονοϊού, που εντοπίζεται όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον, παρά στην Ιβηρική! 3»

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5368

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

¢ãñá ðåëáôþí ëüãù êïñïíïúïý
ÐñïöÜóåéò åí
áìáñôßáéò, ç åðßêëçóç
ôùí õãåéïíïìéêþí
ðñùôüêïëëùí, ëÝíå

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι εκπρόσωποι
των Φορέων του κερκυραϊκού,
εμπορικού κόσμου προειδοποιούν ότι δεν θα δεχθούν άλλα κρουαζιερόπλοια, εφόσον
οι επισκέπτες συνεχίσουν να
κατευθύνονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και επιχειρήσεις.
ΣΕΛΙΔΑ

ÁäÞëùôï
ôï üðëï ôïõ
äéðëïý öïíéêïý
óôç ÄáóéÜ 4»

11»

Λέγεται Bravo Eugenia, είναι super yacht, 109 μέτρων. Ανήκει στον ιδιοκτήτη της ομάδας αμερικάνικου
football, Dallas Cowboys, Jerry Jones (δ) και είναι στον κόλπο της Γαρίτσας, τηρώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, κατά το κοινώς λεγόμενο!

Áíïßãåé ï äñüìïò ãéá ôá õäáôïäñüìéá óôï Éüíéï
Áðïññßöèçêå áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôïõ Üñèñïõ 68, ç íÝá ðñïóöõãÞ
ðïõ êáôÝèåóå ï ðñþçí ÐåñéöåñåéÜñ÷çò È. ÃáëéáôóÜôïò 9»

Âñï÷Þ ôá êåñêõñáúêÜ ìåôÜëëéá óôïõò ÐáíåëëÞíéïõò 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα