Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Τα 6,6
Τυπογράφος
ξεχωριστός
Σκηνοπηγίας
Φεστιβάλ
Βιβλίου
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ετα 18 ΤΙΜΗ 0.506
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φnenntwow 2. Τρεβενά | Τnn. 2462 067772 Fax 2462 087775 1eme: [email protected] ot en tgr
Μύρισε καλοκαίρι aaude Monet - The cabin at Saint-Adresse (1867), Λεππομέρεια .
Στούρos Χρ. Καραγκούνης ΜD
Μοιευτήρas- Χειρουργos Γυναικολόγοs
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
CnTIKA
ΚΑΤΑΝAS
Ιατρού Ν. Καρνα βά 1 4os όροφο,
(Εμποpικό ΕΠιμε )
TK: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24525 02144
Εnείγoντa 6944 286795
Γρεβενά. Κοζάνη-Πτολε μαϊδα