Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: L. & E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.- ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Ιουνίου 2021-Αρ. φύλλου 884-Τιμή 0 ,80
Τιεξήγγελαν από το Πάπιγκο οι Υφυπουργοί Γ. Αμυράς-ΣΖαχαράκη
αποκλιμάκωση της πανδημίας!
. Εδαφος κερδίουν διαρκς
τα τελευταία χρόνια ο λεγόμενες
εναλλακικές μορφές τουρισμού
με αυξανόμενο αριθμό επισκε
πτν , ξένων και Ελλήνων στις πε
ριοχές όπου αυτές έχουν εκαλλιεργηθεί.
V Ε αθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί στην Ήπειρο ι Σε πωτκή πορεία τα
κρούσματα στα Γάννενα . Μαγιορκίνης: Μέσα στο καλοκαίρι να χίσουμε το τεχος ανοσίας..
. Αισθητή και στην Ήπειρο γι .
νεται πλέον η καθοδική πορεία
που ακολουθούν οι δείκτες της
πανδημίας , οδηγντας στο συ.
μπέρασμα πως διανύουμε πια πε
ρίοδο αποκλιμάκωσης
Οι Τεράγοντες που βοηθούν σ
αυτό είνα αφενός ο καλός καρός Τ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Προς αυτή την κατεύθυνση , δη λαδή την προύθηση ήπιων μορφν
Τουρισμού , με απτερο στόχο την
κπράσνης ανάπτιξη aνείται και η
Κυβέρνηση. Σο πλαίσιο αυτό, Το
Σάββατο ανακoνθηκε, με φόντο τα
βουνά του Ζαγορίου , από τους Υφυπουργούς Περβάλλοντος Γιργο AΡΕΠΟΡΤΑΖ
: Η προθηση της βισμης τουριστικής ανάπτυξης ήταν στο
| επίκεντρο των εξαγγελιν που έκαναν από το Μικρό Πάπγκο οι r. Αμυράς και Σ. Ζαχαράκη
εππρέπει στους πολίτες να βγαίνουν
Εξω και αφετέρου αι εμβολιασμοί αι ο
ποίο προχωρούν με σταθερό ρυθμό.
αν και θα μπορούσαν να πάνε ακόμα
καλύτερα . Στη δική μας Περφέρεα τις
επόμενες ημέρες οι εμβολιασμοί Βα
αγίζουν τους 200.000. Dστόσο , Τποτε δεν έχε κριθί ακόμα, με τους ε δικούς να επισημανουν ότι η χρα aπέει από το πολυπόθητοτείος ανοΗ επίσπευση των εμβολιασμν θα βοηθήσει να χτσει η χρα πο γρήφρα το
πολυπόθητο πεήος ανοσίας
, επισημαίνουν οι ειδικοί
.------ ------- --------------------:
μυρά και Τουρισμού Σοφία Ζαχαρά .
κη η υπογραφή δύο πολύ σημαντικν δυπουργικν συμφωνν στις
οποίες εμπλέκοντα και αρκεταί άλλοι
φορείς
Η μα αφορά σε δρόσεις ανάπτυξης του οικοτουρισμού κα η άλλη ποίο η Ηπερος έχα -11η σελ.
στην προστασία κα ανάδειξη των
διεθνς αναγνωρσμένων Γεωπάρ ν, μεταξύ των οποίων είναι και αυ τό του Βίκου-Αου!
Οπως, εξάλλου , έγνε γνωστό
μέσω συνντευξης Τύπου που δύθηΚε στο Μκρό Πάτo , θα ενταχθ
στο Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργία
εθνικού δικτύου μονοπατιν και διαδρομν πεζοπορίας Τομέσς στον οσίας που Βα επιτρέψει να πάμε σε ναν πολύ καλύτερο χειμνα και να
γAπσουμε τα χεpότερα
Καιρός και εμβόλια .
Όπως και πέρυσι, ο καλός καιρός Τον δικό του ρόλο στην αποκλμάκωπου επιτρέπει να ανοίγουν τα παράθυρα και οι συναθροίσεις πολιτν να
Yνoντaι σε υπaίθριoυς χρους παίζει
ση Των δεικτν της πανδημίας που
παρατηρείται Τις τελευ - 11η σελ
Η Παμβτιδα δε μπορεί να
. Στη σελίδα 12
Γ. ΑΜΥΡΑΣ: Ναι στα αιολικά πάρκα | παίζει το ρόλο. Χωματερής! Ανοίγει ξανά από σήμερα
αλλά δεν γίνεται να πάνε παντού!
ν Χαρακτήρισε ξεπερασμένους πλέον τους υδρογονάνθρα κες
το Τελωνείο Μαυροματίου!
δύτες από τον βμθό της
ν1ο παραοκήνιο , οι πέεις και ο ρόλος Του Αλ. Παπαδόπουλου
. Πολύς κουρνισχτός
έχει σηκωθεί ro τελευταίο
διάστημα γύρω από Τις
σχεδιαζόμενες χωροθετή.
σεις αιολικν πάρκων ro σο στον Νομό ίωσαννίνων
όσο και γενικότερα στην Η
πειρο , καθς οι rοπικές
κοινωνίες και οι φορείς
Τους ανπδρούν. έντονα σε
αρκrτiς περιπτσεις.
Το θέμα μο με εκείνο
των ερευνν για υδρογονάνθρακες
. Xίλια δεινά έχει υποστεί η λ
μνη Παμβπιδα απ' ους ανθρ
πους που ζουν δίπλα της αρκετοί
εκ των οποίων εξακολουθούν ακόμα και στις μέρες μας να τη βλέ .
πουν ως χρο όπου μπορούν να
ξεφορτνονται ό , Τι θέλουν , από λύματα, μέχρι κάθε είδους σκουπίδια .
Αυπό tmιβεβαθηκε για μία
μη φορά το Σάββατο στο πλαίσιο της
δράσης που υλoπoίησε η εeελοντική
ομόδα των Paguristas σε συντργασία
με τον Δήμο , Τον Ναυ . Επαναλειτουργεί
από σήμερα, Δευτέρα το
Τελωνείο Μαυροματίου,
με βάση κοινή υπουργ
κή απόφαση που δημοστεύθηκε στην Εφημερ.
δα της Κυβερνήσεως . Η
λειτουργία του είναι από
nς 8 το πρωί ως η 4 1o
μεσημέρι και τα άτομα
που θα περνούν , ανέρ
χονται σε 250 την ημέρα Επιτρέπεται και η διέλευση φορτηγν.
Μεδ, όπως συμβαίνει και με το τελωνείο Κακαβάς απαα ακό -2η σελ.
12η σελ
μπορούη
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ. της Δευτέραςν
Χρυσήν ευκαιρία για ρύθμιση
χρεν σε τράπεζες-Δημόσιο!
Εργοτάξιο το Εθνικό Στάδιο για την αλλαγή του χλοοτάπητα. . .
mοns n Σεπλήρη εξέλξη οι εργασίες στο Ζωσιμάδεν
ν Εος χαι 240 δόσεις για φισικά και νομικά πρόσωτα
. Τη δυνατότητα να ρυθμ
σουν τα χρέη τους προς Το Δημό π 20 δόσεις,1
νΣτα Γιάννα τις ετόμενες ημέρες ο νς προπονητής, Ηρακλής Μταξς
με πaράλληλη επιμήκυνση της περιο δου αποπληρωμής στης τράπεζες
σε έως κα 420 δόσεις και με την
προοπτική εκουρέματος έχουν
φυσικά και νομικά πρόσωπα.
AUTο μπορεί να γίνε μέσω της
πλατφόρμας της Ειδής Γραμματι σιο tως και σε .
. Eεxίνησαν rο πρωί Του
Σαββάτου οι εργασίες στο ε2ω
σιμάδες, για Την ανακατασκευή
τουχλοοτάπητα και τη συνολική σνάπλαση Του αγωνιστικού χρου
Του ΘΑΝΑΣΗ Σ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
Εθνικού Σταδ .
ου Ιωσννίνων.
Έργα και στα
αποδυτήρια
Του ΠΑΣ Γιάν
ΒΟΛΕΣ
viνα στο ΠΕΑ.
KI Εντός των
επόμενων ημε.
ρν έρχεταν
στην Ελλάδα
και Τα Γιάννινα
ο Ηρακλής Μετoξάς Τρέχει. ο μεταγραφικός
σχεδιασμός Των Γιαννιωτν . Συμμετοχή του Λλη με ην Εθνική
Ελπίδων .
Δουλεκά έπιασαν νωρίς το πρυί
του Σαββάτου τα φορτηγά και τα μηχανήματα στο 2ωσιμάδες, καθς χρήματα που αναλογούν από το πο200 χρόνια ελευθερίας
Μεγάλος πόνος...
οι Ελληνες προσπαθούν να
φτιάξουν κεντρική εξουσία!
ΤKού χρου . Τα μηχανή
ματα μισθ8ηκαν από Γιαανντη ερyολάβο , ωστόσο συνολικά το tpγο
θα υλοποηθεί από την εταpεία
Grassiom και η χρηματοδότηση Βα
γίνει από τη Super Laugue , με τα
> Του ΓANNH ΜΠΟΥΙΑ
( Η πρτη εθνική συνέλευση στην Επίδαυρο)
> Γράgει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. Αντε πάλι τον ΕΝΦΙΑ Αναμένοντα συνταρακτικές
αλλαγές , στον άγριο αυτό φόρο , που επεβλήθη... έξωθεν και
άνωθεν! Οι δόσες του , δεν θα πληρνονται πλέον, στις καρ χές εκάστου οικονομικού έτους,, αλλά θα αρχίζουν το |
Μάρτιο και για 10 μήνες! Αυτή κι αν είναι ανάσα, για τον a - |
νεμοδαρμένο Έλληνα ! Ομως , κανείς δεν λέει , πως τα 2,65|
δισ. του ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να ειστπραχθούν έται κι αλλις!
Ο κπόνον που μας φορτωσαν οι δανειστές, δεν μεινεται,
απλά χρόνο με το χρόνο, μεινεται η δυνατότητα πληρωμής από την πλευρά του Έλληνα, που κατέχει
Οταν άρχισε η επανάσταση δεν υπήρχε μία
κεντρική κυβέρνηση. Τις κοινότητες εξακολουθού σαν , όπως και επί τουρκοκρατίας , να κυβερνούν
ι δημογέροντες , οι οποίοι εισέπρατταν και τους
φόρους , Ομως , ο λαός και αγωνιζόμενος στρατός
δεν ήταν ευχαριστημένοι με τους δημογέροντες
Έτσι, στις 26 Μαΐου 1821 συνήλθαν οι πρόκριτοι και οι
σοστό που πήρε η διοργαντρια ap χή από το στοίχημα
Ηδη αφαιρέθηκε με ειδικό μπάνημα ο χλοοτάπητος και φορτηγά
μετέψεραν χμα προκειμένου να aγια την ανακατασκευή κα βελτίωση
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
το χμα στο υπέδα-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα