Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10428-ΕΤΟΣ 370-ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ- ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΠΕΡΙΠΟΥ 700.000 PAΝΤE ΒOΥ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Πατάει Κα
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Καταφέραμε
να λειτουργούν
με ασφάλεια
τα σχολεία
Σελ. 2
Ολιασμος
EURO2020
EURO 2020
Το ακριβότερο
Ανεβάζει ρυθμούς ο εμβολιασμός την ρα που μπαίνουμε σταδιακά
στην τουριστική περίοδο και η ανάγκη για χτίσιμο του τείχους προστασίας ρίπου στις 100.000 ανά ημέρα και συγκεκριμένα σε 97.973 ανέρχεται ο με με την επίτευξη της ανοσίας της αγέλης είναι πολύ πιο επιτακτική. Παρά ρος όρος των προγραμματισμένων εμβολιασμν κατά της Covid-19 για την
τους ενδοιασμούς που κάποιοι εκφράζουν το ενδιαφέρον παραμένει έντο - εβδομάδα που διανύουμε από την 31η Μαΐου έως και την 6η Ιουνίου . Σελ 4
νο εν ήδη έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί και στους άνω των 18 ετν . Πε όλων
των εποχν
Σελ. 12
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αλλαγές στο εργασιακό νομο σχέδιο
Πριν την κατάθεση
Σελ. 5
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ρόλά
ονω εργασίακου
Κατε
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύντομα
" στο θρανίο'
εκπαιδευτικοί
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
"Πράσινο φως"
για επισκεπτήρια
σε οίκους nλικωμένων
για μαθήματα
Σελ. 3
Σελ. 2-7
Σελ 13
gl771090Ι0311751