Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Συμμετοχή
των πολιτών στα
έργα της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες

σελ ~ 24

Κατατέθηκαν οι
πρώτες αιτήσεις
από επιχειρήσεις
της περιφέρειάς
μας για δάνεια
κεφαλαίου
κίνησης από το
Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτ. Μακεδονίας
(ΤΑΔΥΜ)

Το περιφερειακό συμβούλιο
Δυτικής Μακεδονίας ζητά
8% από την κατανομή CO2

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7482

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών
λογιστών για την ΕΠΤΑΚ - Δαπάνες
466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις, μη απόδοση
παρακρατήσεων, χρέη στον ΕΦΚΑ, αμοιβές
σε εργαζομένους χωρίς συμβάσεις
σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 13

Δήμος Κοζάνης:
«Επανασχεδιάζω,
αναδημιουργώ,
αποκαθιστώ,
σέβομαι το
περιβάλλον!»

σελ ~ 4

Συνεχίζονται οι εργασίες του
αιολικού σταθμού πάνω από τον
Αετό - Ο ρόλος του ΥΠΕΝ και της
Αποκεντρωμένης που ξυπνά
από τη χειμερία νάρκη ένα
έργο μετά από εννέα χρόνια

σελ ~ 5

σελ ~ 3

ΟΦeΛΟΣ: Ένα δίκτυο
ενεργειακών κοινοτήτων για
την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών των πολιτών
- Έρχονται ενεργειακές
κοινότητες πολιτών και
ανανεώσιμης ενέργειας