Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilalospress.gr
[email protected]
antilalospr
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
σε ανανεωμένη μορφή!
ΜΟΙΡΕΣ
ΘAUTOVISION
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ: 280
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1401
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: 1,00 E
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚ ΡΙΑΚΟ
Μετά την Παραίτηση της αντιδημάρχου Στέλλας Φανουράκη
Αλλαγή αντιδημάρχων
στο Δήμο Φαιστού
Ποιοι αναμένεται να αναλά βουν . .
σελ. 7
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Γρήγορη ολοκλήρωση
υπόσχεται ο ανάδοχος
για το δρόμο
Κρότος-Βασιλική
ΥΠογράφηκε η σύμβαση
στην Περιφέρεια Κρήτης
WΕκλεισε " στο Ταμείο Ανάκαμψης
η εκτροπή του Πλατύ
Το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του 2022
Ισελ. 3
Μέσα σε 18 μήνες πρέπει ο ανάδοχος του έργου "Α
ποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού "Βασιλική- Κρότος" από θεομηνία", να έχει ολοκληρσει τις
εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη . Πρόκειται
για το τρίτο υποέργο μιας συνολικής μελέτης που
εκπονήθηκε για την αποκατάσταση των ζημιν που
είχαν προκαλέσει οι θεομηνίες και οι έντονες βροχοπτσεις το χειμνα του 2019 στο Νομό Ηρακλείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Ρύθμιση χρεν
σε 240 και 420 δόσεις
από το νέο εξωδικαστικό
Ο νέος ΒOAΚ θα εννει
το νησί από την Κίσσαμο
ως τη Σητεία
σελ . 5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Εκκλησία της Κρήτης
υποβάλει αίτημα
στο Φανάρι
για την αγιο κατάταξη
του Π. Ευμενίου Σαριδάκη
Για πρτη φορά μέσω της πλατφόρμας του νέου Eξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλν, οι οφειλέτες μπορούν να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως
εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές
τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις οφειλές προς τράπεζες και διαχειρι στές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως
420 δόσεις. Το ύψος των δόσεων καθορίζεται από εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.
Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο οδικό έργο τα
επόμενα χρόνια στην Κρήτη . Πρόκειται για τον Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης που θα εννει το νησί από τον
Κίσσαμο ως τη Σητεία. Το συνολικό έργο μήκους σχε
δόν 300 χιλιομέτρων, έχει εκτιμμενο προϋπολογισμό
άνω των 2 δισ. ευρ. Το έργο θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων της Κρήτης, θα μεισει το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και θα συμβάλλει
στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη.
σελ . 19
σελ . 11
σελ . 10
Τα Μάταλα
"γεμίζουν"
ξανά με χρμα
Street painting
26-27Ιουνίου
σελ. 9
1401-04/06/2021