Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

5

ΙΟΥΝΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5746

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Κ. ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΚΑΙ Γ. ΜΠΟΥΡΑΛΕΞΗ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΤΗΣ Ν.∆.

Συνέδριο τον ∆εκέµβριο,
κάλπες στο τέλος
της τετραετίας

Πρώτη η ΑΚΕ
στις εκλογές
για το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΣΕ ΕΝΝΕΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (12.30 µ.µ.)

∆οµή
για τρυφερές
ψυχές...
ΣΕΛ. 2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μηνύµατα
και...
διεκδικήσεις

Κάλπες γιοκ

στο Ε.Κ. Πάτρας
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣΜΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΑΠΑΝΤΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΕΛ. 14-15

ΣΕΛ. 5

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΤΣΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΑΡΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
Ο ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ

Στο
«πορτοκαλί»
η Αχαΐα

Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ Ν. ΓΑΛΑΝΗΣ

Εκπαιδευτικός
της χρονιάς
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3, 10

11 εκατ. ευρώ για
τα Προσφυγικά
ΣΕΛ. 9

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Πανελλήνιο
ενδιαφέρον
ΣΕΛ. 12

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΡ∆ΕΣΗ

«Σαρώνουν»
παλιές
υποθέσεις
ΣΕΛ. 7

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρόγραµµα
για µείωση
των λοιµώξεων

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ (32)

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 21-25

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΙΒΟΥ

∆ιήµερο αστέρων
-Η ΑΕΚ 113-101 ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι... NBA