Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

979 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

ΑΣΑ: Άλμα για Super League 2
• Φουλ για Super League 2
πάει η Αναγέννηση αν καταφέρει να βρεθεί στις τέσσερις
πρώτες θέσεις στα play off της
Γ’ Εθνικής και τελικά γίνει η
αναδιάρθρωση των κατηγοριών όπως αυτές λέγεται ότι
έχει αποφασιστεί...
Óåë. 21

s

Παιδεία

Δήμοι

Δράσεις E-TWINNING στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Καρδίτσας…

4 Ιουνίου 1907: Σαν
σήμερα πριν 114 χρόνια ο Ληθαίος έπνιξε
101 Τρικαλινούς

s

Óåë. 7

Δεν θα δοκιμάσουμε ναρκωτικά κύριε Καρανίκα…

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

s

Óåë27-28