Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27800
Δεν θα
εγκατασταθούν
ανεμογεννήτριες
σε ανέτοιμες
περιοχές
Διάσκεψn Βερολίνου Δυσαρέσκεια: Η Ελλάδα
δεν εκλήθη
Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που έ.
χουν καταγραφεί σε άλλα νησιά για τις
ανεμογεννή τριες , ο υυ που ργός παρά τω
πρωθυπουργ , Αχης Σκέρτσος , σε συνέντευξή του στο < Πρτο Πρόγραμμαν , ξε
καθάρισε ότι κδεν υπάρχει σχεδιασμός ή
περίπτωση να εγκατασταθούν ανεμογεν.
νήτριες σε περιοχές που δεν είναι έτοιμες
να υποδεχθούν αυτή τη μορφή ενέργειας
αλλά και σε περιοχές που δεν είναι σκόπιμο να γίνει αυτό . Τα πάντα θα γίνουν
με σεβασμό στη φυσιογνωμία του κάθε
νησιού , του κάθε τόπου , ο σκοπός δεν εί .
ναι να αλλοισουμε το φυσικό περιβάλ.
λον , ο σκοπός είναι να ενισχύσουμε το ε .
νεργειακό αποτύπωμα και την φιλοπερι
βαλλοντική πολιτική σε κάθε περιοχή
της χραςν τόν ισε .
Ρωτήθηκε όμως και για τηνθα κάνει το ίδιο και ο
πρωθυπουργός , εν ο
ίδιος πρόκειται σύ.
Ευ ντομα να συναντη θεί
με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για
τη Λιβύη, Γιαν Κού.
REGIONAL
REGIONAL
μπις, για να του με
CONFERENCE
ταφέρει το ίδιο.
Επανέλαβε πως αυτό που οφείλει να εί ναι στη σκέψη της μεGR ταβατικής χυβέρνη σης
είναι η μη ενεργοποί .
ηση του τουρχολιβυκού μνημονίου, το οποίο είναι ούτως ή
άλλως ανομικά ανύ τNFERENΕE
REGIOMAL
GROWTΗ
CONFEREΝE
Νέο μπλόκο της
Βρετανίας στην
Ελλάδα: Καμία νέα
χρα ούτε νησιά στην
Πράσινη λίσταν λέει
το BΒC
παρχτο0, εν τόνισε
πως πρέπει να αποφασιστεί οπωσδή ποτε
REG η άμεση αποχρηση
των ξένων στρατευμάτων και των μισθο φόρων από τη Λιβύ .
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα
να αποστούμε από τις πάγιες εθνικές θέ
CONFERENCE
κν, Νίκος Δένδιας , κατά τη διάρχεια
συζήτησης στην 9η διεθνή διάσκεψη πε
ριφερειακής ανάπτυξης Regional
Growth Confer en ce ν και πρόσθεσε πως
τη δυσαρέσκεια της Ελλά δας την έχει
διαμηνύσει στον Γερμανό ομόλογό του,
<Είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστη μένοι
από το γεγονός ότι η Γερμανία , εμμένοντας σε μια ταχτική , δε μας κάλεσε και
αυτή τη φορά στη Διάσκεψη του Βερολίνου , υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερισεις.
Ο κ. Δένδιας επεσήμανε
ότι κατά την πρόσφατη συΣτοπν στην ένταξη νέων χρων
στην απράσινη λίσταν της φαίνεται πως
βάζει η Βρετανία , δημιουργν τας ανα στά τωση στους απανταχού ταξιδιτες ,
όπως μετέδωσε το BBC το μεσημέρι της
Πέμπτης .
Εκτός της πράσινης βρε
τανικής λίστας βρέθηκε κκαι Ξ 2
Στις 3.478 οι νέες εντάξεις ζωνν για
τις αντικειμενικές
Εντονη αντίδραση TEΕ στην εξίσωση
πτυχίων Μηχανικν Πολυτεχνείου με
του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής
<_τις αρχές της επόμενης εβδομάδας
θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚη υπουργική από
φαση με τις ζνες των νέων αντικειμενικν αξιν των ακινήτωνν προανήγγειλε
ουπουργός Οικονομικν, Χρήστος Σταϊ
κούρας . Ανέφερε δε , ότι έτσι θα καλυφθεί
το 98% της χρας με 13.808 ζνες , από
τις οποίες οι 3.478 αφορούν σε νέες εντά ξεις και οι 165 σε επεκτάσεις υφιστάμε.
νων ζωνν .
Από τις 165 νέες εντάξεις , στις 133
ζνες θα υπάρξει σημαντική αύξηση κατά
40%. Στις 3.478 νέες ζνες θα έχουμε και
αύξηση τιμής , αλλά στις περισσότερες θα
υπάρχει μείωσην πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως στη μεγάλη πλειονότητα ο E ΦΙΑ που θα προχύψει θα είναι ίδιος ή
μειωμένος, εκτός από τις περιοχές που ή
ταν εκτός προσδιορισμού.
Προανήγγειλε μάλιστα
B. Ντομπρόβσκις:
Tον Ιούλιο ο1
Πρτες
εκταμιεύσεις από
το Ταμείο
Ανάκαμψηςν
Με αφορμή την έκδοση σε ΦΕΚ απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για απονομή
τίτλου σπου δν μεταπτυχιακού επιπέδου ( integrated master) σε αποφοίτους Τμήματος του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΑ) , η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
στην τελευταία της συνεδρίαση , αντέδρασε έντονα με βάση τις πάγιες θέσεις του Ε.
| πιμελητηρίου και αποφάσισε τα εξής:
Η ΔΕ του ΤΕΕ, υπερα σπιζόμενη αταλάντευτα το ενιαίο , αδιάσπαστο πεντα ετές δ | πλωμα των Μηχανικν , στηλιτεύει απερίφρα στα την επίσπευση και τη μεθόδευση του
Υπουργείου Παιδείας να απονείμει άκριτα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
σπουδν μετα πτυχιακού επιπέδου ( integrated master), στους αποφοίτους
Οι πρτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ενω .
σης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιού.
λιο, για ορισμένα ( 10-15) χράτη-μέλη ,
σύμφωνα με τον Βάλντις Ντομπρόβσκις.
αΘα ανέμενα τις πρτες
εκταμιεύσεις από το Ταμείο 3
www.aimoprasion.gr
ΣΕΛΙΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα