Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έξτρα μέτρα στήριξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΡΙΚΗ Μυua
9 771234
567157
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑ ΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.535
Έξτρα μέτρα στήριξης
S, SCORPIOS
Security Services
210-ε ο 42
229 50-367 Ο
WWW.SCORPIOS-SECURITY.GR
Προστίθενται 900 εκατ. στις φετινές ενισχύσεις της αγοράς-Παραμένουν αδιάθετα 4,5 δι .
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Εξαγορά μετοχν
Επιπλέον 900 εκατ. ευρ Πρόσθεσε το οικονομικό
στην αγορά. Σύμφωνα με τον κ . Σταϊκούρα, ο καεπιτελείο στο συνολικό κονδύλι των φετινν μέτρων τάλογος των Προς υλοποίηση μέτρων περιλαμβάνει
το Πρόγραμμα επιδότησης Παγίων δαπανν-με
γισμό στα 15,9 δισ. ευρ. Όπως δε υποστήριξε συνολικό Προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρ , τις
του Προϋπολογισμού των μέτρων στήριξης θα
αποτυπωθεί στο έλλειμμα της φετινής χρονιάς
το οΠοίο αναμένεται ότι θα ξεπεράσει Πλέον σε
Πρωτογενές επίπεδο τα 12 δισ. ευρ ή τα 17 δισ.
εκταμιεύσεις στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων έ ευρ αν συμπεριληφθούν και οι τόκοι. Ωστόσο,
στο υπουργείο Οικονομικν εκτιμούν ότι η Πρό-.
ματα Προς μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, βλεψn που έγινε στο Πλαίσιο κατάρτισης του Σχε
δίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής για μηδενισμό
των ελλειμμάτων από το 2022 (σε πρωτογενές επί
Πεδο) μπορεί να υλοποιnθεί, καθς τα περισσότερα
από τα φετινά μέτρα στήριξης Που εκτόξευσαν
τον λογαριασμό στα 15,9 δισ. ευρ θα αποσυρθούν
Εκτός Χ.Α. οδηγείται
στήριξης, ανεβάζοντας τον συνολικό Προϋπολοη Paperpack
Το Προβλεπόμενο δικαίωμα εξαγοράς των
μετοχν της Paperpack άσκησε η Orlando
- Equity Holding Limited, υποβάλλοντας προς
έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γεγονός Που οδηγεί
την εισηγμένη εταιρεία στην έξοδό της από
το Χ.Α, σύμφωνα και με τη Δημόσια
Πρόταση Που είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο
2021. σελ. 16
χθες ο υπουργός Οικονομικν, από τα 15,9 δισ.
ευρ, τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρ δεν έχουν Πέσεν
ακόμη στην αγορά , κάτι Που σημαίνει ότι -ανε ξάρτητα από το αν θα συνεχιστούν και για Πόσο
φυρα 15 και Ιέφυρα 25, τα εγγυοδοτικά Προγράμ
τις ενιοχύσεις που δίνουν οι περιφέρειες της
οι πανδημικές διευκολύνσεις (κούρεμα ενοικίου, χρας αξιοποιντας κοινοτικά κονδύλια, αλλά
και το Πρόγραμμα επιδότησης που τρέχεν το
υπουργείο Εργασίας για τη δημιουργία νέων θέ
σεων εργασίας, καθς θα αίρονται οι περιορισμοί
και θα επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η αύξηση
αναστολές συμβάσεων εργασίας , αναστολές φο
ρολογικν υποχρεσεων κ.λπ. για καθέναν από
τους εναπο μείναντες επτά μήνες του έτους θα
ΚΠέφτουν Περίπου 650 εκατ . ευρ ενισχύσεων
την επόμενη χρονιά . σελ. 2
Σε αμκ 75 εκατ. Προχωρά
η Premia Properties
. Απόβαση Αμερικανν και
Γερμανν στα ελληνικά νησιά
Πς θα ψαλιδιστούν
οι . χρεσεις του ΕΝΦΙΑ
Σενέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου,
συνολικού ύψους 75 εκατ ευρ, Προχωρά
η Premia Properties, με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων,
τη χρηματοδότηση του επενδυτικού
Προγράμματος και τη διεύρυνση της
μετοχικής της βάσης με την είσοδο και νέων
μετόχων . σελ. 12
. Παραμένει το μπλόκο από τη Βρετανία
Προς κατάργηση ο συμπληρωματικός φόρος
Ριζικές αλλαγές στη νομοθε - δετερωθούν οι επιπλέον επισία για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιο
κτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σχεδιάζει η κυβέρνηση, προκει
μένου κατά τον υπολογισμό οΠΟίες θα δημοσιοποnθούν
και την εκκαθάριση του φόρου εντός των Προσεχν ημερν,
το 2022 όχι μόνο να μην Προκύψουν αυξήσεις στα Πληρωτέα Ποσά για τη συντριπτική ρυθμίσεων είναι Πιθανό να εν
Πλειονότητα των 6,3 εκατομ
βαρύνσεις Που θα προκαλέ
σουν οι αυξήσεις στις αντικει
μενικές τιμές των ακινήτων, οι
Πού θα διαθέσει τα 100 εκατ.
του ομολόγου η Costamare
Για την αγορά μετοχν των πλοιοκτητριν
εταιρειν Αdele Shipping Co, Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co διέθεσε ήδη
το Ποσό των 85,6 εκατ. ευρ η Costamare
Participations, από τα 100 εκατ. ευρ, Πυ
συγκέντρωσε από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας Πέντε ετν. σελ. 9
αλλά θα ισχύσουν από την 1η
1-2022. Στο Πακέτο των νέων
μυρίων ιδιοκτητν, αλλά και
να υπάρξουν μεισεις για με
γάλο αριθμό υπόχρεων. Οι αλλαγές θα προβλέπουν ανακατατάξεις στα κλιμάκια και
στους συντελεστές του κύριου αξίας μεγαλύτερης των 250.000
ΕΝΦΙΑ , Ποκειμένου να εξου- ευρ. σελ. 3
ταχθεί και η κατάργηση του
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, ο
οΠοίος επιβάλλεται σε όσα φυσικά ΠρόσωΠα κατέχουν κτ σματα και εντός σχεδίου Πόλεως εκτάσεις γης συνολικής
Κλιματικές τεχνολογίες
Σύμπραξη 1 δισ. δολ.
Ε.Ε. με ίδρυμα του Μπιλ Γκέιτς
σελ.5
Σε σύμπραξη με στόχο την κινητοποίηση
επενδύσεων ύψους 1 δισ. δολαρίων (820
εκατ. ευρ) σε κρίσιμες κλιματικές τεχνολογίες , Που θα προωθήσουν την υλοποηση της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, Προχωρά η Ευρωπαϊκή ΕΠιτροπή με το ίδρυμα
Breakthrough Energy του Μπιλ Γκέιτς. σελ . 17
4Ναυ υπό όρους
στησυμφωνία
εξυγίανσης
της Flli Follie
Με . διορθσεις
το εργασιακόνσχ
στη Βουλή
Βγαίνουν
στον καέρα
οι διαγωνισμοί
για τα ΝαυΠηγεία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ
Σε δημόσια διαβούλευση
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Πρωτοδικείο Αθηνν
Τι περιλαμβάνει η τελική Πρόταση
Σκαραμαγκάς
Ναιν στηn συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie με τους Π
στωτές της και στο κούρεμα του
68% των οφειλν της λέει το Πο
λυμελές Πρωτοδικείο Αθηνν
υπό την προϋπόθεση ότι θα
αεξαφανιστούνν οι απαιτήσεις
των Δ. και Τζ. Κουτσολιούτσου
για άρση των κατασχέσεων Που
τους έχουν επιβληθεί. σελ. 12
Αποσύρεται από τοκείμενο του εργασιακού νομο
οχεδίου Που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή η ιάταξη
Που Προβλέπει τετράμινη καθυστέρηση της καταβολής
της αποζημίωσης απόλυσης, εν αυστηροποιείται Επίτάπιητος
το πλαίσιο Προκήρυξης απεργίας . Σύμφωνα με τις
Ελευταίες πληροφορίες, στο κείμενο του νομοσχδίου 4τήματα
Παραμένουν οι διατάξεις που αφορούντm διευθέτηση
του χρόνου εργασίας, διατάξεις οι οποίες έχουν Προ γιαταναυτικα
καλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης
και των εργατικν συνδικάτωV. σελ.4
σελ.9
Υπουργείο - ΔΝΕ
Ευθύμιος
Μπουλούτας
CEO ομίλου Ελλάκτωρ
Προτεραιότητα
η κερδοφορία, όχι
το ανεκτέλεστο >13
σελ. 9
Πρακτορεία
ΓΑ ΧΑ 89494 (062%)
DOWJONES 34577,04 (-007%ν
FFSE 100 706435 (-061%)
DAX 30 1563267 (0199%)
CAC 40 6507,92 -021%)
ΧΡΥΣΟΣ 1871005 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6982Υ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2129 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πασαλιμάνι: Κατέρρευσε τμήμα διώροφου κτιρίου – Ένας νεκρός
  Τμήμα διώροφου κτιρίου, στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, κατέρρευσε στην οδό Νεωρίων στο Πασαλιμάνι, λίγο πριν τις 10 το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως…Πασαλιμάνι: Κατέρρευσε τμήμα διώροφου κτιρίου – Ένας νεκρός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν
  Σε «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν που όμως δεν θα προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο, κατέληξε το ισραηλινό Συμβούλιο Πολέμου. Το BBC μεταδίδει ωστόσο πως ακόμη υπάρχει διαφωνία ως προς τη χρονική…LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ
  «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης», υπογραμμίζει στη Ναυτεμπορική, ο Σαμίρ Σαράν, Πρόεδρος του Observer Research Foundation (ORF), κορυφαίας δεξαμενής σκέψης της Ινδίας,…Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων
  Την οριστική τύχη των περικοπών σε δώρα κύριων και επικουρικών, αλλά και στις ίδιες τις επικουρικές συντάξεις, μαζί με τα όποια αναδρομικά μπορεί να προκύψουν, καλείται να αποφασίσει με ειδική…H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις
  Στην έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, έως τις αρχές του 2025, εστιάζει η Premia ΑΕΕΑΠ, παράλληλα με την αναζήτηση κατάλληλων ευκαιριών στις κατηγορίες ακινήτων…Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ