Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΕΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου I www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΒΥΝΑ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΟΑΛΕΙΑ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής MΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.079
| Σελίδο 10
Σελίδο 24
CRETΕ
HOMES
Ελέγχονταισίόδες Τν ελαιουργείων
www.crete-homescom
www.peponis,
T. 28410 28804
Όλα για όλα για την
nαραμονή η ΑΕ Νεάπολης
ΑΠΟ ΤΟ 1990
. Πρτος στην Κρήτη
στους εμβολιασμούς
ο Ν. Λασιθίου
Έχουν γίνει γύρω
στις 51.000 δόσεις
Κίνδυνος να αλλάξει
ο τουριστικός χάρτης
Μακροχρόνιες θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας
Σελίδα 3
-Ο σχεδιασμός
του Δημάρχου
Ρεπορτάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Προβληματισμός επ
κρατεί στους παράγο ντες του τουρισμού στην
Κρήτη και την Ελλάδα
από τις εξελίξεις που καταγράφονται στον του ρισμό. Το δεδομένο πως
δεν έχουμε κανονική του .
ριστική σεζόν για δεύ.
τερη συνεχή χρονιά δεν
είναι απλς μια ένδειξη
πως θα υπάρξει υστ ρηση στα έσοδα, αλλά
πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως θα αλλάξει και
τον χάρτη κυριαρχίας
στον τουρισμό , Ακόμα
και μεγάλοι παίκτες δεν δεόμενη εταιρεία στην
μπορούν να αποσοβή- ξενοδοχειακή αλυσίδα τας . Μάλιστα στις γερσουν τους κινδύνους που Το αντίτιμο της πλησης μανόφωνες χρες . οι a - ταίους μήνες , οφείλεται
έχουν ανακύψει και τα
πραγματικά προβλήματα ευρ.
ρευστότητας που μπορεί
ν αντιμετωπίσου .
Αν και κανείς τουρ στικός παράγοντας , στην TUI συνεχίζουν να είναι παραγόντων συζητείται στην επικαιρότητα Με.
παρούσα συγκυρία , δεν κοινοπραξία με 50-50, έντονα το γεγονός πως τον τρόπο αυτό προσπα.
θέλει να σκέφτεται άλλα ελέΥχοντας 100 ξενοδο προβλήματα , όλοι κατανοούν πως μόλις τελει - ρες σε όλο τον κόσμο
σει ο κορονοϊός τα κανόνια . στην τουριστική σε ανακοίνωση της Tυ .
αγορά θα είναι αρκετά
Αγ. Νικολάου για το 2021
Σελίδες 4-5
. Δεν μπήκαμε τελικά
στην απράσινη λίστα
των Βρετανν
Σελίδα 28
ναγκαία ένεση ρευστότηεξωστρέφειας που κάνει
η εταιρεία τους τελευορίστηκε στα 670 εκατ . ναφορές στον τύπο για στην ανάγκη να ενισχύτην εταιρεία μαρτυρούν σει τη ρευστότητά της Η
Η συμφωνία αυτή a- προβληματισμό για την εταιρεία έχει επιλέξει μια
φορά 19 ξενοδοχεία και εξέλιξη της σεζόν , εν πολιτική εξωστρέφειας
2 υπό κατασκευή, RiU και μεταξύ των τουριστικν και συνεχούς παραμονή
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
η προσπάθεια μεγάλης
| SUPER TΡIHΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΣ
ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΣΜ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελδα 13
χεία και esor σε 19 χΌπως επισημαίνεται
ο τουρ οπερέιτορ δημιουργεί έτσι τη βάση
για κερδοφορία και π .
Η Πληση της
Μια είδηση πou πέ ραιτέρω ανάπτυξη μετά
ρασε κάτω από το ρa - την πανδημία με μεγαλύντόρ της επικαιρότητας τερο κομμάτι διαχείρισης
στην Ελλάδα αφορά στην ξενοδοχείων και συρρίTUL η oποia επικεντρ - κνωση της ιδιοκτησίας
νεται πλέον περισσότερο Τα έσοδα θα αξιοποιη.
στη διαχείριση ξενοδο - θούν για τη μείωση του
χείων και λιγότερο στην
ιδιοκτησία. Στο πλαίσιο δημιουργήθηκε κατά τη
αυτό συμφνησε για την διάρκεια της πανδημίας
πληση του 499% του με .
τοχικού της κεφαλαίου νες πηγές του τουρισμού
στην RIU Hotels σε συν - μιλούν για- σοβαρή και αFREE
DELIVERYΥ
Κυ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΙΑ
|ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
Διανομή καθημερνά
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
χρέους του ομίλου που
13:00-23:30
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΤ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΙΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕAΙΔΑ ΜAΙ ΣΤΟ FACED00K to
ww.facebook.com/ Onuponuλείο Mυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική .χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜENΙΔΟΥ 51- AnoΣ ΝιkΟΛAΟΣ ΤΗΛ. 2841021711
Καλά πληροφορημέ.
EPardosiako 2003 Ε www.paradesiako-crete.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα