Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 04.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6799
Σχοινάς:
Μεγάλα ποσά από το Ταμείο Ανίκαμψης στην Ιελοπόνησο
Σταϊκούρας:
Σε πολλές δόσεις ο ΕΦΙA ποο θα δυνν αιξήσεις
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η
Ενοποιημένη
τηλεπικοινωνιακή
λύση Μicrobase για
την Interworks
Microbase, πάροχος
Ολοκληρωμένων Λύσεων
Επικοινωνίας , παρέδωσε
ένα σύνολο Cloud τηλεπ
υπουργική απόφαση με τις ζνες των νέων αντικειμενικν αξιν ,
δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100.3 ο υπουργός Οικονο μικν , Χρήστος
Σταϊκούρας τονίζοντας ότι ο ΕΝΦΙΑ συνολικά δε θα είναι
υψηλότερος σε σχέση με φέτος , αλλά θα είναι κοινωνικά δικαιόΗ
τερος.
Όπως είπε, με αυτό τον τρόπο θα καλυφθεί το 98%
του πληθυσμού με 13.808 ζνες. Οι 3.478 αφορούν σε
νέες εντάξεις και οι 165 σε επεκτάσεις υφιστάμενων
ζωνν . <Από τις 165 νέες εντάξεις, στις 133 ζνες θα
υπάρξει σημαντική αύξηση κατά 40%. Στις 3.478 νέες
ζνες, θα έχουμε και αύξηση τιμής, αλλά στις περισσότερες θα υπάρχει μείωση> εξήγησε, συμπληρνοντας ότι η στη μεγάλη πλειοψηφία ο ΕΝΙΑ θα είναι
ίδιος ή μειωμένος, εκτός από τις περιοχές που ήταν
εκτός προσδιορισμού.
υπηρεσιν
στην εταιρία Interworks, για
την κάλυψη των αναγκν
κοινωνιακν
Πρόγραμμα ενίσχυσης
Ε14.800 με έμφαση στη
γυναικεία επιχειρηματικότητα
Η ανάγκη της Interworks
για αναζήτηση μιας συνολικής cloud Λύσης ενοποιημέ
νων επικοινωνιν, προέκυψε από:
τη μεγάλη αύξηση της
τηλεργασίας,
την ενσωμάτωση της
λύσης Μicrosoft Teams στο
σύνολο της εσωτερικής επι
κοινωνίας,
. την ανάγκη για ενοποίηση
των τηλεπικοινωνιακν της
πόρων εντός και εκτός
Ελλάδας.
Οπως αναφέρει σχετική
ανακοίνωση της εταιρίας , πι
Λύσεις Microbase Cloud
Ανοδικά τα αποτελέσματα
της NN για το 2020
ρη πολυεθνική ασφαλι
στική εταιρία στην Ελλά
δα.Τόσο τα ακαθάριστα
Hellas
αναχοιννει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα
για το 2020. Τα κυριότε- εγεγραμμένα ασφάλιρα σημεία έχουν ως εξής:
Η ΝΝ Hellas, αν και δρα Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 χαι ρα 15:00, λήγει
η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικν αιτήσεων
χρηματοδότησης για το νέο <Πρόγραμμα επιχορήγησης
απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιν
ηλικίας 18 έως 29 ετν με έμφαση στις γυναίκες .
Οπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ , ο στόχος της 12 μηνης
δράσης είναι η προθηση στην αυτο απασχόλη ση
2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βισι
μων επιχειρήσεων , με έμφαση στις γυναίκες ,
χαθς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες
γυναίκες.
Microbase
στρα όσο και τα ακαθάρ ιστα δεδουλευμένα ασφαυξήθηκαν,
πανδημία
COVID-19, εν η συνοEnterprise Voice Για το
Microsoft Teams που πρόεπιχειρηματικν
πρωτοβουλιν
μόνο άλιστρα
στηριοποιείται
στους κλάδους ασφάλι- παρά
σης Ζωής και Υγείας ,
ανέβηκε στη 2η θέση λική αγορά συρρικνθηακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από
την 3η το 2019, στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαινουν τη
θέση της ως τη μεγαλύτεκαι υλοποίησε η
τεινε
Microbase, ενοποίησαν το
σύνολο των τηλεπικοινωνιακν λειτουργιν του
πελάτη και διευκόλυναν τη
χρήση τους
σημείο , εν μέσω της τηλε
φωνίας ePhone ενοποίησαν
τις τηλεπικοινωνιακές τους
υποδομές σε Ελλάδα και
εξωτερικό .
κε κατά 4%.
Τα κέρδη προ φόρων
αυξήθηκαν περισσότερο
από 50% , κατά 5.4 εκ.
ευρ σε σύγκριση με το
2019 , και ανέρχονται σε
15.6 εκ . ευρ.
Created by Universal Document Converter