Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

28oC, 21:00

22oC - Υγρασία 32%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:13 - Δύση ηλίου: 21:03

€0.80

Óôçí êéâùôü ôïõ Íþå

Ορόσημο ψηφιοποίησης και ατομικής παρακολούθησης, λόγω της επίσπευσης και επέκτασης των τεχνολογικών εφαρμογών επί πανδημίας, θεωρεί την εποχή μας, ο Ισραηλινός ιστορικός Γιουβάλ Νώε Χαράρι. «Έτσι θα την θυμάται η ανθρωπότητα μετά 50 χρόνια», είπε μιλώντας στον Σκάι (1 Ιουνίου 2021) και την εκπομπή Synthesis. Όλα τα δεδομένα κατατείνουν στην επιβεβαίωσή του ενώ και οι φόβοι του συνομολογούνται από πολλούς άλλους ανθρώπους του πνεύματος, σ’ ολόκληρο τον Πλανήτη. Δεν είναι όμως μόνον αυτό, αν και δεν
είναι λίγο. Στις μέρες μας συντελείται μια ποιοτική αλλαγή στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας, συναρτώμενη μάλιστα με το παγκόσμιο υγειονομικό πρόβλημα και τους μύχιους, ανθρώπινους φόβους. 3»

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5366

ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΣΤΟ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Áíáìåßíáôå óôï áêïõóôéêü óáò

Ï Õðïõñãüò Ìåôáöïñþí Ãêñáíô Óáðò åßðå
üôé ðñïôåñáéüôçôá åßíáé ç åã÷þñéá ðëÞñçò
Üñóç ôùí ðåñéïñéóìþí
êáôÜ ôçò ðáíäçìßáò.

Ï Ã. Äñõò ìåóïõñÜíçóå óôçí ÊÝñêõñá ôñåéò äåêáåôßåò

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ & TONY CLARK

ΛΟΝΔΙΝΟ. «Πυρετός» σεναρίων τις τελευταίες ώρες για το
“ανάκατεμα” της τράπουλας,
στο οποίο είχαν εναποθέσει τις
ελπίδες τους πολλοί παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί,
όπως η Ελλάδα και ιδίως τα
ελληνικά νησιά.
ΣΕΛΙΔΑ

ÍÝá êñïýóìáôá êïñïíïúïý óå ó÷ïëåßá • ôçëåêðáßäåõóç 8»

5»

ÊéíÝæéêï
åìâüëéï ìÝóù
¢ãêõñáò
óôçí Áëâáíßá,
åîáóöÜëéóå
ï ¸íôé ÑÜìá »
4

«Έφυγε» την Πέμπτη ο Κερκυραίος, πρ. υπουργός των κυβερνήσεων Κ. Σημίτη, Γιώργος Δρυς (78). Στο
στιγμιότυπο σε μια από τις λιγοστές πρόσφατες, δημόσιες εμφανίσεις του στην Κέρκυρα (δ) με τον πρ. δήμαρχο Κερκυραίων, Σωτήρη Μικάλεφ. 5»

Ìå 12 áèëçôÝò óôï ÐáíåëëÞíéï
ÐñùôÜèëçìá óôßâïõ 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα