Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
πολίΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 41ΟΥΝΙΟΥ 2021 Ι Νo160 1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
2018 ΕΤΟΣ
4ο ΤΙΜΗ 1.50E
ΤΗ BΛΕΜΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΣΤΟ ΒΟΛΟΣ
Σε τροχιά σύγκρουσης Υπουργείο
και κάτοικοι με τα σενάρια γα
άμεση έναρξη εργασιν διάρκς
να Πληίαίνουν Ε1ΟΤΑΝ Η ΧΙΩΤΙΚΗ
ΜΠΥΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
ΤΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΕΔΩΣΑΝ
ΜΟΝΙMA ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟΥΣ
Φ.Π.Α. ΣΤΑ 5
Ο ΚΑΡΦΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΟΝΗΣΙΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΜΙΣΑ ΠΙΣΩ
ΣΕΛ.14