Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 18.021.Τιμή 0,60 Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέπρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350 http:/www.proinosiogos.gr emailinio @proinoskogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προβληματίζει η χαμηλή απορρόφηση πόρων κατάτην τρέχουσα περίοδο
ΟΕρσαν έζχροναμε αποστουματιές πυροιβάσεις καιχαφς μεγαλα έρνα γιατα Γάνενα Eνχθες ανακοινθηκαν άλλα 24 νέα κρούσματα. . .
Ανησυχία και στην Η πειρο
για τις μεταλλάξεις του ιού
ΡΔαξφισμοί Ελισάφ-Μπέγκα στη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου ..
. Το ΕΣΠΑ αποτελεί χωρίς
σμφιβολία, το σημαντικότερο χρη
ματοδοτικό εργαλείο που ο Δήμος
Ιωαννιτν , όπως και όλοι οι υπό .
λοιποι ΟΤΑ της χρας έχουν στη
διαθεσή Τους.
Προσφέρει η δυνατάτητα -δια
Τερα σε περιόδους οικονομικά δυΚυριαρχεί η Βρετανική με ποσοστό 69,39% Βρέφος 45 ημερν
διακομίστηκε από την Κέρκυρα στα Γιάννενα
Ανοιγμα της Μέρτζανης ζητούν Τελωνειακοί και Αστυνομικοί
. Εικόνα σταθεροποίησης
των κρουσμάτων στην Ήπειρο έ .
δειξαν και τα χθεσηνά στοιχεία
που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ καθς
συνολικά επιβεβαιθηκαν 24 , εκ
Των οποίων τα 22 στην Περιφερε.
ακή Ενότητα Ιωαννίνων και από .
να σε Αρτα και θεσπρωτα Όμως
ανησυχία προκαλούν μεταλλά
ΡΕΠΟΡΤΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
σμενείς όπως η σημερινή να γνουν
μεγάλα έργα μέσω των πόρων του
όμως η πρωτεύουσα της Ηπείρου , με
ελάχιστες εξαιρέσεις, τα στερήθηκε
μέσα στην τελευτία εξαετία περ που , δηλαδή από ην έναρξη του
Τρέχοντος προγράμματος 2015.
Την ευθύνη ν ουτό έχει σαφς η νυν
Δημοτική Αρχή, επί ημερν της οπoί
ας καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, όπως παραδέχθηκε ο
Μωυσής Ελισάφ κα
2019-nCον Για να τρέξουν έργα του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων
στα Γιάνννα απατεται ένας ουωστός προγραμματισμός και
μία εξειδικευμένη στο αντικείμενο ομάδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
---------__--_----_---------_------_--____----------,
Απόφαση αοδηγός και για τα ακριτικά χωριά μας.
|Δυρείν μετακινήσεις σε απομακρυσμένους
ΟΙκισμούς εξοσφάλισε ο Δήμος Ζτσας
ξεις του ιού , καθς και η Ήπειρος
είναι από nς περιφέρειες της χ ρας στις οποίες καταγράφονται υψηλά ποσοστά Σύμφωνα με τη
χθεσινή ανακοίνωση Του ΕΟΔΥ
κυριαρχεί Το στέλεχος της Βρετα
νικής μετάλλαξης που στην Ήπειρο ανέρχεται στο 69,39%, ακολου θεί το στέλεχος Β,1 1 ,318 (που συΟι μεταλλάξεις που ανχνεύονται και στην Ήπειρο,
καθιστούν ακόμη πιο επιτικτικό τον εμβολιασμό,
στε να αναχαιτισττίο κορωνοίός
- - ---------_-----------------------_---___--.
VAλλά και μεισεις στα εισιτήρια του Ιπεραστικού ΚΤΕΛ
ναντάται κυρίως στην Αθήνα χω - μεγάλη , γίνετα αντλητό γιατί πα ραμένει υψηλός ο αριθμός κρουσμάτων σε περκχές, όπως το λεκανσπέ
ου Αφρικής παραμένει στο 204% διο Ιωανίνων- στις οποίες υπάρχυ
Με δεδομένο όη η μεταδοτικότη μεγάλος συγχρωτισμός. Θεικό εία
τα των συγκακριμένων μεταλλάξεων Το γεγονός ότι υπάρχει αποσυμπίε
και ειδικά της Βρετανικής είνα πολύ ση των νοσοκομείων -11η σελ.
. Δωρεάν μετακινήσεις για τους κατοίκους
των απομασκρυσμένων orκισμν καθς και μει
σεις στις Τιμές Των ειστη
ρίων εξασφαλίζει ο Δήμος
Ziτσας, με τη νέα σύμβαση
που θα υπογράψει με Το Υ
περαστικό ΚΤEΛ Ιωαννί νων .
Πρόκειτα για μια πρωτοβουλία γόs και γα άλλους Δήμους του Νοπου θα πρέπει να αποτελέσει οδη
Το ποσοστό της μετάλλαξης ΝοτίΣελ. 6
μού ,
νους καBς θα διυκολύνε σημαντικά την καθημερινότητα των πολτν . Ας σημευθεί ότι προ ημερν
ο nA. μετέφερε το αίτημα-έκ κληση κατοικων της -11η σελ.
Μέσω του Ταμείου Eγγνήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Δάνεια έως 200.000 ευρ για αγρότες
και μεταποιητικές επιχειρήσεις
ά τους ποαπομακρυσμί Σεχρισαν πανελληνίως οι σπουδές που προσφέρει
Βαθμολογία. άριστα στο
Ιστορικό-Αρχαιολογικό!
ν Την αξολόγηση του Τμήματος έχανε επιτρατηήξένων καθγητν
Σελ. 12
ν Χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και με απλή διαδικασία
Νέες δυνατό .
τητες για όλου
τους αγρότες και
nς μεταποιητικές
επιχειρήσεις , για εξεύρεση κεφαλαί
ων κίνησης έως
200.000 ευρ, πα
ρέχονται μέσα από
το Ταμείο Εγγυή
σεων Αγροπκής Ανάπτυξης
Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Αγροnκής Ανάπτυξης , ο
λοκληρθηκαν αι διαδικασίες στε
να παρέχεται η εππλέον δυνατότητα από το αμείο Εγγυήσεων ΑγροΤικής Ανάπτυξης σε γεωργικές εμε
ταλλεύσεις και μεταποηκές επιχοpησuς , που έχουν αποδεδειγμένα
πληγεί από την πανδημία COVID19, να λαμβάνουν
Παραγωρήθηκε η έκταση στα Γάννενα από το Υπουργείο και . .
Hεξιασφάλιση χρηματοδότησης το επόμενο
βήμα για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας
. Μπορεί ο Πανεπιστήμιο ίωαννήνων να
αντιμετωπίζει τα Τελευταία χρόνια σοβαρά
προβλήματα και προ κλήσεις , με κορυφαία
τη συγχνευση με Το
ΤΕΙ Ηπείρου , που οδήγησε στο μεγάλωμα
του με την προσθήκη
αρκετν νέων Τμημά
των , ωστόσο , εξακολουθεί να προσφερει σπουδές υ - Του Τμήματος ίστορίας-ΑρχmολοΨηλού επιπέδου και να παράγει γίας Το οποίο έλαβε την πλέον υαδόλογο επιστημονικό έργο.
Έμπρακτη απόδειξη η δάκριση ( 10 Α), στη διαδικασία -4η σελ
νθα φιλοξενήσει την TeamMewer και άλλες εταιρίες καινοτομίας
. Τα Γιάννενα έχουν όλες mς
προύποθέσεις για να δημιουργη
θεί ένα ισχυρό και διατηρήσιμο Τε .
: χνολογικό hub, γr, αυτό εξάλλου
και κορυφαίες εταιρίες υψηλής π.
χνολογίας έχουν ήδη εγκατασταθεί
στην περιοχή.
στα περατέρω ανάπτυξης . Σ' αυτό
βεβαίως θα συμβάλει η δημιουρ.
γία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
i με προοπικές μ
Ψηλή βαθμολογία Fuly Compliant : κα Ερευνας , που
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
- 11η σελ.
- 2η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Διαπιστσεις. .
Έχει διατελέσει και βοηθός στην Εθνική Ελλάδος
Πρτα να γνωρίσουμε
εμείς τα Γιάννενα!
0 Γερμανόςν Hρ. Μεταξάς |Δήμαρχοι αλυσοδεμένοι !
νέος προπονητής του ΠΑΣ
> Γράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλόλογος-Συγγραφέας
>Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΝΝΗ
Με την άφιξή του ανοίγει το κεφάλαιο των μεταγραφν
Στις 29 Μαϊου διαβάσαμε όλοι στην αγαπημένη μας εφημερίδα
και με οφορμή την (πολύ σωστή) αναστήλωση του Βελή Τζαμιου και
του Μεντρεσέ , μια κραυγή αγωνίας για Την μονοδιάστατη
του Οθωμανικού παρελθόντος της πόλης μας , όπως αυτό εκφράζε
ται από το τpίπτυχο-Αλή πασάς , κυρά Φροσύνη, Τζαμιά .
Η αλήθεια είναι ότ έχουμε γίνει δέσμιοι από διάφορες κοινοτυnίες και ξεπερασμένες τουριστικές πολιτικές περασμένων δεκαε
τιν . Πράγμα το οποίο γίνεται για δυο λόγους . Πρτον , επειδή το
Οθωμανικό παρελθόν είναι πολύ μεεγάλο μιας και οι
*0 Ηρακλής Μεταξάός είναι
ο νέος προπονητής του ΠΑΣ
Γιάνννα και ο αντικαταστάτης
Του Αργύρη Γaνvίκη στον πά .
γκο της γιαννιωπκης ομάδας.
Πρόκειται για έναν 54χρονο ο
μογενή τεχνικό , όπως και ο
Γιαννίκης , γεννημένο στην Κολωνία της Γερμανίας , ο omoίο
υπέγραψε συμβό
.Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων οι παρατόάξεις της Αντιπολίτευσης
μας πείθουν ότι το μόνο που Τς ενδιαφέρει είναι
να μην μπορέσει η Δημοτική Αρχή να βάλει τη
σφραγιδα της σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την
υλοποίηση του προγράμματός της . Ετσι σε κάθε σκεπτόμενο συ1 γίνεται αντιληπτό ότ στο βωμό της απλής ανολογικής θυσιάζονται οι ανάγκες και τα προβλήματα του Δήμου , αρκεί να μην
μπορεί ο Δήμορχος να εξασφαλίσει πλειοψηφία σε κάθε σοβορό
ζήτημα που Τιθεται προς συζήτηση και αποφοση
-7η σελ
7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα