Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7380
Τιμή : 1.00
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 952233
Πράσινο
Ενίσχυση
φως για
εκταμίευση
των 748 εκατ.
για επανεκκίνηση του τουρισμού
Μη επιστρεπτέα επι
δότηση ρευστότητας υπουργείων Ανάπτυκοινή προσπάθεια των
Η Ελλάδα
λάβει τα απαραίτητα
μέτρα για να επιτύχει
τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις νωσε χθες ο πρωθυ της , παρά τις δύσκολες συνθήκες που
προκαλούνται
την πανδημίαν , Αυτό
είναι το συμπέρασμα
της 10ης έκθεσης ενι - κρατικές , ενισχύσεις σαίες επιχειρήσεις, 50
σχυμένης εποπτείας
συνέχεια στην 11
ξης , Τουρισμού αλλά
και του Συνδέσμου Ελ.
ληνικν Τουριστικν
Επχειρήσεων , όπως
δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 420 εκατ.
θα μοιραστούν ως
εξής: 350 εκατ. θα χορηγηθούν σε μικρομεαέχει
προς όλες τις επχειρήσεις του ελληνικού
τουρισμού
ανακοίπουργός . Νωρίτερα , η
Ευρωπαϊκή Επιτροή
ανακοίνωσε την έγ
κριση βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις
της εν λόγω δράσης εκατ. σε μεγαλύτερες
όσον αφορά τη στήριξη επχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται
στον τομέα και πλήττονται από την έξαρση
του κορωνοϊού . Το καθεστς
και 20 εκατ. σε άμεσες
ανάγκες ανεξαρτήτως
μεγέθους επχειρή
σεων . Η' διοχέτευσή ρούμε να προχωρή.
τους στους δικαιού- σουμε
χους θα γίνει μέσω
του μοντέλου και της
πλατφόρμας που έγινε
και η αντίστοιχη επιδό
τηση στις ειχειρήσεις
της εστίασης.
αΠήραμε πριν από
λίγο τη σχετική έγ
κριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οπότε μποΒλέπουν
αύξηση
των εξαγωγν | βάσει του προσωρινού
κατά 3,3%
το 2021
ευρ ανά ΑΦΜ. Θα
απευθύνεται σε όλο το
φάσμα των επιχειρήσεων του τουρισμού,
ξενοδοχεία , καταλύ.
ματα , ενοικιαζόμενα
δωμάτια και κάμπινγκ.
αλλά και σε πρακτορεία και τουριστικά λεωφορεία.
πρωτίστως για μια στή
συνέχεια στην 10
, στην
επίσημη ανακοίνωση
ενός νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου του τουρισμού,
ύψους έως 420 εκατ .
κεφάλαιο κίνησης , μια
επδότηση η οποία θα
είναι έως
εγκρίθηκε
πλαισίου για τις κρατι .
κές ενισχύσεις.
Η εξασφάλιση τόσο
του ποσού όσο και της
έγκρισης αποτέλεσε
Μιλάμε
400.000
Συντάξεις
γήρατοs
Αύξηση 3,3% εκτι
μούν οι εξαγωγικές
επιχειρήσεις ότι θα
καταγράψουν το 2021
οι εξαγωγές αγαθν
από την Ελλάδα , πρό
βλεψη αρκετά μετριοπαθής
αναλογισθεί κάποιος
Πακέτο πέντε μέτρων
Sοτο τηνs για ταχύτερη απονομή
του 2021 έχει κλείσει
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9