Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1o toυ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοκτήτης Εκδότης Δευθντής ΒΑΣ ΙΡΒΑ Ετος 450 A, φύλλου 11959 Τμή 040 ευρό Πέμπτη 3 Ιονου 2021
ΡΥΟΜΙΣΗ ΑΝΑΣΑ
ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΟΥΜΕΝΟΥΣ
Φορείς Κοινωνικής A. ως κα 75% εnί tης βa .
φορολογούμελούν οι ρυθμίοεις του στικά και με 240 δ6σεις ευάλωτα νοικοκυριά
ου της Κυβέρνησης πpος το Δημέσιο, αpe χρeη τους λομβάνουν
Γa πpτη φορά δίνε.
ται η δυνατότητα σε ο
το Δημόσιο και τους νατότητα δαγροφής t
"ΝΑΝΟΣ Ο ΑΘΛΟΣ!"
"Μ'αφορμή την Αλωση της Πόης
29/5/1453
Ας opiσουμε anό τον κομποσμο των Βάpβαρων δια στοματος του
χουντοκροτη τοσο την nopaμoνη της Εnετείου , εxεi στα εγκαίνια
του Τζομιού της nλστείος Ταξίμ όσο και την εnόμενη με σερά
Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά
Επιτέλους η Πρέβεζα θα απΟκτήσει
μια είσοδο όπως της αξίζει
Η δέσμευση
Πήγε περίπατο. .
Με αφορμή ανακοίνωση του Δή.
μου Πρέβeζας για την υποβολή δήλωσης των δικαιούχων οικοενεια .
κν τoφων στο κοιμητήριο ΙΠρέβe
ζας πριν το 2004 , εανέρχεται το θ μα δημιουργίας νέου Κοιμητηρίου.
Στην αναικοίνωση Που εξέδωσε ο
Δήμος αναφέρεται χαρακτηριστικά:
"Οnως ήδη γνωρίζουν οι ουμnoλίτες μας αnό θ Δεκεμβρίου 2020 ξ .
κίνησε η συλλογή tων iτήσεων δη
λσεων δικαιματος εnί oικογεΔήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στρ. Ιωάννου
Δελτίο Τύπου ε .
Ενότηα
γικού χρου της
Νικόnολης στο ο-