Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t Ιδρυτής - Νικ αος Καραθάνος 1951-197* Βιoκτήτρια - Εκδότρια Σεαυρίδου L Στυλιινή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 6880-12.366
0.50 ε
Αίτημα του Δήμου Δοξάτου Ι Δημοσιεύθηκε η απόφοση του ΥΠΕΣ
για μηχάνη μα ATM
στα Κύργια προς
εξυπηρέτηση των κατοίκων
ο Κστας Δουβαλίδης
Ολοκληρθηκε η δωρεάν
παραχρηση του κτιρίου
της Αστυνομίας
στη Δράμα
Συμψηφισμός χρεν
του Δήμου Κ Νευροκοπίου
θα απουσιάσει
από το φετινό
με τους ΚΑΠ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
σελ. θη
Υποβολή πρότασης του Δ. Προσοτσάνης στο Αντ. Τρίτσης
Επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας προς τον υπουργό Υπο δομν & Μεταφορν
Ενεργειακό κέντρο στην Προσοτσάνη
για τη μείωση κόστους ενεργοβόρων
υποδομν ύδρευσης και άρδευσης
Πρόταση για την επιλογή
της χάραξης της Ανατολικής
Σιδηροδρομικής Εγνατίας
Δηλσεις του δημάρχου Προσοτσάνης στον Πρωινό Τύπον
Του θανόση Πολυμένη
ΜΟΦΩΝΑ μέσω
της Οικονομικής
- Γεωργιάδης στον ΠTω: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παλιά γραμμή Νέας
Ζίχνης-Αμφίπολης ως κάθετος άξονα της Δράμας
ΠΙΣΤΟΛΗ προς τον υπουργό
Υποδομν και Μεταφορν
κ. Καραμανλή , απέστελε ο
npόεδρος του Επιμελητηρίου Δρά1 μας κ . Γεωργιάδης , σχετικά με το
1 ήτημα της νέας χάραξης της σε
1 δηροδρομκής γραμμής Θεσσαλοπέρασε ο Δήμος Προσοτσάνης την υπαβολή πρότασης για
δότηση από το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης- το
έργο με τίτλο: Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης
ενέργειας και αξιοπαίηση Ανανεσιμων
Πηγν Εέργειας
στις υποδομές &αχείρισης υδάτων και
λυμάτων του Δήμου
χρηματολιμάνι Καβάλας . Στην
Ο προϋπολογσμός του έργου
αγίζει περίπου τα 3 εκατομμύρια
ευρ και η εξοκονόμηση του κό στους της ηλεκτροκής ενέργειας
θα γνει με συμψηφισμού του κόστους προς τη ΔΕΗ, Απτερος
στόχος, η ενεργειακή αυτονομία
του Δήμου Προσοτοάνης
1 επιστολή του ο κ . Γεωργιάδης,
1 κάνει αναφορά σε μα συγκεχρμένη πρόταση , μέσω της οποίας.
όπως γράφει , μπορεί να δσει
1 λύση στο πρόβλημα της Δράμας
και των Σερρν , καθς οι δύο πό1 λεις μένουν εκτός της νέας χάραξης.
Στόχος του έργου
εφόσον περάσει και
χρηματοδοτηθεί από
το πρόγραμμα "Αντ.
Τρίτσης" , εναι η δη
μουργία ενός ενερ γειακού κέντρου με φωταβολταϊκά.
Μέσω του εν λόγω ενεργειακού κέντρου , κέντρο θα στηθεί στη βορειοδυτική
θα μπορέσει ο Δήμος Προσοτσάνης να πλευρά της πάλης της Προσοτσάνης , θα
παράξει ηλεκτρεή ενέργεια , την οποία αποτελείται από φωτοβολτακά συστήθα χρησψοποήσει σε εγκαταστάσεις
του , όπως σε ενεργοβόρες υποδομές ισχύος 1MW. Σ αυτή την πρτη φάση, θα
ύδρευσης άρδευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε ωτλιοστάσα, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις , επεξεργασίες υδάτων και
λυμάτων κ.α.
Στην πρότασή του , ο
πρόεδρος του Επμελητη
Μλντας στον "Πρωνό Τύπο Ιpίοu Δράμας κ . Γεωργιά δης, αναφέρει ως λύση,
Προσοτοάνης κ . Θεόδωρος Αθα , την mολιά σιδηροδρομική
σχετικά με το έργο ο δήμαρχος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Υραμμή Αμφίπολης
Νέας Ζίχνης , η οποία σή1 μερα δεν χρησμοποείται
1 και έχει καταργηθεί απά
το 1969. ' αυτό τον
1 τρόπο , η Δράμα θα αποκτήσει κάθετο σιδηροΙ δρομικό άξονα προς τον
παλιό σταθμό της Αμφί.
σελ4n Ι πολης , αλλά και οι Σέρνασιάδης , σημεινει ότι, το ενεργειακό
Και εκεί τελεινει η στορία και η Δράμα δεν μένει απ '
Σε άλλο σημείο , ο κ. Γεωγιάδης αναφέρει στον
-Πρωνό Τύπο , ότι υπάρχει γενκότερος σχεδασμός
και θα πρέπει να πούμε ότι στη συνέχεια θα γίνει και
σύνδεση της Βιομηχανεής Περιοχής Δράμας με τη σδηροδρομκή γραμμή , χωρίς όμως να δσει περισσότερες εξηγήσεις γ' αυτό.
Η επιστολή του κ. Γεωργιάδη
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Επμελητηρίου
ματα και θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα
μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγ
κες του Δήμου περάτου στο 30%-35%.
ρες θα μπορούν να έχουν τη δίοδό τους 1
της Καβάλας Και φυσικά και η Δράμα θα μπορέσει να Δοάμας αναφέρει τα εξής:
δατηρήσει το δικό της σιδηροδρομικό δίκτυο.
Όπως εξγεί μεταξύ άλλων με δήλωσή του στον
Πρωνό τπo ο κ Γεωργιάδης , ροτεραιότητα άλλωστε έχα για τον ΟΣΕ , η αναβάθμση της υφιστάμενης σ
δηροδρομκής σύνδεσης από θεσσαλονίκη-Σέρρες- νκν πεοιοχν και πυλν προς Βαλκάνια και Ευρπη .
Δράμα-Αλεξανδρούπολη με ηλεκτροκίνηση-.
Όπως μας εξηγεί για τη δαδρομή αυτή ο κ Γρωσγιά- είναι μέγιστη πολιτκή επιλογή για το όφελος της ακοδης: Από Δράμα πηγαίνουμε προς Ζχνη. Εκείτο τρένο νομίας και της χρας γενκότερα .
στρίβει βόρεια για Σέρρες στην υφιστάμενη
γραμμή . Αντί να ανέβει
τρένο στη Ζίχη για το λμάνι της Θεσσαλονέης
αντί να κάνει τον κύκλο
μέσω Κοκίς, φεύγει κατευθείαν με τα 16 χλιόπρος το λμάν
Αναμφίβολα η προοπτική ενός σύγχρονου δικτύου
συνδυασμένων μεταφορν , όπου ο σιδηρόδρομος θα
παίζει κυρίορχο ρόλο στις συνδέσεις λμένων , βιομηχαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
| σελ4η
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
της παλαάς
μετρα
γραμμής στη νέα σιδη
ροδρομκή Εγνατία . Αυτπό
το κομμάτπ έχει στα ματή.
σει από το 1969. Ο κ . Κaραμανλής το είχε πει
αυτό στη Βουλή 31 Αυγούστου 2020,
Όπως επισημαίνει επίσης ο κ. Γεωργιάδης ,
-στις 25 Μaΐοu είχαμε
κάνει μια τηλεδιάσκεψη
με τον πρόεδρο της ΕPΓΟΣΕ κ . Βίνη , ο οπίος
είτε ότι αυτή η πρόταση
μελετάται και δνει λύση .
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14.00 και 17-30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Σαββατοκύριακα κλειστά
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγχυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάνεγγυημένη φύλαξη.
( Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εpί5pων Αξωpατικν 124 , Δρόμα ΤΚ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
ΠΡΩΝΟΣ
E5 643 791 / 2521 104962
. ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα