Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 03.06.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7618
29 χρόνια
Σε υψηλά 14 μηνν το οικονομικό κλίμα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Πρεμέρα για την Τλτφόρμα
του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλν
Πς θα ρυθμίσετε
Ενότητα
μεΤον νεο εξωδικαστικό
γα την Πανελαδική
Τ Υπουργεο Οικονομικν ανακοννε, σήμερα, Την έναρξη λετουργίς της ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας του νου Εξοδικαστικού Μηχανισμού Ρίθμσης Οφείλν.
Μέσω της Πλατφόρμας, οι οφελέτες μπορούν- για πρτη φορά - να διευθετήσουν συνολκα, πλήρως εξφδικαστικά και σε έως 240 δόσεις όλες Τις οφείλές τους Προς το Δημόσο και
τους Φορείς Κοινονικής Ασφάλισης. Γα Τς δε οφελές Προς Τράπεζς και διαχειριστές
δανείων, η δευθέτηση τους μπορεί να γίκει σε έος 420 δόσεις
φυτρέες στη ΓΣΕ
ΕπΙπλέον , σε ατθεση με τον
Προηγούμενο εξωδικαστικό μηχα
ισμό Που αφορούσε μόνο επιχε
ρήσεις, ο νέος μηχανισμός αφορά
Τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά
Πρόσωπα.Διευκρινίζεται ακόμα όπ
έξει ληφθεί εδική πρόνοια, στε
μέσω του εξωδικαστικού μηχανσμού, να υπάρχα η δυνατότητα
ρύθμισης δανείων για τα οποία
έξει Παρασχεθεί η εγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου .
Στις 29 Ιουνίου η υποχρεωτική
δήλωση μεταβίβασης ακινήτων στο myPro perty
Η ΑAΔΕ προχρησε στη μετάθεση της
δήλωσης σχετικής Προθεσμίας-Που έληγε σήμεραμεταβίβασης ακινήτων Ψηφιακά , μέσω , μετά από αιτήματα των συμβολαιογράφων και με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση στο νέο σύστημα, σημεινεται στη
Για τις 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η
υποχρεωτική
υποβολή
της πλατφόρμας myProperty, της Ανε
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
σχετική ανα κοίνωση.
>>( Τελ.
ΤΟ 40%
Έφυγε αό τη ρίες για τα αίτια ελληνικό επιχει- Ευκλείδη εν πτυξής
θανάτου του .
ρείν τη δεκαετία δούλεψε και ως ξεχρισε
ζωή σε ηλικία 78
ετν ο ιδρυτής ο
Πρόεδρος Ραπτόπουλος λωσε στην Άνω
Ποιότητα
των υπηρεσιν
της, εν Πολύ
Γιάννης του '80. Μεγά- τεχνίτης
ΟΑΣΘ. Άνοιξε το
δικό του συνερ γείο αυτοκινή-γρήγορα κατέκ
των στη Θεσσασε λονίκη και το
1977 ίδρυσε την
Express Service.
Από τα Πρτα πάνω από 1.300
στάδια
Express ήταν ο άνθρω- Πόλη στη Θεστης
Service, Γιάννης Πος Που έφερε σαλονίκη και το
Ραπτόπουλος.
ΣΥΡΙΖΑ:
την οδική βοήθ
εια στην ΕλλάΤΑλος στην προστασία
γα την πρτη κατοικία
Δεν έχουν γίνει δα .
μέχρι στιγμής ο
γνωστές περαιτέρω πληροφο-εδραιθηκε στο
1957 άρχισε να
δουλεύει
συνεργείο Στη
Γιάννης συνέχεια
Ραπτόπουλος σπούδασε στη
σχολή
τησε την πρτη
θέση, φτάνοντας σε σημείο
απασχολεί
ανά - εργαζομένους .
Created by Universal Document Converter