Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Κ.Τ.Α.
Helenik Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
9" 772529
029138
ΕΤΟΣ: 500
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 14388
T: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Εμβόλιο: Με SMS
η ενημέρωση
για το ραντεβού
σε όσους νόσησαν
Κάπνισμα
Τον επανασχεδιασμό του χάρτη της Υγείας
προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκη κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο <Το
Σύστημα Υγείας στην COVID-19 και στη μετάCOVID-19 εποχή.
Σημαντική μείωση της χρήσης καπνικν προΤόντων στην Ελλάδα τη δεκαετία 2009-2019 ,
ιδιαίτερα στους νέους, δείχνουν όλα τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο του
μουσείου της Ακρόπολης, σε ειδική εκδήλωση
για την Παγκόσμια Ημέρα καπνίσματος.
- σελ. 3
Η εποχή που η εξόφληση οφειλν καθημερι νν λογαριασμν ΔΕΚΟ και άλλων οργανισμν γινόταν από μεγάλο αριθμό καταναλωτν με επίσκεψη στο γκισέ του τραπεζικού
καταστήματος ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
αΘα αυξάνονται τα ραντεβού
όσο έρχονται εμβόλιαν ,
ανέφερε για τον εμβολιασμό
της ηλικιακής ομάδας 18-29 ο
Μάριος Θεμιστο κλέους. Όπως
είπε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας , ασε πολύ σύντομο
διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τα
άλλα σκευάσματαν, αφού προς το παρόν οι
18-29 εμβολιάζονται μόνο με το μονοδοσικό
Johnson&Johnson. Σχετικά με αυτούς που
έχουν νοσήσει από κορονοϊό, επανέλαβε ότι,
5 σελ. 2
+ σελ. 8
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ:
Μέχρι 24ο δόσεις για Δημόσιο, μέχρι
420 δόσεις για χρέη σε τράπεζες
εξήγησε πως αν κάποιος έχει προγραμματισμένο ραντε βού και νόσησε πρόσφατα, θα
λάβει τρα ένα μήνυμα ακύρωσής του και
μετά από έξι μήνες , θα του έρθει άλλο
μήνυμα για νέο ραντεβού. Ο ΕΜΑ έδωσε το
απράσινο φωςν για τον εμβολιασμό των
παιδιν 12-15 ετν και η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμν θα εξετάσει τις επόμενες
μέρες το ελληνικό πλάνο. Εμείς σαν
επιχειρησιακός μηχανισμός, είμαστε
έτοιμοι , σημείωσε. Όσο για τοπότε θα
εμβολιαστούν τα παιδιά, είπε πως απρέπει να
έχουμε τις οδηγίες για από Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμν και θα προχωρή σουμε όπως
στις άλλες ηλικίες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα . Αναφορικά με τα self test σε όσους
είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Υγείας είπε πως 14 μέρες μετά και
τη δεύτερη δόση του εμβολίου , δεν έχει
κάποιος λόγο για να υποβληθεί σε self test.
Iην έναρξη λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλν από
χθες Τρίτη 1η Ιουνίου, ανακοίνωσε
το Υπουργείο Οικονομικν .
Μέσω της πλατφόρμας, (www.keyd.
gov.gr) . οι οφειλέτες μπορούν-γα
πρτη φορά- να διευθετήσουν συνολικά , πλήρως εξωδικαστικά και
σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές
τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και
διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή
τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δό σεις. Επιπλέον , σε αντίθεση με τον
προηγούμενο εξωδικαστικό μηανισμό που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις,
ο νέος μηχανισμός αφορά τόσο τα
φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.
Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί
ειδική πρόνοια, στε μέσω του εξω
δικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει
η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για
τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου.
Με τη ρύθμιση όλων των οφειλν ,
επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
1ον Αναστολή των διαδικασιν ανανοϊκν ρυθμίσεων από στρατηγικούς
κακοπληρωτές .
ΟΥπουργός Οικονομικν κ. Χρήστος
Σταϊκούρας δήλωσε:
Οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν
τις οφειλές τους προς το Δημόσιο σε
έως 240 δόσεις-αριθμό διπλάσιο σε
σχέση με το παρελθόν-και προς τις
Τράπεζες σε έως 42ο δόσεις .
Παράλληλα, για χρέη προς το Δη
μόσιο, παρέχεται, υπό προϋποθέσεις
και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια,
η δυνατότητα διαγραφής έως και 75%
επί της βασικής οφειλής και έως και
95% επί των προσαυξήσεων. Εν, τα
ευάλωτα νοικοκυριά που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, λαμβάνουν 5ετή
κρατική επιδότηση της δόσης των
δανείων 1ης κατοικίας.
Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις, η
Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και
αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στε να προστατεύσουν την
περιουσία τους , τόσο την 1η κατοικία
όσο και την επαγγελματική στέγη.
Παράλληλα, έχουμε διαμορφσει το
απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, στε οι
πιστωτές να τηρούν συγκεκριμένους
κανόνες, οι πολίτες να γνωρίζουν τα
Υπουργείο Οικονομικν:
Τι θα ισχύσει
για τα μεωμένα ενοίκια
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
Συνεχίζεται και για τον μήνα
Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής
ενοικίου για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της
εστίασης , του τουρισμού, του πολιτισμού , του
αθλητισμού, των μεταφορν, τα γυμναστήρια
και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται
περιοριστικά μέτρα, όπως ανακοίνωσε το
Ο υπουργός Οικονομικν, Χρήστος Σταϊκούρας.
( ΕΦΚΑ, ΚEAΟ κ.λπ.) σε χρονικό δι Επιπροσθέτως , όπως τονίζεται στην
άστημα έως 20 ετν Για πρτη φορά
στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή μικν η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας
σε έως 240 δόσεις , δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλε- χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά πλήρη διαφάνεια, κοινωνική ευαιπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που
μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις,
για οφειλές προς χρηηματοπιστωτικά
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-δικαιματα και τις υποχρεσεις τους
και η διαδικασία της εξωδικαστικής
γκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές
πληρωμής , κατασχέσεις τραπεζικν
λογαριασμν, καθς και δεσμεύσεις
και πλειστηριασμοί στην κινητή και
ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικ
ας, καθς και της επαγγελματικής ιδρύματα .
στέγης.
20ν Αποπληρωμή των οφειλν προς
το Δημόσιο (ΑΑΔΕ , ΟΤΑ κ.λπ.) και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θεσμικό πλαίσιο.
αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης , ρύθμισης οφειλν να διεξάγεται με
σθησία και οικονομική αποτελεσματικότητα .
Και φυσικά, συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε τηm συνέπεια, όπως πράξαμε
με το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ", παρέχοντας κρατική επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας και στους ενήμερου
ευάλωτους δανειολήπτες .
επιδότηση της δόσης των δανείων
με υποθήκη/προσημείωση στην 1η
κατοικία , ύψους έως 210 ευρ μη
νιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του
υπουργείο Οικονομικν.
Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40%
ισχύει τον μήνα Ιούνιο για το λιανε μπόριο,
για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που
τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα
Ιούνιο, καθς και για τη φοιτητική κατοικία
των εξαρτμενων μελν αυτν .
30ν. Διαγραφή μέρους της οφειλής , νοικοκυριού) για 5 έτη
υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον τωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας ,
Στον νέο μηχανισμό , έχουν ενσωμαστε να μην υπάρξει κατάχρηση ευ-