Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27798
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ιστορική στιγμή:
Εκδοση κοινού
ευρωπαϊκού
ομολόγου για την
διάσωση των
Με 420 δόσεις σζεται
η κατοικία
Ανοιξε η Πλατφόρμα για ρύθμιση χρεν
χωρν της ΕΕ
μας , Είναι ένα επαναστατικό
σύΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι θα εκδσει περίπου 80 δισ. ευρ σε
μαχροπρόθεσμα ομόλογα , ως μέρος του
σχεδίου χρη ματο δότησης του Ταμείου Α
νάκαμψης (Next Generation EU) για το
2021. Ποόκειται για μια ιστορική διαδι .
χασία έκδοσης κοινού χρέους για να χρη .
ματοδοτηθεί το σχέδιο με σκοπό να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της
πανδημίας του νέου κορονοίού , ανακοί .
νωσε το βράδυ της Δευτέρας
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ο θεσμός, ο οποίος εκπροστημαν δήλωσε την
Δευτέρα ο υπουρ γός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω
της ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (ΕΓΔΙ ),
και σημεινεται οτι το νέο πλαίσιο
Από 4 χρονν η
εκμάθηση
Αγγλικν στα
σχολεία
προβλέπει
πρτη φορά ότι στη
ρύθμιση θα μποσυμβιβασμός μεταξύ των μερν .
Οι ρυθμίσεις θα γίνονται πλέον αυτόματα , χωρίς δηλαδή την παρέμβαση υπαλ
λήλου , χωρίς κόστος και γραφειοκρατία
με έναν αλγόριθμο μέσα από τον υπολογστή.
Προσδοκού με με αυτό το σύστημα χι
λιάδες συμπολίτες μας που μένουν εγκλωβισμένοι στο ιδιωτικό τους χρέος εδ και
χρόνια, να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν
με την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρρούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν
είναι ακόμη σε καθυστέρηση αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν
και προύπόθεση για να τεκμηριωθεί αυτό
είναι να έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.
Αίτηση για εξωδικαστική διευθέτηση οφειλν μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, υπό την προύπόθεση ότι
οι οφειλές τους είναι άνω
των 10.000 ευρ και τουλά- 2
.Πρεμιέραν σήμερα (σ.σ. Τρίτη) για
Ολα τα παιδιά 4 ετν θα γίνονται από
το Σεπτέμβριο δεκτά στα δημόσια νη πια
γωγεία , όπως ανακοίνωσε η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας ότι θα αρχίσει και η εκμάθηση των Αγγλι χν .
Οπως ανέφερε η κ. Κερα μέως , αυτό γί
το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, σε ό,τι
αφορά στη δυνατότητα αποπληρωμής
των χρεν φυσικν προσπων χαι μι .
χρν επιχειρή σεων , μέχρι και 240 δόσεις
έναντι όλων των πιστωτν τους (Δημόσιο και ιδιωτικούς φορείς ) και υ πό πρου
ποθέσεις, έως και 420 δόσεις προς τις
τράπεζες , αλλά προβλέπεται χαι χούρε μα
κεφαλαίου , εφόσον αυτό αποφασίσει ο
νεται για πρτη φορά για τα 4χρονα και
σε όλη την Ελλάδα , ενό μέχρι σήμερα τα
παιδιά πήγαιναν από τα 5 έτη .
Εξάλλου , όπως ανέφερε για τους υποΨηφίους των Πανελληνίων Τ 2
2021, θα μπορούν να συμπληΕνας στους τέσσερις θανάτους στην Αθήνα
οφείλεται στη μεγάλη ζέστη
Περισσότεροι από έναν στους τρεις
Πρόγραμμα 800 εκατ. ευρ για τη
στήριξη του τουρισμού
θανάτους (37%) , στους οποίους η ζέστη
έχει παίξει ρόλο κατά τις τρεις τελευταί.
ες δεκαετίες , μπορούν να αποδοθούν ήδη
στην άνοδο της θερμοχρασίας λόγω της
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής,
σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονι
κήμελέτη, τη μεγαλύτερη του είδους της
μέχρι σήμερα.
Η έρευνα δείχνει ότι με το πέρασμα
του χρόνου οι πιο ακραίες θερμοκρασίες
και τα συχνότερα χύματα καύσωνα τα κα
λοκαίρια οδηγούν σε περισσότερους θανάτους . Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι , όπως δείχνουν τα στοιχεία , ένα μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων εξαιτίας της κλιματι
κής αλλαγής παρατηρείται σταδιακά στις
πιο ζεστές χρες της Νότιας Ευρπης, όπως η Ελλάδα .
Το ποσοστό αενοχής της κλιματικής
αλλαγής ποικίλει από χρα
σε χρα και από πόλη σε >Ι Α
Χαμηλότερος ο
μέσος δείκτης
voημοσύνης για
όσους γεννήθηκαν
Πρόωρα και
λιποβαρείς
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέχρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ μα τις κρατικές ενι .
σχύσεις , ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρ για τη στήριξη επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και πλήττονται από την έξαρση του
κορονοϊού . Το καθεστς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις χρατικές ε.
νισχύσεις , όπως αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν .
Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, σημείωσε ότι ααυτό το ελληνικό καθεστς ύψους 800 εκατ. ευρ θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότη τα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
| στον τομέατου τουρισμού. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία και αυτό το καθεστς θα συμβάλει στη συνέχιση της οικονομικής δρα στηριότητάς τους σε αυτούς τους δύσχολους καιρούς .
Ο μέσος δείκτης νοη μο σύνης ( Q
των ενηλίκων που είχαν γεννηθεί πολύ
πρόωρα ή με πολύ μικρό βάρος είναι μι
χρότερος σε σχέση με όσους γεννήθηκαν
στην ρα τους και με χανονικό βάρος ,
σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονι
κή μελέτη .
Οι ερευνητές από την
Ευρπη ( Βρετανία , Γερμανία , Γαλλία , Φινλανδία ,
www.aimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Chicago Council of Global Affairs: Eκτός από τη Ελλάδα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η Τουρκία
  Εξέπληξε ο Chief Executive Officer, Chicago Council of Global Affairs, Ιvo H. Daalder, καθώς κατά τη συζήτηση με θέμα η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και η σημασία της για το ΝΑΤΟ στο “From the Pillar of Stability to Indispensable Ally” στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ανέφερε ότι εκτός από τη Ελλάδα σημαντικό ρόλο για τη Βόρεια Αφρική, την Ουκρανία και τη Γάζα διαδραματίζει και η Τουρκία. Κατά τα άλλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν σταθερά μία θετική εικόνα για την Ελλάδα και ότι έχει δημιουργηθεί η εικόνα ενός καλού συμμάχου καθώς ο λόγος της πλέον ακούγεται ύστερα από την κρίση που πέρασε. Στα βασικά χαρακτηριστ
 • Η Εφημερίς Δημοπρασιών – dimoprasion.gr συμμετέχει στην απεργία των δημοσιογράφων στις 16 Απριλίου
  Το άρθρο Η Εφημερίς Δημοπρασιών – dimoprasion.gr συμμετέχει στην απεργία των δημοσιογράφων στις 16 Απριλίου εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ
  Σε «απεργιακό κλοιό» θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 17 Απριλίου λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ. Μετρό- Ηλεκτρικός -Τραμ Χωρίς μετρό και Ηλεκτρικό θα μείνει η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθεί το τραμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται σε 24ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις και συμβάσεις εργασίας και μετέχουν στην απεργία ενάντια «στο κύμα της ακρίβειας και την αισχροκέρδεια που πλήττουν κα
 • Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματική αποστολή με 12 γερμανικές εταιρείες από τον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας
  Επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή δώδεκα γερμανικών εταιρειών από τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη εκ μέρους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος (BMWK) με διοργανωτή το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Οι δώδεκα γερμανικές εταιρείες που εξειδικεύονται σε συστήματα για την κυβερνοασφάλεια και την πολιτική προστασία θα συμμετάσχουν σε Β2Β επαφές με ελληνικές εταιρείες καθώς και με φορείς και εκπροσώπους
 • Η Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει στην Αρχαία Ολυμπία
  Ο πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία, όπου, την Τρίτη, σχεδόν 100 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, θα ανάψει η Ολυμπιακή φλόγα, πριν από ένα τεράστιο ταξίδι που θα την οδηγήσει από την Ακρόπολη στο Παρίσι, περνώντας και από τη Γαλλική Πολυνησία.   Μετά από δύο διοργανώσεις που έχασαν τη μεγάλη «λάμψη» τους, εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία της Covid-19, ήτοι τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2022, η παραδοσια�