Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δήμος Κοζάνης:
Κατατέθηκαν
στους
λογαριασμούς
των δικαιούχων
οι επιστροφές
δημοτικών τελών
(πολύτεκνοι,
ΑμεΑ, άποροι)

σελ ~ 13

Σε αναστολή δυο
τμήματα δημοτικών λόγω
κρουσμάτων - Σε Κοζάνη
και Περδίκκα

σελ ~ 2

σελ ~ 24

σελ ~ 8

σελ ~ 3

9 εκ από το ΤΑΔΥΜ
για τη ρευστότητα των
επιχειρήσεων της Δυτικής
Μακεδονίας -Ποιοι είναι
οι δικαιούχοι και οι
επιλέξιμες δαπάνες

Η Ελλάδα ενεργοποιεί
το Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Covid
Πώς θα λειτουργεί

σελ ~ 2
σελ ~ 12

τιμή 0,50 €

Πάνω από 100.000 δείγματα δέχτηκε
μέσα σε ένα χρόνο το μοριακό εργαστήριο
του Μαμάτσειου - Τιμητικές διακρίσεις
στους ανθρώπους και εμπνευστές του

Η ΔΕΗ μετοχοποιεί
το 5% των
φωτοβολταϊκών
έργων Δ. Μακεδονίας
και Μεγαλόπολης
προς όφελος των
κατοίκων των
λιγνιτικών περιοχών

Έβαλε μπροστά
για νέες διακρίσεις
η μοτοσικλέτα της
Typhoon MotoRacing

Αρ. φύλλου

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7479

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 14

Αποσύρθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή η
χρηματοδότηση της Μακεδονικής
Δύναμης Κοζάνης με 65.000 ευρώ
- Τσιούμαρης: Οι αντιρρήσεις
είναι άδικες, όταν ανέβαινε
η ελληνική σημαία στα βάθρα
δεν ανέβαινε η σημαία
του συλλόγου