Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Το Κέντρο Κοινότητας
Δ. Σπάρτης στην Ελαφόνησο μελέτη για το 6ο Δημοτικό το Γραφείο Καθημερινότητας
και τον Ιούνιο σελ. 7
Εδ και τραν σύμβαση και Ανοιξε τις Πύλες του
Σπάρτης σελ 1
Πολίτη > σελ. 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 1Ετος 25-| Αριθμός 6131 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
ΜπλόκοΣσε αιολικά πάρκα
στον Καβομαλιά
Μεταθέσεις
ανωτέρων
αξιωματικν
της ΕΛΑΣ
στη Λακωνία
Ποιοι τοΠοθετούνται
σε νέες θέσεις
Μεταβολές υnήρξαν στη
στελέχωση υnnρεσιν της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λακωνίας , όηως αnοφασί
στηκε κατά τη συνεδρίαση
του Συμβουλίου Μεταθέ
σεων Ανωτέρων Αξιωματι κν της ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, όηως γνωστοΑνθίστανται σε έργα ΑΠΕ σύλλογοι και φορείς των Βατίκων
Την αντίθεσή τους σε οποιοδή - ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ- προς τον δήμαρχο ριζόμενοι ακόμα πως το εγχεί - τόπου Παράλληλα , καλούν τη
Ποτε σχεδιασμό εγκατάστασης Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη , pημα αντιβαίνει διατάξεις απoαιολικν Πάρκων στη χερσό - οι συλλογικότητες αναπτύοσουν φάσεων και
νησο του ΚαΒομαλιά, οχωρίς να μια σειρά από λόγους και κατα λαμβάνει υπόψη τη θέληση του
τόπου . , διατραννουν σύλλογοι μντας Πως n Προoπτική onιaδήποτε Προσπάθεια εγκα - λόγω και όποιους μελλοντικούς
και φορείς των Βατίκων.
Μέσω επιστολής , noυ ane - νησο του Μαλέα θα καταστεί στην Περιοχή μας χωρίς να λαμ - κων ..
στειλε ο Σύνδεσμος Νεαnολιτν επιζήμια για την περιοχή , ισχυΔημοτική Αρχή να Προχωρή
κανονιστικν σουμε όλοι μαζ , συντεταγμένα
και μεθοδικά , σε ότι χρειαστεί
στε να ανακόψουμε τους εν
Πonθηκε, μετά τη διενέργεια
Πλαισίων . Οι Βατικιτικοι φορείς στέκονται aπέναντι "σε
των τακτικν μεταθέσεων
του 2021 ,
τικοί τοποθετούνται στις naθέτουν τις ενστάσεις τους εκτιτεσσερις αξιωμαανάπτυξης αιολικν στη χερσό- τάστασης αιολικν Πόρκων σχεδιασμούς αιολικν Πάρρακάτω θέσεις
Στο Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας
ο Αστυνόμος Α' Ζάχος ΑγραΒάνει υπόψη τη θέληση του
συνέκεια σελ ?
αΛίφτινγκ) ανανέωσης
στο Νοσοκομείο Μολάων
νιτης , από τη θέση του διΤμήματος
Ασφαλείας Σπάρτης
Στο Τμήμα Ασφαλείας
οικητή
Σπόρτης ο Αστυνόμος Β' Παναγιτης Λυμπέρης , μέχρι
Πλήρης ανακαίνιση των θαλάμων με δωρεά της οικογένειας Ηλ. Δούκα
τρα διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ευρτα.
Το μεγάλο έργο της Πλήρους
ανακαίνισης όλων των θαλάμων της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Νοσηλευτικής
Μονάδας Μολάων αποnερατθηκε μετά σπό σειρά εργασιν
Πoυ εκτελέστηκαν το nρoηγoύ μενο διάστημα .
Πρόκειται για ένα τεχνικό εγχείρημα nου , όηως δηλνει ο
διοικητής του Νοσοκομείου κ.
Κωνσταντίνος Κορωνιός , έρχεται ανα αναβαθμίσει την καθημερινότητα
εργαζομένων , οι οnoίoι ηλέον
θα μηορούν να χρησιμοποιούν
χρους σύγχρονους , καθα .
ρούς και αξιοηρεπείς , αναβαθ μίζοντας την Ποιότητα των
nαρεχόμενων
Στην Τροχαία Σπάρτης ο
Αστυνόμος Β ' θεόδωρος
Πλαστήρας , από διοικητής
ασθενν
Αστυνομικού Τμήματος
Σπάρτης
- Στο Αστυνομικό Τμήμα Ευ ρτα nαραμένει ο μέχρι
τρα υποδιοικητής Υπαστυνόμος Β'Αναστάσιος Δια μαντάκος
υnnρεσιν
συνέχεια σελ . θ
β1lakonikos.gr
Αιχμάλωτοι
των μοντέλων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα