Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 02.06.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7617
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ για προωθηση του γαστρονομικού τουρισμού
Κινήσεις του ΞΕ
Βορείου Ελλάδος
Πτση πάνω από 50%
σε σχέση με τον Μάιο του 2019 καταγράφει το 23,6% των επιχειρήσεων
Τζρος. τσίρος
λιανεμπόριο τον Μάιο
Το ταμεο είναι μεον τον Μάιο για το 84% των εμπορικν επιχειρήσεων Της Πρωτεύου
σος, συγκρτικά με τον Μάιο του 2019 εν μόλις 88% δηλνει αύξηση, η οποία εν Πολ
λοίς οφελεται σε νέη υποκαταστήματα Που Πριμοδότησαν τον Τζρο.Παρά την "χαλάρωση" τον Περιοριστικν μέτρων οι επδόσεις της αγοράς απέχουν από την εποχή της κανογκότητας, με μία στις 4 επιχερήσεις (23,6%) να σημενουν πτση Πάνω από 50%
SPORTS
σύμφωνα με έρευνα του Εμπορ.
κού Συλλόγου Αθηνν (ΕΣΑ. Το
1/3 των επιχερήσεων εμφανίζε
Πτση Πωλήσεων μεταξύ 30% και
50% εν μία στις δέκα επιχερή
σες δεν άνοιξε καν . Για πτση
Τρου μέχρι 30% μλά το 55,2%
του δείγματος. Η κατάσταση
δείχνει λίγο καλύτερη εάν συγκ
1θούν οι Πωλήσεις του φετινού
Mαΐου με τον Περσνό
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28ης αγοράς ιδίων μετοχν σύμφωνα με
Μαΐου 2021, η Motor oilMOH +0,22% απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
ενημερνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018.
τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνν της 31ης Μαϊου 2021
διέθεσε τις 96.353 ίδιες μετοχές Που είχε 13,50 Ευρ. Οι συναλλαγές πραγματο πο
αποκτήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος ήθηκαν μέσω της Πειραις ΑΕΠΕΥ
Eιως και τριάντα
οι άδειες για
Η μέση τιμή Πλησης ανά μετοχή ήταν
Ο Αναπληρωτής των Πολιτν , σε
κάθε γωνιά της
ΣτΟ Πλαίσιο του
ύψους 4,5 εκατ.
ΕΟΥΟ 41 Ε4 υΕ 5 Προγράμματος ευρ για
αφορούν
της σχετίζονται με τερικν , Στέλιος Πατρίδας μας,
Στέγαστρα Στά- Πέτσας , δήλω- καλύτερη>
που Υπουργός Εσω
"Φιλόδημος 1 , Δήμους
υπεγράφη σαν χρας.
από Τον Αναπ>>
<ΑξιοποΙ
ευρ ούμε όλα
σε αναπτυξιακά
εργαλεία για την
Πέτσα, αποφά-διατίθενται για σχετίζονται με Αυτοδιοίκηση,
με στόχο να
ΤΑΙΠΕΔ:
ΥΠΟ- Συγκεκριμένα:
ληρωτή
υργό Εσωτερικν ,
53.000
Πιρόναση στο διαγνισμό
αφορούν
Στέλιο 2,8 εκατ . ευρ έργα
Που αφορούν σε
έργα συνολικού
ένταξης έργα Αθλητικν ράμπες και χρΕγκαταστάσεων
1,6 εκατ . ευρ ΑμεΑ
υγιεινής κάνουμε
καθημερινότητα
Created by Universal Document Converter