Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νοτοπούλου: Βαρύ πλήγμα η απόφαση TUI UK να ακυρσει τουριστικά πακέτα προς Ελλάδα
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5987 Τετάρτη 02.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πανελλαδική
απεργία στις
10 Ιουνίου
Premia Αννυμος Εταιρεία
ΟΑΕΔ:
>>> ελ.
>>> ελ
Η Beta Χρηματιστηριακή ειδικός
διαπραγματευτής της Premia
Οι προσωρνοί πήνακες κατάταξης
για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης με Cisco
προκήρυξε
η ΓΣΕΕ
Συνεδρίασε σήμερα η Ολομέλεια της Διοίκησης της
ΓΣΕΕ και έλαβε απόφαση
για την πραγματοποίηση
24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Πέμπτη 10 Ιουνίου
και Συγκεντρσεις Διαμαρτ
υρίας στην Αθήνα αλλά και
σε άλλες μεγάλες πόλεις της
διμ σης κιπναέεας
Η Συνομοσπονδία εξαοχς
έχει εχφράσει την έντονη
διαφωνία της σχετικά με
επίμαχες διατάξεις
Εργασιακού Νομοσχεδίου,
ένα νομοσχέδιο με νομοθετήματα , τα οποία εάν εφαρμοστούν, θα επιφέρουν
τεράστιο πλήγμα στην αγορά
εργασίας , στη συλλογική
αυτονομία αλλά και στην
κοινωνία .
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗς
EXAE:
Στς 11 Ιουνίου η καταβολή
του μερίσματος
Η Συνομοαπονδία στην ανακοίνωσή της σημεινει ότι
θα συνεχίσει να δίνει τη
μάχη της , στε να μην ενταθούν οι συνθήκες εργασιακής
ζούγκλας που ήδη υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι οποίο
μετά τα βάρη των μνημονίων
σηκνουν στην πλάτη τους
τρα και τις οικονομικές
επιπτσεις της πανδημίας.
Η ΕΧΑΕΕXAΕ +0,71%
Ιουνίου 2021 ποιν από την
Τον Απολιο του 2021, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχριας οικονομίας αυξήθηκε σε 17,3% από 16,4% τον
προηγούμενο μήνα , εν η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετκή κατά 4.271
εκατ. ευρ , έναντι θετικής καθαρής ροής 3.980 εκατ . ευρ τον προη
γούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετή
σιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 10,7%
από 6,9% τον προηγούμενο μήνα , εν η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική
κατά 3.160 εκατ. ευρ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.421 εκατ. ευρ τον
Μάρτιο του 2021.
ανακουννει ότι με απόφ- έναρξη της συνεδρίασης).
αση της Ταχτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων
Από το άνω μικτό ποσό
της 31 Μαϊου 2021, το μέρ - παρακρατείται, βάσει του
υσμα για τη χρήση 2020 άρθρου
Μετά την 24ωρη απεργία θα
συνεδριάσει η εκτελεστική
επιτροπή της ΓΣΕΕ προκει μένου να προγραμματίσει τις
επόμενες δράσεις της
ανέρχεται σε 0,07 ευρ 4646/2019 , ο αναλογν
στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0035 ευρ ανά
μετοχή ) και συνεπς , το
ποσό του μερίσματος που
προσδιορισμού θα λάβουν οι δικαιούχοι
δικαιούχων ( record date ) θα ανέλθει στο καθαρό
ποσό 0,0665 ευρ ανά
ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω
μερίσματος βάσει
κανόνα
Η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τη γενι κή κυβέρνη ση, τον Απρίλιο του
2021 , ήταν θετική κατά 5.058
εκατ. ευρ , έναντι θετικής 81,3% από 77,9% τον προηκαθαρής ροής 3.575 εκατ.
ευρ τον προηγούμενο μήα.
Ο ετήσιος ρυθμός μετα βολής
της χοηματοδότησης της γενι
κής κυβέρνησης αυξήθηκε σε
είναι οι μερίδες πελάτη ή
πελατείας εγγεγραμμένοι μετοχή.
Αυλων
Σύστημα
Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021
( αποκοπή Παρασκευή 4
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί
στις 11 Ιουνίου 2021
γούμενο μήνα.
Created by Universal Document Converter