Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'772654106032.
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣΜΕΥ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
κΩΔ.: 1850 . web site: www.iamiakos-typos.gr * e-mail: infoΦlamiakos-typos.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 . ΕΤΟΣ 810-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' .ΑΡ. Φ. 22326 ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 . FAX: 22310 29331 -22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Κατέφθασαν τα PL
στο Αεροδρόμιο Λαμίας
Κατέφθασαν τα δύο PZL
M18 DROMADER τηs 359
ΜΑΕΔΥ τns Πολεμικns Α .
ροπορίas στο αεροδρόμιο
τns Λαμίαs . Τα nupoσβεστικά αεροσκάφη έχουν α Ποδεικθεί άκρωs Πολύτιμα
στη μάχη tns κατάσβεσηs
Πυρκαγιν τα ηροηγούμε να χρόνια .
Στο Μαξίμου
οι συνταξιούχοι της Στερεάς!
σελ. 2
ο Περιφερειακό Ιατρείο Ροχν μετατρέπετα
σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο
Ολοκληρθηκε , με συνυπο γραφή του ΥΠουργείου Οικονομικν , και ηροωθείται Πρos δη.
μοσίευση στην Εφημερίδα tns
Κυβερνήσεως , Κοινή ΥΠουργική
Απόφαση, σύμφωνα με την οΠοia το Περιφερειακό Ιατρείο Ρa-.
χν μετατρέπεται σε Πολυδύνα.
μο Περιφερειακό Ιατρείο . λ. 5
Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρο
της Πλατείας του Νέου Μοναστηρίου
Περιφερειακή σύσκεψη χθές στη Λαμία
με αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις
σελ. 3
Ψηφιακό Πιστοποιπτκό Covia Σε ισχύ από χθες Μητσοτάκης: Ποιες τουριστικές
για την Ελλάδα και άλλες έξι χρες της ΕΕ
ΔΗΜΟξ
ΛΟΚΡΩΝ
επιχειρήσεις θα λάβουν
Ενεργοποιήθηκε χθεs η κοι νή Ψηφιακή αnύλην tns Ευ ρωηαϊκήs Ένωσns (EU gate way) για το Ευρωηαϊκό Ψnφιακό Πιστοηοιητικό Covid , ό.
Πus ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροηή . Αυτό επιτρέπει την
έκδοση του nιστοποιητικού
Αταλάντη, 29 Μαΐου 2021
Δωρεάν rapid tests για
τους κατοίκους του Δήμου Λοκρν
την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021
Πό το πρτο ακύμαν χωρν
nou είναι ήδη έτοιμες .
Ο Δήμ0s Λοκρν σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό
| Δημόσιαs Υγείαs ( EOΔΥ ) Προχωρά στη διενέργεια rapid test
Covid -19 και χωρίs ραντεβού για τous κατοίκοus του Δήμου
Λοκρν την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 ωs εξhs :
| σελ. 9
Ανακοινθηκε το πρόγραμμα
του Ράλι Ακρόπολις
Μαλεσίνα
Στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένηs
για ηεζούs
Ώρεs : 10:00 έωs 13:00
Ομορφες μνήμεs από τous
αγνες των Περασμένων ετν , ξύηνησεν στοus φί.
λουs του μηχανοκίνητου α.
θλητισμού η χθεσινή ανακοίνωση του επίσημου ηρογράμματos του φετινού Ράλι
Ακρόπολιs nou διεξάγεται
από τis 9 έωs tis 12 Σεπτεμβρίου 2021.
Το Πρόγραμμα για την ενίσχυση του τουρισμού ύψοus
420 εκατ . ευρ , Πou έλαβε την έγκριση την Κομισιόν, και
Προβλέπει την Παροχή κεφαλαίου κίνησηs για την κάλυ | Ψη λειτουργικν δαπανν , nαρουσίασε ο Πρωθυηουρ .
yό5, Κυριάκ0s Μητσοτάκηs σε σύσκεψη nou είχε με εκ προσηοus τουριστικν επιχειρήσεων.
Τραγάνα
Στην κεντρική ηλατεία τns Τραγάνas για Πεζούs
Ωρες : 10:00 έωs 13:00
Η προσέλευση του κοινού Πou επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ
είναι ελεύθερη.
σελ. 11
σελ. 5
ΓΡΑΦΟΥΝ Κστας θερμογιάννης σα7. Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου σ . Νότης Μαριάς σαλ.