Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4979 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Χρηματισμοί αστυνομικών
• Σε δίκη δέκα πρώην στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μετά την
έρευνα της ΕΥΠ για διαφθορά
• Η πρώτη ακροαματική
διαδικασία ύστερα από
έρευνα των μυστικών υπηρεσιών το 2016 για «μαζικούς χρηματισμούς
αστυνομικών».
Óåë. 5

s

Yγεία
Αναβαθμίζεται
ενεργειακά το νοσοκομείο Καρδίτσας με ενέργειες
του Κ. Τσιάρα

s

Óåë. 7

Κοινωνια
«Με εκπροσώπους
των ιδιοκτητών
ταξί βρέθηκε ο
Κωτσός»

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr